NUMARUL
207-208

Despre

Reporter: editura On March - 14 - 2010

Revista “BALCANII si EUROPA”

editată de „Zona Balcanilor” SRL, publicaţie din cadrul „NIRO Investment Group”


CAROL ROMAN
director general


Redacţia
Andreea Răcănel – Secretar General
Roxana Istudor – redactor șef


Seniori editori
† Zoe Petre
Eugen Uricaru
Corneliu Vlad
Ioan C. Popa
Octavian Andronic


Contact
Central Residential Park
Str. Dinu Vintilă, nr. 6B, sector 2, București
e-mail: balcaniisieuropa@yahoo.com