NUMARUL
207-208
Din nefericire, din nou suntem martori ai modului incalificabil în care autoritățile ucrainene tratează minoritățile ...
Reputatul jurnalist și analist de politică externă Corneliu Vlad prezintă publicului un volum de rezonanță ...
Binecunoscutul critic literar și scriitor Eugen Uricaru, fost președinte al Uniunii Scriitorilor din România, este ...
Desigur, acțiunile sale, scrieri ori cuvântări, scrisori etc. i-au atras nemulțumirea administrațiilor, fiindu-i interzisă intrarea ...
Potenţialul ştiinţific al ţării noastre este construit de eminenţi oameni de ştiinţă din diferite domenii ...
profesionalism, reputație, patriotism Societatea românească de astăzi privește spre perioada dintre cele două Războaie Mondiale ca ...
Principiile statutului de neutralitate al unei țări au fost stabilite în secolele al XIX-lea și ...
Marea Neagră etalează încă una din fațetele ei de interes strategic cu mize regionale importante, ...
Susținător al unor proiecte de anvergură, solidar cu nevoile reale ale comunității în perioade dificile, ...
Cea mai importantă organizație internațională din lume, ONU, este direct implicată în eforturile de a ...
Destinul geopolitic al Mării Negre este unul paradoxal. Dacă în istoria modernă, timp de aproape ...
- înfruntarea titanilor La 3 noiembrie 2020, o lume întreagă va urmări alegerile prezidențiale din cea ...
În democrațiile avansate, politicienii reprezintă o elită a societății și se comportă ca atare. Astfel ...
  Ȋn sfârșit, după două „ture” de înaltă tensiune, am ales și noul nostru președinte, în ...
NIRO Investment Group a început lucrările de construcție pentru cel mai înalt hotel din România, ...
Niro Investment Group” – 20 de ani de implicare activă în societatea românească

O contribuţie importantă la istoriografia diplomatică românească

Reporter: editura February - 19 - 2011 Comments Off on O contribuţie importantă la istoriografia diplomatică românească

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României, Misiunea permanentă a României pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite a oferit o recepţie la prestigioasa Merkin Hall, din New York, unde violonistul de renume internaţional Şerban Lupu, acompaniat de pianista Martha Locker, a susţinut un recital din care s-au remarcat compoziţiile lui George Enescu, omagiat şi în acest fel la împlinirea a 55 de ani de la trecerea sa în eternitate.

În faţa comunităţii diplomatice a celor 191 de state reprezentate la Organizaţia Naţiunilor Unite, a oficialilor acestei organizaţii, a exponenţilor de vârf ai comunităţii româno-americane, E.S. doamna Ambasador Simona Miculescu, reprezentant permanent al Românei la O.N.U., a vorbit despre semnificaţia zilei de 1 Decembrie, despre prezenţa activă a României în contextul internaţional, amintind despre importanta contribuţie a diplomaţilor români, începînd cu Nicolae Titulescu, Preşedinte al Ligii Naţiunilor, (precursoarea O.N.U.), la rezolvarea pe cale paşnică a litigiilor şi diferendelor internaţionale, pentru consolidarea păcii mondiale.

Cu acest prilej, Excelenţa Sa a făcut trimitere la un important eveniment editorial, o lucrare valoroasă de istorie diplomatică, realizată de eminentul ambasador al României, domnul Ion C. Popescu, intitulată „Romania – member of the United Nations Security Council” . Trimiterea este cu totul justificată pentru că ea atrage atenţia asupra unui moment aniversar şi semnificativ pentru România, împlinirea a 55 de ani de la admiterea ei în Organizaţia Naţiunilor Unite. Prezenţa României în acest for mondial este confirmată de trei mandate ca membru al Consiliului de Securitate şi un mandat al Preşedinţiei Adunării Generale a O.N.U. Cele trei mandate au fost marcate de contribuţia românească în îndeplinirea misiunii de fond a Consiliului de Securitate, şi anume aceea de a-şi asuma responsabilitatea fundamentală pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Istoria a făcut ca perioada celor trei mandate să fie aglomerată de situaţii tensionate, de pericole iminente pentru pacea mondială, de stări conflictuale ce păreau a fi ireversibile. Omenirea a trecut prin pericole care puteau degenera în războaie de o violenţă şi întindere fără precedent. Este îndeajuns să amintim de criza rachetelor nucleare din 1962, când lumea se afla în pragul unui război nuclear, de criza din Africa de Sud, din 1976- 1977, când forţele armate ale Republicii Sud – Africane au declanşat o agresiune de mari proporţii împotriva statelor vecine, de criza iugoslavă din 1990-1991 şi de invazia Irakului asupra teritoriului unui stat suveran – Kuweit, din aceeaşi perioadă, cât şi de ameninţarea crescândă a terorismului la nivel mondial, din perioada celui de al treilea mandat, 2004 – 2005 şi criza provocată de confruntarea armată ruso – georgiană. Toate aceste trei mandate au solicitat din plin capacitatea diplomatică a tuturor membrilor Consiliului de Securitate, permanenţi şi nepermanenţi, responsabilitatea fiecărei decizii, a fiecărui vot în parte fiind imensă.

