NUMARUL
207-208

Cititorii nostri

Reporter: editura On March - 29 - 2010

Destinatari

Revista BALCANII ȘI EUROPA este difuzată la:

Preşedinţie
Guvernul României
Ministerul Afacerilor Externe și departamentele instituției
Parlament
Partide politice
Ambasade străine acreditate la Bucureşti şi Ambasade româneşti din străinătate
Asociaţii ale oamenilor de afaceri
Camere de comerţ bilaterale
Bănci şi instituţii financiar-bancare
Instituţii de învăţământ superior
Asociaţii şi organizaţii non-guvernamentale
Înalte foruri academice
Instituţii culturale naționale
Mass-media
Corespondenţi străini de presă
Federaţii sportive