NUMARUL
207-208
Din nefericire, din nou suntem martori ai modului incalificabil în care autoritățile ucrainene tratează minoritățile ...
Reputatul jurnalist și analist de politică externă Corneliu Vlad prezintă publicului un volum de rezonanță ...
Binecunoscutul critic literar și scriitor Eugen Uricaru, fost președinte al Uniunii Scriitorilor din România, este ...
Desigur, acțiunile sale, scrieri ori cuvântări, scrisori etc. i-au atras nemulțumirea administrațiilor, fiindu-i interzisă intrarea ...
Potenţialul ştiinţific al ţării noastre este construit de eminenţi oameni de ştiinţă din diferite domenii ...
profesionalism, reputație, patriotism Societatea românească de astăzi privește spre perioada dintre cele două Războaie Mondiale ca ...
Principiile statutului de neutralitate al unei țări au fost stabilite în secolele al XIX-lea și ...
Marea Neagră etalează încă una din fațetele ei de interes strategic cu mize regionale importante, ...
Susținător al unor proiecte de anvergură, solidar cu nevoile reale ale comunității în perioade dificile, ...
Cea mai importantă organizație internațională din lume, ONU, este direct implicată în eforturile de a ...
Destinul geopolitic al Mării Negre este unul paradoxal. Dacă în istoria modernă, timp de aproape ...
- înfruntarea titanilor La 3 noiembrie 2020, o lume întreagă va urmări alegerile prezidențiale din cea ...
În democrațiile avansate, politicienii reprezintă o elită a societății și se comportă ca atare. Astfel ...
  Ȋn sfârșit, după două „ture” de înaltă tensiune, am ales și noul nostru președinte, în ...
NIRO Investment Group a început lucrările de construcție pentru cel mai înalt hotel din România, ...
Niro Investment Group” – 20 de ani de implicare activă în societatea românească

Articole din categoria ‘Români peste hotare’

Suplimentele revistei noastre dedicate comunităţilor româneşti din diaspora

Reporter: editura November - 3 - 2017 Comments Off on Suplimentele revistei noastre dedicate comunităţilor româneşti din diaspora
Suplimentul „Români peste hotare” al revistei „Balcanii şi Europa” încearcă să reunească sub cupola unor coperţi preocuparea redacţională de a veni în sprijinul românilor care trăiesc şi muncesc în străinătate. În acest scop, revista „Balcanii şi Europa”, din cadrul „NIRO Investment Group”, iniţiază şi susţine, din îndemnul preşedintelui său, domnul Nicolae Dumitru, din luna iunie 2012, un ciclu de publicaţii-supliment dedicate compatrioţilor noştri ce trăiesc departe de patria mumă: Spania, Italia, Anglia, Franţa, Germania, Belgia, Olanda. 

Au mai fost editate suplimente dedicate fraţilor noştri din jurul României sub egida „Uniţi în faţa vitregiei vremurilor”.Amintim şi publicaţiile revistei dedicate românilor ce trăiesc în Republica Moldova şi Serbia

 „ Să fim alături de compatrioții noștri este o datorie de conștiință și suflet”

Nicolae Dumitru
 

Vechi probleme, noi realităţi

Reporter: editura July - 8 - 2016 Comments Off on Vechi probleme, noi realităţi

Românii din Ucraina reprezintă, ca mărime, a doua comunitate etnică, după cea rusă, în condiţiile în care vitregia vremurilor i-a încercat din greu pe conaţionalii noştri din ţara vecină. Istoria a vrut ca românii din regiunile Cernăuţi (nordul Bucovinei, nordul Basarabiei şi ţinutul Herţa), Odesa (sudul Basarabiei şi Transnistria) şi Transcarpatia (Maramureşul de Nord), astăzi în număr de peste 400.000, să fie urmaşii unor oameni care au fost nevoiţi să treacă teste dure de supravieţuire identitară, reuşind, ei şi urmaşii lor, generaţie după generaţie, să-şi păstreze credinţa, apartenenţa la naţiunea română, spiritualitatea şi tradiţiile.

Trecut zbuciumat

Deschiderea Centrului Cultural Român din Cernăuţi

Deschiderea Centrului Cultural Român din Cernăuţi

În condiţiile în care au apărut zorii unor timpuri mai bune pentru toate minorităţile din Ucraina, şi românii speră că măsurile ce vor fi luate în noul context vor asigura continuitatea procesului de păstrare a identităţii lor, de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti. Se cunoaşte că până nu demult, acest lucru a fost anevoios; relaţiile dintre România şi Ucraina aveau ca fundament suspiciunea, dezacordurile, mentalităţile închistate. Aceste rivalităţi s-au răsfrânt mult timp asupra românilor din interiorul statului ucrainean, supuşi divizărilor, discriminărilor, resentimentelor. Chiar în anul 2014, studiile, cercetările, analizele, precum şi reportajele şi documentarele realizate de mass-media româneşti arătau că românii din Ucraina se simţeau abandonaţi, uitaţi, pe de o parte, de ţara-mamă, iar pe de altă parte trataţi ca nişte cetăţeni „de mâna a doua”, fără drepturi, de ţara în care trăiesc (un singur exemplu: statul ucrainean a tăiat la un moment dat finanţarea publicaţiei „Zorile Bucovinei”, din cauza conţinutului… naţionalist). În aceste condiţii, an de an, tot mai mulţi părinţi şi-au dat copiii la şcoli ucrainene, considerând că astfel le vor oferi mai multe şanse în viitor, iar limba română se aude din ce în ce mai rar…

