NUMARUL
207-208
Din nefericire, din nou suntem martori ai modului incalificabil în care autoritățile ucrainene tratează minoritățile ...
Reputatul jurnalist și analist de politică externă Corneliu Vlad prezintă publicului un volum de rezonanță ...
Binecunoscutul critic literar și scriitor Eugen Uricaru, fost președinte al Uniunii Scriitorilor din România, este ...
Desigur, acțiunile sale, scrieri ori cuvântări, scrisori etc. i-au atras nemulțumirea administrațiilor, fiindu-i interzisă intrarea ...
Potenţialul ştiinţific al ţării noastre este construit de eminenţi oameni de ştiinţă din diferite domenii ...
profesionalism, reputație, patriotism Societatea românească de astăzi privește spre perioada dintre cele două Războaie Mondiale ca ...
Principiile statutului de neutralitate al unei țări au fost stabilite în secolele al XIX-lea și ...
Marea Neagră etalează încă una din fațetele ei de interes strategic cu mize regionale importante, ...
Susținător al unor proiecte de anvergură, solidar cu nevoile reale ale comunității în perioade dificile, ...
Cea mai importantă organizație internațională din lume, ONU, este direct implicată în eforturile de a ...
Destinul geopolitic al Mării Negre este unul paradoxal. Dacă în istoria modernă, timp de aproape ...
- înfruntarea titanilor La 3 noiembrie 2020, o lume întreagă va urmări alegerile prezidențiale din cea ...
În democrațiile avansate, politicienii reprezintă o elită a societății și se comportă ca atare. Astfel ...
  Ȋn sfârșit, după două „ture” de înaltă tensiune, am ales și noul nostru președinte, în ...
NIRO Investment Group a început lucrările de construcție pentru cel mai înalt hotel din România, ...
Niro Investment Group” – 20 de ani de implicare activă în societatea românească

Carţile lui Carol Roman…

Reporter: editura March - 27 - 2017 Comments Off on Carţile lui Carol Roman…

Într-un ciclu firesc şi binemeritat, zilele acestea şi colegul şi prietenul meu din anii tineri s-a luat pe urmele noastre, depăşind vârsta de 85 de ani. Ale noastre, zic, ale celor care am depăşit-o binişor, ostenind şi uneori înflorind condeiul, ca şi el, nu doar în literatură, dar şi în domeniul ispititor al presei, domeniu în care Carol Roman a fost un veritabil maestru, cu o prezenţă prelungită până azi, când a ajuns un singular şi prestigios patriarh.  

Mă uit acum cu admiraţie la titlurile celor peste 35 de volume publicate, iar dincolo de ele presupun că au existat sute şi chiar mii de articole de ziar şi de revistă, prin care spiritul său neliniştit ne-a pus şi pe noi, cititorii, în legătură cu marile şi dramaticele probleme naţionale şi internaţionale ale perioadei istoriei în care ne-a fost dat să trăim. 

Prima sa carte importantă, despre care am scris în urmă cu 15 ani, într-un capitol pe care i l-am dedicat în volumul de evocări „Dincoace de munte”, a fost „Oameni, umbre şi fantome”, subintitulată „O viaţă printre ziare”, publicată în 2004. Apreciam atunci ca fiind memorabile toate paginile şi capitolele dedicate vieţii şi formării sale de ziarist. Autoironia şi simţul umorului le dau credibilitate deplină. La fel de originale sunt portretele unor personaje deosebite, cunoscute şi de mine, mari scriitori şi ziarişti, ca şi unii colegi mai tineri, deveniţi, între timp, prin operă, destin şi istorie, nume la fel de atractive, demne de o mai atentă cunoaştere, pomenire şi neuitare: Tudor Arghezi, George Călinescu, Zaharia Stancu, Brunea Fox, Tudor Mazilu şi alţii. 

Fireşte că i-am citat şi comentat, în volumul Cărţile prietenilor mei” (2014) şi alte volume, cum a fost „Ziaristul şi fascinaţia clipei” (2012), de o mare bogăţie de informaţii şi portrete de neuitat, realizate cu un penel de maestru, însoţite de documete rare, o lume căreia merită să i se aprindă făcliile strălucitoare cândva. 