Autorul lucrării este un diplomat cu o vastă experienţă în domeniul problemelor specifice ale cooperării internaţionale, ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, de aceea vocea sa este autorizată în a expune problemele de substanţă care privesc contribuţia delegaţiei Românei la dezbaterea şi, mai cu seamă, la soluţionarea multor probleme delicate şi dificile care au apărut pe agenda Consilului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Activitatea unei delegaţii la acest forum mondial este extrem de complexă, ea nu priveşte doar luările de poziţie, intervenţiile în plenul lucrărilor, ci şi o intensă activitate de cunoaştere, explicare şi influenţare care nu se desfăşoară în cadrul formal al şedinţelor Consiliului de Securitate. Diplomaţii români – acest fapt se desprinde din ansamblul lucrării – au dovedit o foarte bună cunoaştere a realităţilor internaţionale, a problemelor specifice, reuşind astfel să pledeze pentru soluţii corecte, care slujeau îndeplinirii rostului fundamental al Consiliului de Securitate – menţinerea păcii mondiale.

Volumul, editat de Editura URANUS, Bucureşti, 2010, în limba engleză, are o bibliografie bogată şi cuprinzătoare a subiectului tratat, multe din documentele delegaţiei României fiind prezentate in extenso, oferind astfel cititorului şi, mai cu seamă, cercetătorului posibilitatea de a avea o informare corectă, conform surselor. Cuvântări ale preşedinţilor României, ale miniştrilor de Externe ai ţării noastre, intervenţii ale reprezentanţilor delegaţiei României sunt reproduse în paginile cărţii, completând în mod fericit imaginea efortului diplomatic românesc pentru menţinerea păcii şi soluţionarea pe cale paşnică a stărilor conflictuale existente. Iar conflictele au fost numeroase, chiar în ultimul termen de mandat, dacă ar fi să pomenim doar pe cel din Sudan sau pe cel din Georgia.

Lucrarea are câteva instrumente de lucru extrem de utile, cum ar fi opisul intervenţiilor delegaţiei României la şedinţele oficiale ale Consiliului de Securitate în toate perioadele de mandat, Lista Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptate cu contribuţia şi votul României (care este de-a dreptul impresionantă, nu doar ca număr, ci şi ca situaţii deosebit de complicate), precum şi o sumă de documente privind România şi O.N.U., începând cu preambulul acceptării şi acceptarea României ca membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Nu în ultimul rînd, amintim ca importantul tom este prefaţat de E.S. ambasadorul Ion Goriţă, fost Reprezentant permanent al României la O.N.U. în perioada 1994 – 2000, ceea ce confirmă, dacă mai era nevoie, seriozitatea acestei intreprinderi diplomatice, istorice şi ştiinţifice. Autorul acestei lucrări de referinţă, E. S. domnul ambasador Ion C. Popescu, are, înainte de toate, un mare merit – acela de a fi reuşit să aibă o viziune de ansamblu asupra problematicii tratate, pentru ca apoi să scoată în evidenţă chestiunile specifice, de cele mai multe ori complicate şi spinoase, ale activităţii Delegaţiei României pe lîngă Consiliul de Securitate. Implicarea directă a României într-o serie de probleme de urgenţă pentru pacea lumii continuă tradiţia diplomaţiei româneşti, evidenţiată încă din perioada Ligii Naţiunilor, prin prezenţa strălucită a marelui diplomat Nicolae Titulescu, într-un context internaţional tragic, având chiar, îndrăznim a spune, rezultate benefice de astă dată. Proba indubitabilă – pacea mondială, totuşi, nu a fost decât ameninţată, însă a fost salvată. Pentru salvarea ei, România, prin diplomaţii săi, a avut ceva de spus, ceva hotărâtor, în momente decisive. Această carte stă mărturie. Autorului ei se cuvin toată lauda, mulţumirile şi recunoştinţa celor care au stat în tranşeele nevăzute ale bătăliei diplomatice pentru pacea lumii. Iar cei ce se bucură de pace să ia aminte la cele ce au fost, pentru a nu greşi cu cele ce vin.

Eugen Uricaru