Provocările prezentului

De la aceste repere nefericite pornea reluarea unor relaţii mult mai cordiale între România şi Ucraina, odată cu schimbarea direcţiei politice a Kievului, spre valorile occidentale. Din păcate, nici nu au apucat să spere etnicii români la o viaţă mai bună odată cu întoarcerea ţării vecine spre Europa occidentală, că Ucraina a fost lovită de anexarea Crimeii, intrând într-o perioadă de instabilitate explozivă care se menţine şi astăzi. În aceste condiţii, paşii spre normalizarea abordării problematicii minorităţii româneşti de către statul ucrainean se preconizează a fi mai lenţi. Dar vor fi. Acest lucru este imperios necesar dacă ţara îşi doreşte să adere la valorile vestice. Iar problemele nu sunt puţine: accesul la învăţământul în limba maternă, utilizarea oficială a limbii române în administraţie şi în justiţie, finanţarea activităţilor asociaţiilor minorităţii române, mass-media în limba română, păstrarea identităţii religioase, reprezentarea la nivelul administraţiei, lipsa reprezentării parlamentare, retrocedarea proprietăţilor care au aparţinut comunităţii româneşti sunt doar câteva dintre subiectele dureroase pentru români, care s-au perpetuat şi care nu-şi vor găsi rezolvarea pe termen scurt, necesitând eforturi susţinute.

Speranţe pentru viitor

Asociaţia „Convergenţe Europene” din Bucureşti a adus în atenţia oficialităţilor o serie de probleme perpetuate în timp şi care se cer rezolvate: existenţa unui plan de învăţământ „moldovenesc” pentru şcolile românofone din regiunea Odesa, separat de cel dedicat şcolilor româneşti din Transcarpatia şi Cernăuţi; divizarea comunităţii româneşti în români şi „moldoveni”, prin tolerarea şi, pe alocuri sprijinirea unor „moldovenişti”; „moldovenizarea” şcolilor şi a elevilor români din regiunea Odesa, fenomen pe care statul ucrainean, chiar dacă oficial nu-l încurajează, nici nu-l împiedică; slaba calitate a manualelor şcolare puse la dispoziţie de statul ucrainean şcolilor româneşti din cele trei regiuni; lipsa unor facultăţi pedagocice sau a unor linii de studiu în limba română la Ujgorod, Ismail şi Cernăuţi (în Transcarpatia, de exemplu, etnicii maghiari au astfel de facultăţi şi linii de studiu, unde sunt pregătiţi viitorii învăţători pentru comunitatea maghiară din regiune); ucrainizarea şcolilor; nerecunoaşterea de către Ucraina a diplomelor obţinute de studenţii care au absolvit studiile în România; numărul foarte mic de locuri cu bursă alocate de România tinerilor etnici români din Ucraina care vor să studieze în universităţi româneşti; dificultăţile birocratice în introducerea manualelor şcolare şi a literaturii artistice româneşti (şi nu numai) în Ucraina. Exemplele ar putea continua.

În condiţiile în care autorităţile din ţara vecină nu vor veni în întâmpinarea comunităţii din proprie iniţiativă, eforturile generaţiilor de români, adaptate la noile realităţi, trebuie să continue, întrucât soluţii există. Dar cel puţin de acum încolo există speranţa că, odată cu depăşirea situaţiei dificile în care se află Ucraina din pricina acţiunilor Rusiei, românii din ţara vecină şi-ar putea reface vieţile şi ar putea privi spre un viitor mai bun într-un stat democratic, cu principii europene.