În 2013 i-am citit şi din nou i-am comentat pe larg volumul „Miracole – carte de râs de ei şi de noi”, un îndemn evident la lectură şi bună dispoziţie. O carte de pamflete şi de umor, aşezată sub o dublă autoritate: cea biblică şi cea argheziană. Sărguinţa şi talentul i-au fost onorate şi prin volumul „În balansul vremurilor” care a primit Marele Premiu al Uniunii Ziariştilor Profesionişti pentru anul 2016. 

Dar, pe lângă toate aceste remarcabile succese literare, aş vrea să nu uit şi să laud cum se cuvine faptul că iubitul meu coleg de la „Scînteia tineretului” de pe vremuri – pe la şcoala şi paginile căruia au trecut zeci de nume importante ale literaturii române – publică de atâţia ani revista lunară „Balcanii şi Europa”, unde Carol Roman semnează, număr de număr, un editorial excelent, cu analize, observaţii şi meditaţii de „om bătrân şi înţelept”. Colaborând deseori la această revistă, ca scriitor şi fost Ambasador în Grecia, o schiţam în numărul aniversar, de 8 ani de la apariţie, şi răspundeam astfel la întrebarea „de ce colaboraţi la revista Balcanii şi Europa” – mi-a uşor să răspund afirmativ şi subiectiv. „Obiectiv fiindcă studiază profund, nuanţat şi convingător, trecutul acestui teritoriu european, pe care eu l-am numit «zonă de cutremure», în cel de-al cincilea volum al ciclului memorialistic «Ambasador la Atena». Dar toate studile şi analizele noastre nu se opresc la un trecut zbuciumat uneori, prelungit, din păcate, până în prezent, ci caută forme şi căi noi de vindecare a rănilor vechi, găsirea modalităţilor paşnice, neviolente, de armonizare a vieţii şi intereselor specifice fiecărei naţiuni, popoarelor şi minorităţilor din sudul Dunării.  

Mă simt onorat să colaborez la această revistă, fiindcă îmi înfrăţesc numele cu al atâtor personalităţi calificate, nume de rezonanţă în diplomaţia şi cultura română, alături de eminenţi oameni politici şi diplomaţi străini.  

Nu-mi ascund mulţumirea, evident subiectivă, că scriind eu în revistă scrie şi ea despre cărţile mele, ceea ce ţine de firescul relaţiilor dintre intelectualii care ştiu purta un condei cinstit şi inspirat în mână. Le mulţumesc tuturor pentru fraternitate!”. 

 

Ion Brad 

 

Academicianul Eugen Simion la 80 de ani

Reporter: editura August - 9 - 2013 Comments Off on Academicianul Eugen Simion la 80 de ani

Însemnări de Ion Brad

În ziua de 23 mai, în Aula mare, membrii Academiei Române şi numeroşi invitaţi (printre care doi foşti preşedinţi ai ţării) s-au adunat să-l cinstească, la împlinirea celor 80 de ani, pe unul dintre cei mai buni preşedinţi ai săi. O adevărată sărbătoare a literelor şi culturii române, un omagiu solemn al vieţii şi muncii unui om cu părul cărunt, dar clocotind încă de energii creatoare, un veritabil român de talie europeană. Din mărturisirile sale emoţionante, în final, am reţinut faptul că, deşi modelele sale critice au fost Eugen Lovinescu şi George Călinescu, de data asta s-a oprit mai mult la modelul „goethean al lui Tudor Vianu. Admirând echilibrul proverbial al acestui profesor şi estetician de mare anvergură, Eugen Simion a ţinut să releve faptul că şi pe un asemenea om exemplar ca Tudor Vianu, viaţa l-a pus uneori la probe maxime, la examene dramatice, la disperări.

1

Sesiune omagială dedicată acad. Eugen Simion

O altă trăsătură morală pe care a ţinut să şi-o mărturisească în public a fost pasiunea şi arta prieteniei, devotamentul total faţă de unele personalităţi, dintre cele multe pe care le-a cunoscut şi cultivat, cum au fost Marin Preda şi Nichita Stănescu. De când l-am cunoscut şi eu, începând din 1962, mi-am dat seama de aceste virtuţi morale care împodobesc opera sa vastă.

