NUMARUL
207-208
Din nefericire, din nou suntem martori ai modului incalificabil în care autoritățile ucrainene tratează minoritățile ...
Reputatul jurnalist și analist de politică externă Corneliu Vlad prezintă publicului un volum de rezonanță ...
Binecunoscutul critic literar și scriitor Eugen Uricaru, fost președinte al Uniunii Scriitorilor din România, este ...
Desigur, acțiunile sale, scrieri ori cuvântări, scrisori etc. i-au atras nemulțumirea administrațiilor, fiindu-i interzisă intrarea ...
Potenţialul ştiinţific al ţării noastre este construit de eminenţi oameni de ştiinţă din diferite domenii ...
profesionalism, reputație, patriotism Societatea românească de astăzi privește spre perioada dintre cele două Războaie Mondiale ca ...
Principiile statutului de neutralitate al unei țări au fost stabilite în secolele al XIX-lea și ...
Marea Neagră etalează încă una din fațetele ei de interes strategic cu mize regionale importante, ...
Susținător al unor proiecte de anvergură, solidar cu nevoile reale ale comunității în perioade dificile, ...
Cea mai importantă organizație internațională din lume, ONU, este direct implicată în eforturile de a ...
Destinul geopolitic al Mării Negre este unul paradoxal. Dacă în istoria modernă, timp de aproape ...
- înfruntarea titanilor La 3 noiembrie 2020, o lume întreagă va urmări alegerile prezidențiale din cea ...
În democrațiile avansate, politicienii reprezintă o elită a societății și se comportă ca atare. Astfel ...
  Ȋn sfârșit, după două „ture” de înaltă tensiune, am ales și noul nostru președinte, în ...
NIRO Investment Group a început lucrările de construcție pentru cel mai înalt hotel din România, ...
Niro Investment Group” – 20 de ani de implicare activă în societatea românească

„Lirica turcă la Bucureşti”

Reporter: editura November - 20 - 2010 Comments Off on „Lirica turcă la Bucureşti”

A apărut, nu de mult, la Editura „SemnE”, într-o elegantă înfăţişare grafică, o substanţială antologie din poezia turcă. Adunaţi laolaltă între coperţile acestei frumoase cărţi, sub titlul „Lirica turcă la Bucureşti”, 20 de autori reprezentativi – cum, de altfel, se şi precizează într-un subtitlu pe deplin justificat – , prin poeziile ce le sunt antologate cu discernamânt critic şi redate în limba română, în expresive echivalenţe, deschid, într-adevăr, aşa cum se subliniază în atent gândita prefaţă, o „fereastră către lirica turcă pentru cititorul român”. O fereastră luminoasă, va putea adăuga, după lectura antologiei, cititorul iubitor de metafore. Luminoasă, pentru că în spaţiul ei se disting oglinzi strălucitoare şi pot fi identificate puternice, distincte personalităţi lirice, ale căror poeme selectate conturează o generoasă carte de vizită a literaturii unui popor aflat în vecinătatea noastră. Popor cu care ne aflăm într-un tradiţional şi rodnic dialog spiritual.

Rod al unei bune cunoaşteri a literaturii române şi turce, al competenţei, discernămntului şi stăpânirii până la nuanţă a limbii celor două popoare, al talentului şi pasiunii cu care d-na Erem Melike Roman s-a devotat slujirii unui asemenea dialog spiritual, al sutelor de emisiuni radiofonice consacrate literaturilor respective şi convorbirilor cu personalităţi culturale din cele două ţări, pe care, în calitate de redactor principal şi speaker, de autor de emisiuni, le-a realizat vreme de 30 de ani, traducerile inspirate publicate în principalele reviste de literatură din România reprezintă o strălucită carte de vizită a liricii contemporane, purtând semnătura unor importanţi scriitori, a căror traducătoare a fost.

Cu unii din poeţii traduşi, cum afirmă în prefaţă autoarea cărţii, a avut întâlniri la Bucureşti şi Istanbul – Bülent Ecevit, Tahsin Saraç, Şükran Kurdakul, Kemal Özer, Cengiz Bektaş, Atol Behramoglu, Refik Durbaş, Gülsüm Cengiz, Hüseyin Alemdar – , „prilej de împărtăşire reciprocă a valorilor celor două culturi”. Un motiv în plus, cum spunea marele nostru Arghezi, de a aduna un nume pe o carte şi a aduce la Bucureşti „parfumul inegalabil al unei literaturi inspirate şi sensibile”, cum apreciază traducătoarea literatura turcă.

Ceea ce poemele cuprinse în antologie probează pe deplin, confirmând aprecierile unuia din poeţii turci contemporani, Kemal Özer, pe care am avut onoarea să-l cunosc şi privilegiul de a fi fost traducătorul cărţii mele „Zamanin Sözü” (Cuvântul vremii), apărută la Editura „Yordam”, din Istanbul, marele poet colaborând pentru traducere cu d-na Erem Melike Roman.

Ar fi nedrept să nu amintesc, în finalul acestei prezentări, că în bogata sa activitate de traducător, pe lângă prezentarea, pentru cititorii din România, a scriitorilor turci, autoarea acestei frumoase antologii a făcut cunoscute, prin traducerile sale în limba turcă, multe nume de scriitori, de poeţi români, care şi-au aflat găzduirea unor creaţii ale lor în prestigioase reviste de cultură din Istanbul.

Nicolae Dragoş