Timpul reciprocităţii

În vreme ce românii din Ucraina au fost lipsiţi de drepturi civile până nu demult, statul ucrainean angajându-se abia acum ca în următorii ani să implementeze măsurile necesare în domeniu, iată cum sunt trataţi ucrainenii din România:

  • interesele religioase ale celor circa 50.000 de minoritari ucraineni sunt reprezentate de Vicariatul Ortodox Ucrainean al Bisericii Ortodoxe Române, care cuprinde 25 de parohii, precum şi de Vicariatul General Ucrainean al Bisericii Greco-Catolice;
  • asigurarea necesităţilor de informare ale etnicilor ucraineni din România se face pe calea realizării emisiunilor de radio în limba ucraineană, difuzate de posturile de radio regionale din oraşele Iaşi, Sighetu Marmaţiei şi Timişoara; pe postul naţional de televiziune TVR2 este difuzată emisiunea „Împreună către Europa”, în cadrul căreia se pregătesc şi emisiuni despre viaţa comunităţii ucrainene; Uniunea Ucraineană din România editează cinci tipuri de reviste periodice;
  • în România funcţionează o instituţie cu predare în limba ucraineană – Liceul ucrainean „T.G. Shevchenko”, în Sighetu Marmaţiei – iar în unele şcoli româneşti din regiunile dens populate de ucraineni, limba şi literatura ucraineană sunt predate ca materie de studiu;
  • pe baza legislaţiei actuale, există două organizaţii etnice ucrainene, una dintre ele reprezentată în Parlamentul de la Bucureşti;
  • ucrainenii din România beneficiază de un sprijin financiar consistent din partea statului român.

Românii din Ucraina au pentru ce să lupte cu timpul şi vitregia vremurilor. În regiunea Cernăuţi funcţionează 70 de şcoli cu predare în limba română, la care se adaugă 15 unităţi de învăţământ mixte, în Transcarpatia (între Tisa şi Carpaţii ucraineni, la graniţa cu România) există 11 şcoli cu predare în limba română şi două şcoli mixte. Românii sunt bine coagulaţi şi în asociaţii şi organizaţii care îi reprezintă şi le susţin interesele, una dintre cele mai importante fiind Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina”. Conducerea acesteia a mulţumit oficial „patriei istorice” pentru ratificarea Acordurilor de asociere între UE şi Ucraina, R. Moldova şi Georgia: „Ne mândrim cu faptul că patria noastră istorică, România, a fost prima dintre ţările membre ale Uniunii Europene care a finalizat procedura de ratificare a celor trei Acorduri de Asociere ale UE cu Ucraina, Republica Moldova şi Georgia, popoarele cărora şi-au afirmat prin sacrificii deosebite aspiraţiile lor de integrare europeană”.

„Mulţumiri pentru sprijinul acordat Ucrainei în Parteneriatul Estic, pentru faptul că România a ratificat prima Acordul de asociere a Ucrainei cu UE, pentru înţelegerile privind canalul Bâstroe, intensificarea traficului de frontieră, viitoarea redeschidere a zborurilor aeriene Bucureşti-Kiev… Nimic despre sprijinul pentru comunităţile istorice româneşti din Transcarpatia, Cernăuţi şi Sudul Basarabiei. Nici o vorbă!” (Anatol Popescu, preşedintele Asociaţiei „Basarabia”, organizaţie a românilor din regiunea Odesa)

Gând şi suflet pentru cei cărora ne adresăm

Reporter: editura March - 23 - 2016 Comments Off on Gând şi suflet pentru cei cărora ne adresăm

Casa de editare „Balcanii şi Europa” tipăreşte această revistă dedicată românilor din jurul graniţelor ţării alăturându-se astfel eforturilor şi acţiunilor etnicilor români care înfruntă opresiunea şi nedreptăţile pentru păstrarea identităţii naţionale şi susţine eforturile lor pentru drepturi fundamentale, stipulate în toate documentele europene şi internaţionale.

Romani din Timoc

Romani din Timoc

Zona Timocului, din Serbia răsăriteană, se întinde între râurile Timoc, Morava şi fluviul Dunărea, iar comunitatea românilor de aici este una semnificativă. Oficial, în Serbia trăiesc români în Voivodina şi „vlahi” în Valea Timocului. Ca atare, în Voivodina limba română e utilizată în administraţie, denumirile instituţiilor publice sunt şi în limba română, există şcoală şi presă românească, iar numele localităţilor cu majoritate românească este trecut şi în română, în timp ce în Valea Timocului românii sunt lipsiţi de astfel de drepturi. Aici trăiesc circa 300.000 de români care luptă de secole pentru continuitatea tradiţiilor strămoşeşti, pentru recunoaşterea apartenenţei lor la romanitatea balcanică. Revista noastră se adresează tuturor acestor eroi ai identităţii româneşti, supuşi de veacuri presiunilor, deznaţionalizării, dezbinărilor, politicilor de obstrucţionare a drepturilor lor, statisticilor măsluite. Spre aceştia se îndreaptă gândurile şi susţinerea noastră frăţească.