Aş putea spune că l-am cunoscut mai bine pe Eugen Simion după ce ajunsesem Ambasador în Grecia, ţară totdeauna ispititoare pentru români. El reprezenta, încă de pe atunci, o personalitate despre care Marin Preda, aflat la Atena în vara lui 1976, îmi spusese: „E talentat şi serios, monşer!” . Şi Preda, zgârcit cum îl ştiam cu laudele, n-ar fi spus vorbele astea dacă nu se „baza” (în sens moromeţian) pe o convingere adâncă, verificată în timp. Apoi, fiindcă eu însumi, implicat mulţi ani în desfăşurarea vieţii culturale româneşti, remarcasem cu atenţie evoluţiile lui Eugen Simion, nu de spectacol şi scandal, ca în cazul altora, ci întotdeauna de substanţă, de profunzime. El ţinuse să viziteze Grecia, după câţiva ani de la periplul său francez, evocat cu har şi originalitate în „Timpul trăirii, timpul mărturisirii”, scris la Paris, între 1970-1973. În „Jurnalul german. Sfidarea retoricii” există un capitol, „Spiritul grec”, de o mare originalitate, dovedind harul său de fin dialectician, modul inspirat de a tălmăci istoria şi mitologia Eladei, ca teoretician şi specialist în poetică (nu bănuia nimeni pe-atunci că va fi ales printre nemuritorii Academiei din Atena). Din pădurea de simboluri decriptate de el în „Odiseea”, trebuie neapărat cunoscut şi recitit „Femios, mitul cântăreţului”, în care întoarce pe toate feţele problema atitudinii etice a artistului în istorie. Realismul, cumpăna dreaptă pe care o ţine în mână înterpretând acest episod, i-au făcut pe unii „procurori” de serviciu postrevoluţionari, cu bărbi demagogice până în pâmânt, să-l acuze pe Eugen Simion de „apolitism”, mai ales că l-au văzut şi în fruntea cărturarilor care s-au opus teoriei „vidului cultural” şi a „Siberiei spiritului” dintre anii, plini de contradicţii şi dificultăţi 1965-1989, dar şi de opere literare şi artistice care aparţin unor nume greu de uitat sau de exclus din istoria şi literatura noastră actuală.

2

Sesiune omagială dedicată acad. Eugen Simion

În volumul „Eugen Simion – 80”, printre cele 194 de nume româneşti şi străine care ţin să-i omagieze personalitatea inconfundabilă mă număr şi eu, în calitate de „ambasador al Blajului la Bucureşti”- cum mi se mai spune uneori – aducându-i aprecierile şi recunoştinţa cuvenită acestui bărbat cu adânci rădăcini ardelene, pe linie paternă, care a ştiut şi ştie să ducă – vorba lui Lucian Blaga – nu doar un gând, ci atâtea gânduri creatoare şi proiecte până la capăt. Pentru cel care a debutat cu „Proza lui Eminescu”(1964), „Mica Romă” eminesciană l-a onorat cu titlul de „Cetăţean de onoare” pe acest mare Profesor (aşa-i zic toţi ucenicii), prezent, în 2004, la aniversarea de 250 de ani a celor mai vechi şcoli sistematice româneşti, pe acest mesager cu Biblia lui Samuil Micu, din 1975, la neuitatul Papă Ioan Paul al II-lea, pe care l-a convins, contrar cutumelor, să accepte titlul de „Membru de onoare” al Academiei Române. Tot Eugen Simion a iniţiat publicarea primei „Biblii de la Blaj”, cea tălmăcită de Episcopul Petru Pavel Aron, la 1760-1762, din latina vulgară, precum şi pe cea de-a treia tradusă de Timotei Cipariu din ebraică.

Să-i urăm şi noi – prin paginile acestei admirabile reviste „Balcanii şi Europa”, oglinda lumii politice, dar şi istorice şi culturale din această zonă, încă ameninţată de vechile cutremure – să rămână sănătos şi inspirat, acelaşi creator puternic, mare şi veritabil constructor, într-o ţară şi o lume a prea multor destrămări şi distrugeri. „La mulţi ani! ”.


Revista noastră s-a adresat vechiului său colaborator Ion Brad, scriitor şi publicist excelent, cu rugămintea de a-l sărbători împreună pe acad. Eugen Simion, la împlinirea vârstei de 80 de ani. Ne-am reamintit cu acest prilej că revista noastră l-a onorat pe acdemicianul Eugen Simion, cu premiul „Vocaţia Cooperării Culturale”, pe anul 2001.