În Serbia de Răsărit există 154 de sate, în totalitate locuite de români, şi 48 de localităţi mixte, precum sunt şi oraşele centre comunale Bor, Zaiecear, Cladovo, Negotin, Maidanpec, Jagubiţa, Golubaţ, Velico Gradişte, Bolievaţ, Ciupria, Jabari, Svilainaţ, Despotovaţ, Petrovaţ. De aproape două secole, mare parte se identifică cu denumirea de „vlah”, însă vlahii nu sunt altceva decât români, care vorbesc graiul străbun. „Noi ne luptăm cu o manipulare istorică, aceea că, de zeci de ani, românii şi vlahii sunt consideraţi popoare diferite în Serbia, deşi pentru toată lumea este evident că e vorba de unul şi acelaşi neam”, explică Boian Bărbuţă, preşedintele „Iniţiativei Românilor din Serbia”, organizaţie a românilor din Valea Timocului.

Alături de această politică a dezbinării, există şi sistemul de denaturare a statisticilor oficiale. Conform recensământului din 2011, în Timoc ar trăi 35.330 de „vlahi” şi circa 2.500 de români. Dar aceste cifre oficiale sunt permanent contestate, întrucât este binecunoscut faptul că, potrivit statisticilor neoficiale ale organizaţiilor româneşti din Serbia, numărul real al românilor ar fi de peste 300.000 doar în Timoc. Remarcând discrepanţele intenţionate şi capcana nedeclarării apartenenţei la minoritatea română, Vasile Barbu, membru al Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române, arată că „în Serbia de nord-est, unde, conform statisticilor neoficiale există peste 300.000 de români, numai 4.500 s-au declarat români la recensământ”. Aceste diferenţe majore sunt susţinute de prin toate mijloacele de statul sârb, care a ignorat mereu aplicarea regulilor internaţionale în domeniul minorităţilor, cu precădere în ce-i priveşte pe români. Este de notorietate, de altfel, apelul pe care Biserica Ortodoxă Sârbă l-a făcut la adresa cetăţenilor, care au fost îndemnaţi să se declare sârbi, „pentru binele patriei şi al ortodoxiei”. Aceste recensăminte disproporţionate, în evidenta defavoare a minorităţii româneşti, îi determină chiar pe unii specialişti sârbi să le pună sub semnul întrebării, iar unele publicaţii afirmă răspicat că recensămintele sunt „dătătoare de confuzii şi greu de explicat din punct de vedere demografic”. În aceste condiţii, organizaţiile româneşti au contestat oficial recensământul din 2002 în faţa guvernului sârb şi la OSCE. Mai mult, aceste organisme fac demersuri neîncetate pentru ca „vlahii” din Valea Timocului să meargă la primăriile din zonă pentru a completa formularul prin care se declară membri ai minorităţii române, pentru a menţine şi consolida comunitatea şi pentru a-i da importanţa cuvenită în interiorul statului sârb.

Când Radu şi Pop devin „Radici” şi „Popovici”…

Reporter: editura March - 23 - 2016 Comments Off on Când Radu şi Pop devin „Radici” şi „Popovici”…

De-a lungul timpului, statul sârb a dus o neîncetată politică de deznaţionalizare în legătură cu etnicii români, punând în aplicare un întreg arsenal menit să destructureze puternica şi unita comunitate românească. Stau mărturie măsurile de împiedicare a educaţiei în limba maternă, interdicţia oficierii slujbelor religioase în limba română, cenzura, inexistenţa unei prese româneşti, denaturarea statisticilor, crearea artificială a unor entităţi separate de cea românească, presiuni şi ameninţări de tot felul.

Etnici români din Serbia

Etnici români din Serbia

În anii 1980, ziarul sârb „Borba” atesta faptul că românii din Timoc numără circa un milion de persoane, concentrate în 200 de comune pur româneşti şi 200 de localităţi mixte, plus mai multe oraşe în care trăiesc mulţi români.. Cifra a fost preluată şi de un periodic belgrădean mai recent, „Naşa Reci”. Aceste date reflectă o realitate pe care politica statului vecin a încercat mereu s-o sfideze.

Mai precis, autorităţile sârbe nu recunosc faptul că vlahii şi românii sunt unul şi acelaşi popor. Apoi, împiedică prin toate mijloacele unitatea etnicilor români în jurul bisericii strămoşeşti, mergând până la acţiuni de hărţuire. De pildă, la biserica românească din Coroglași, „românii care au venit să ţină un parastas pentru eroii căzuţi în lupta de la Rovine au fost arestaţi de poliţia sârbă, sub pretextul că… n-aveau aprobare să întindă mesele pe iarbă”, atrage atenţia Cristea Radu Timoc, lider al Asociaţiei „Astra Română” pentru Banat-Porţile de Fier şi Românii de Pretutindeni. În alt loc, lângă Biserica din centrul satului Zlot, există un arc de triumf în miniatură, pavat cu tăbliţe încrustate în chirilică cu numele eroilor care au luptat în războaiele balcanice, cu inscripţia „Ostaşilor din Zlot care au murit luptându-se pentru liberartea Serbiei în 1912-1918”. S-a mers până acolo cu denaturarea adevărului istoric încât a fost adăugat sufixul „ici” tuturor numelor, românii fiind astfel prezentaţi ca… sârbi.

Un alt mecanism de asimilare este inexistenţa presei în limba română sau, mai grav, cenzura aplicată atunci când mijloacele de informare ale românilor totuşi există. Este de notorietate cazul unui reportaj realizat de televiziunea de stat din Serbia la Protopopiatul din Negotin, care a fost puternic cenzurat la intervenţia episcopului sârb Ilarion, care a spus că „nu este bine să se facă aceste înregistrări, în primul rând pentru că în Timoc nu există români şi că nu este bine să se mediatizeze problema Bisericii Ortodoxe Române din Timoc, pentru că nu trebuie să se ştie că aceasta există acolo”, avertizează presa din România. Emisiunea a fost difuzată, dar puternic cenzurată, conţinând doar declaraţiile părţii sârbe. Sunt multe alte exemple care arată că autorităţile sârbeşti nu se dau la o par¬te de la procedee nedemne. Postul de televiziune B92 din Belgrad a înregistrat o emisiune privind vlahii din Timoc. În timpul emisiunii, a vorbit şi profesorul de istorie Slavoljub Gacovic, salariat al Muzeului din Zaječar, acesta argumentând românitatea vlahilor. În timpul emisiunii s-au prezentat şi costume naţionale „vlahe” aflate în Muzeul din Zaječar. „În iritarea creată de emisiune, directorul Muzeului a dat o dispoziţie prin care profesorului Gacovic i se interzice pe o durată nelimitată accesul în Muzeu”, arată Tiberius Puiu, membru al Societăţii române de balcanistică şi slavistică.

Per ansamblu, în lipsa unei educaţii în limba română şi pe fondul acţiunilor de asimilare, „omul care nu ştie multe despre ai lui gândeşte că mai bine să zic că sunt sârb, e mai bine la muncă, să nu am probleme”, sintetizează românca Biserca Ianoşevici, care conduce Asociaţia culturală locală „Primovara” din Zlot, unul dintre cele mai mari sate româneşti din Serbia.

 


 

Zavisa Jurj, preşedintele Asociaţiei „Ariadnae Filum” a românilor din Timoc

Zavisa Jurj, preşedintele Asociaţiei „Ariadnae Filum” a românilor din Timoc

Comunitatea noastră înregistrează un progres evident, în ciuda eforturilor statului sârb de a ne distruge. Şi mă refer aici la încercarea de micşorare a românilor declaraţi la recensământ, ne încurcă atunci când dorim să construim biserici sau ne pun piedici la predarea limbii române în şcoli. Pe scurt, poartă o campanie de intimidare a comunităţii. De 15 ani se vorbeşte de formarea unor centre cultural-informative ca prime instituţii româneşti în afară de Biserică, însă rămânem tot la vorbe”, spune Zavişa Jurj, preşedintele Asociaţiei românilor „Ariadnae Filum“.

 

 

 

 

 

 

Obstrucţionarea educaţiei în limba maternă

Reporter: editura March - 23 - 2016 Comments Off on Obstrucţionarea educaţiei în limba maternă

Unul dintre drepturile fundamentale ale românilor din Serbia, obstrucţionat ani la rând, este cel la educaţie în limba maternă. În ciuda acordurilor pe care le-a semnat, a presiunilor din partea României şi a necesităţii respectării angajamentelor de candidată la UE, ţara vecină face paşi lenţi şi rari pentru a-şi îndeplini propriile obligaţii.

Ore de limba română

Ore de limba română

Determinarea practicilor educaţionale privind introducerea cursurilor de limbă maternă în Serbia de Nord-Est (Timoc) are mai multe etape şi mai mulţi actori implicaţi. Momentele principale au fost înainte şi după acceptarea candidaturii Serbiei la statutul de ţară membră a Uniunii Europene (martie 2012). Una dintre revendicările dintotdeauna ale acesteia a fost „garantarea drepturilor culturale, misiune care să asigure dezvoltarea valorilor lingvistice, folclorice, etnografice, literare, religioase, cu tot ce este legat de virtuţile romanităţii orientale”. Există diferenţe majore în ceea ce priveşte asigurarea dreptului românilor din Serbia la educaţie în limba maternă. În Voivodina, unde sunt mai puţini etnici români, există învăţământ public cu predare în limba maternă, dar în Timoc, românii, în număr mult mai mare, nu beneficiază, la nici un nivel, de educaţie în limba maternă. Dar nici în Voivodina, nici în Timoc nu există învăţământ privat cu predare în limba română. Cât priveşte învăţământul superior, se poate studia în limba română doar în puţine universităţi.

Abecedare pentru copiii din Timoc, din partea statului român

Abecedare pentru copiii din Timoc, din partea statului român

Care sunt motivele nerespectării flagrante a acestui drept elementar, de care sârbii din România se bucură pe deplin? Câteva evoluţii sunt relevante: în 2007, limba română a fost acceptată ca fiind limba maternă a românilor din Timoc. Din păcate, a fost doar un gest formal. Conform legii, decizia guvernului de la Belgrad trebuia urmată de posibilitatea predării limbii române în şcolile din Serbia de Est, unde românii timoceni erau majoritari, fapt solicitat imediat de reprezentanţii comunităţii româneşti. Cu toate acestea, a fost respinsă cererea de deschidere a claselor cu predare în limba română în şcolile din Timoc, la Brestovac-Bor, Slatina-Bor şi Ranovac. Urmare a atitudinii negative a Ministerului Educaţiei Republicii Serbia şi a administraţiilor şcolare sârbe de pe plan local, nici după trei ani, în anul şcolar 2009-2010, nu s-a putut realiza deschiderea cursurilor de limba română din şcolile publice din Timoc. Faptul că aceasta era o adevărată politică de stat o demonstrează opoziţia autorităţilor la acţiunile dedicate ameliorării situaţiei educaţiei în limba maternă pentru români. Ani la rând, Serbia a tergiversat lucrările Comisiei mixte româno-sârbe, care ar fi trebuit să analizeze şi să rezolve solicitările punctuale ale etnicilor români din Serbia.

 

Nimic nou: aceeaşi politică

Intenţia ţării vecine de a adera la Uniunea Europeană a schimbat oarecum abordarea. Au intrat în scenă trei factori externi implicaţi în determinarea practicilor educaţionale privind introducerea cursurilor de limbă maternă în Serbia de Nord-Est (Timoc): România, ca stat de apartenenţă a minorităţii române din Serbia, cu drept de intervenţie în sprijinul acesteia; Comisia Europeană şi Înaltul Comisar OSCE pentru Minorităţi Naţionale. Schimbarea atitudinii Serbiei genera Protocolul celei de-a doua sesiuni a Comisiei Mixte România – Republica Serbia pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale. În ceea ce priveşte accesul la educaţie în limba română, România a solicitat încă de atunci înregistrarea rapidă de progrese în aplicarea Protocolului – introducerea în programa şcolară a cursului de limbă şi cultură română, demararea rapidă a unor cursuri-pilot, cu luarea în considerare a listelor de solicitări pentru astfel de cursuri, semnate de părinţii românilor din regiune – iar Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorităţi Naţionale, Knut Vollebaek, a insitat ca partea sârbă să introducă studiul limbii române cu elemente de cultură naţională în şcolile din estul Serbiei. Ce s-a întâmplat în realitate? Aceeaşi politică. De exemplu, în 2012 au fost depuse sute de cereri semnate de părinţii copiilor români din şcolile din Timoc (Kladovo, Podgorac, Brestovac, Zajecear etc). Cu toate acestea, nu s-a permis deschiderea cursurilor de limbă română, fapt reclamat de asociaţiile românilor timoceni. În urma presiunilor Uniunii Europene, în 2013, Cancelaria Primului Ministru al Serbiei a emis o adresă prin care anunţa procedura de introducere a orelor de limbă română în Serbia de răsărit. Ce a urmat? În judeţele Bor şi Zajecear, 1.617 familii se pronunţau pentru studierea limbii române ca limbă maternă începând din 1 septembrie 2013. În final, însă, elevilor care aleseseră limba română pentru noul an şcolar li s-a refuzat acest drept. Au fost implementate şi alte practici de obstrucţionare: fixarea în orar a limbii române la ore târzii, descurajându-se astfel participarea elevilor, îndepărtarea de la catedră, prin modificare legislativă, a celor care cunoşteau limba română din familie şi care puteau s-o predea etc. Mai mult, a fost încurajată crearea unei limbi „vlahe” separate de limba română, folosind caractere chirilice, pentru a sublinia diferenţele clare între români şi „vlahi” pe care le promovează politica oficială sârbă, atrage atenţia Bogdan Aurescu, fost ministru de Externe al României. Mărturia Dianei Šolkotović, profesoară din localitatea Kladovo, este relevantă pentru distanţa dintre declaraţii şi realitate: „Credeam că înscrierile la Limba română cu elemente ale culturii naţionale (obiect facultativ-opţional, la fel ca şi Religia şi Educaţia civică) să se desfăşoare la fel ca şi la celelalte două şi totul să funcţioneze normal. Dar aşteptările mele au fost simple visuri. În prima zi de şcoală m-am prezentat la cele două licee din Kladovo unde am predat şi anul trecut (2013, n. red.), conform înţelegerii pe care am avut-o cu directorii în august. Totul părea normal, dar seara am primit mesaje de la părinţii ai căror copii trebuiau să ducă formularele completate cu opţiunea pentru limba română şi cărora diriginţii le-au spus că nu mai au voie să o facă. Iar miercuri, când l-am anunţat pe directorul liceului teoretic de numărul înscrişilor care era mai mare decât cel anunţat, nu cu mult, dar mai mare, mi-a replicat că acesta nu e finalul, că o să aibă grijă ca acesta să se micşoreze simţitor la şedinţa cu părinţii de vineri. Unde, afirma dumnealui, o să le deschidă ochii asupra pericolului semnării acestui formular şi chiar dacă au făcut-o, să-şi reconsidere gestul. Fiindcă noul formular indică faptul că elevul trebuie să fie apartenent al etniei române dacă vrea să înveţe limba română”.


*„Minoritatea română din Serbia şi dreptul la educaţie în limba maternă” (Mihaela Teodor, Academia Română – Institutul de Economie Mondială)

 

 

Unitate pentru recunoaşterea etnicităţii

Reporter: editura March - 23 - 2016 Comments Off on Unitate pentru recunoaşterea etnicităţii

Etnicii români din Serbia îşi unesc forţele pentru păstrarea nealterată a identităţii româneşti şi a apartenenţei la romanitatea balcanică. Unul dintre evenimentele cele mai importante ale demersului pentru unitate este Protocolul românilor/vlahilor din Serbia de Răsărit, semnat de 12 asociaţii ale comunităţii româneşti, precum şi de numeroşi lideri de opinie. Documentul stipulează, printre altele:

1– drepturile persoanelor care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română se referă la „persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo–români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji, precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni”;

– noi toţi – români, rumâni, vlahi, valahi sau vlasi – suntem un singur neam şi suntem români originari în zona în care trăim; 

-Biserica neamului nostru românesc, rumânesc/vlah este Biserica Ortodoxă Română şi toţi membrii comunităţii noastre naţionale care sunt de credinţa ortodoxă trebuie să ţină de structura canonică a Patriarhiei Române din Serbia, care este Episcopia Daciei Felix de la Vârşeţ (Protopopiatul Daciei Ripensis). 

-indiferent ce spun legile Serbiei – ţara în care trăim şi ai cărei cetăţeni loiali suntem – care se pot schimba oricând legat de Consiliile naţionale, îmbrăţişăm fără rezerve prevederile clare şi de mare folos practic ale Legii 299 din Ţara mamă, România, care arată că, din punct de vedere juridic, român=rumân=vlah=român/vlah.

Întâlnire a liderilor românilor/vlahilor din Serbia de Răsărit

Întâlnire a liderilor românilor/vlahilor din Serbia de Răsărit

-Ţara noastră mamă este România. Suntem un singur neam, avem o singură limbă literară, o singură ţară înrudită şi o singură Biserică Ortodoxă.

 

Pentru cetăţenia patriei-mamă

Reporter: editura March - 23 - 2016 Comments Off on Pentru cetăţenia patriei-mamă

Pentru românii din Serbia, cetăţenia patriei-mamă este o metodă de stopare a procesului de asimilare și deznaţionalizare. Stă mărturie faptul că la scurt timp după publicarea, în finalul anului 2015, în Monitorul Oficial al României a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii Cetăţeniei Române, în Serbia au început să apară efectele.

Pregătirea documentelor pentru obţinerea cetăţeniei române

Pregătirea documentelor pentru obţinerea cetăţeniei române

Dat fiind faptul că legea prevede ca se poate acorda cetăţenia română „la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin care a contribuit în mod deosebit la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti”, românii din Serbia au început să-şi adune actele necesare şi chiar apelează la notari din România în demersul de a obţine cetăţenia română. În Drobeta Turnu Severin, de exemplu, cabinetele notariale au fost asaltate de cei care vor să îşi legalizeze documentele sau să dea declaraţiile pe proprie răspundere solicitate la întocmirea dosarului, notează publicaţia „Jurnal Românesc”. Pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, cei interesaţi pot găsi toată documentaţia şi instrucţiunile necesare pentru a-şi întocmi şi depune dosarul de dobândire a cetăţeniei române. Aici pot fi găsite informaţii despre actele şi taxele necesare, precum şi un model de cerere de dobândire a cetăţeniei române

Asociaţiile românilor din Serbia activează, la rândul lor, pentru a-i ajuta pe cetăţenii sârbi de origine română. În acest context, Tihan Matasarevici, preşedintele Asociaţiei pentru Tradiţia şi Cultura Românilor „Dunărea”, din Kladovo, arată că „a fost o dorinţă mare ca legea să fie modificată în aşa fel încât şi noi, românii din Serbia, să putem câştiga dubla cetăţenie. Oamenii vin şi ne întreabă cum să procedeze. Noi nu putem să spunem nimănui că nu are voie să aplice pentru cetăţenia română, dacă el este român şi se simte român. Întrebările oamenilor sunt simple, ei vor să ştie când pot să depună dosarele, unde pot să le depună şi dacă putem noi, reprezentanţii mediului asociativ românesc, să le explicăm ce trebuie să facă şi cum pentru a depune actele de dobândire a cetăţeniei române”.

La nivelul oamenilor de rând, satisfacţia este palpabilă. Slaviša Jovanikić, un român din satul Grabovica, aparţinând comunei Kladovo, spune că este foarte bine ca şi românii din Serbia să poată primi cetăţenia română: „Noi cei care ne simţim români şi care am contribuit la sprijinirea culturii româneşti, trebuie să beneficiem de prevederile legii. Eu sper că voi reuşi să dobândesc cetăţenia română, pentru că eu vorbesc bine româneşte şi respect tradiţiile şi cultura română”.

  • Cetăţenia română este o necesitate şi o nevoie a poporului român” Zaray Radivajevici, Asociaţia „Dacia Aureliană”.

 

Academia Română, în sprijinul eforturilor identitare

1

Întâlnirea ministrului delegat pentru Relaţiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, cu acad. Ionel Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române

Cel mai înalt for ştiinţific şi cultural al României, prin Preşedintele instituţiei, acad. Ionel Valentin Vlad, consideră necesare poziţionări fundamentate ştiinţific în legătură cu problema cu care se confruntă comunitatea românească din vecinătate şi Balcani, care constă în divizarea etnică artificială. Este vorba despre exprimarea unei poziţii ferme din partea mediului ştiinţific şi academic cu privire la standardizarea aşa-zisei „limbi vlahe”, în condiţiile în care apartenenţa acestor comunităţi la românitate este dovedită de numeroase studii istorice, lingvistice şi etnologice.

În contextul unei discuţii care a avut loc la începutul acestui an, cu ministrul delegat pentru Relaţiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, s-a stabilit importanţa apartenenţei la un spaţiu identitar comun a persoanelor de origine română şi a celor aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, precum şi a realizării unor studii şi cercetări ştiinţifice privind comunităţile de români din străinătate”.

De altfel, acest tip de demers nu este unul nou. Fostul preşedinte al Academiei Române, acad. Eugen Simion, a făcut chiar o vizită printre românii din zona Timocului, punctând că a vrut ca instituţia „să-i descopere pe timoceni, care, se ştie, sunt în bună parte vlahi, adică români.

Acad. Eugen Simion

Acad. Eugen Simion

Ei sunt acolo, au o cultură tradiţională, vorbesc româna în dialect oltenesc sau bănăţean. Istoricii spun că o parte dintre ei (stratul cel mai profund) sunt acolo de pe vremea Daciei aureliene. Au rezistat atâta timp procesului de slavizare, turcizarePeste oamenii aceştia au trecut toate urgiile istoriei, toate imperiile, toate ideologiile, războaiele, discordiile Istoria nu i-a înfrânt. Sunt creştini ortodocşi, vorbesc o limbă română veche, îşi păstrează tradiţiile – la nuntă, înmormântare, botez – cântecele, unele splendide. Academia Română poate face mult pentru păstrarea identităţii lor”.

Întâlnirea ministrului delegat pentru Relaţiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, cu acad. Ionel Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române

Acad. Eugen Simion

 

 

Un Protocol de ochii lumii – Angajamentele Serbiei, nerespectate

Reporter: editura March - 23 - 2016 Comments Off on Un Protocol de ochii lumii – Angajamentele Serbiei, nerespectate

O lume întreagă, în special cea diplomatică, a avut un moment de uimire în anul 2012, când Serbia părea că va obţine fără probleme statutul de candidată la integrare în Uniunea Europeană, iar România s-a opus. Şi-a prezentat şi motivul – nerespectarea drepturilor minorităţii româneşti din Serbia – şi a cerut şi o garanţie pentru a aproba parcursul spre UE al ţării vecine: semnarea unui Protocol româno-sârb privind etnicii români din Valea Timocului.

Dezbatere în Parlamentul European

Dezbatere în Parlamentul European

A urmat un val de critici, dar România a rămas fermă (pentru o vreme). Poziţia de atunci a diplomaţiei române a fost corectă şi legitimă, bazată pe realităţile din Serbia: populaţia de etnie română a fost supusă constant mecanismelor de deznaţionalizare, statul sârb a inventat o „etnie vlahă” şi a negat că ar fi vorba tot despre români, a permis şi încurajat înfiinţarea unui Consiliu Naţional al Vlahilor pentru fragmentarea comunităţii româneşti, a născocit „alfabetul chirilic vlah”, a oferit doar formal, în scripte, acces la educaţie şi la practicarea cultului Bisericii Ortodoxe Române, în realitate obstrucţionând învăţământul în limba maternă şi făcând apel la presiuni şi şantaj care sunt departe de normele europene pe care şi le-a asumat. Serbia a semnat, totuşi, amintitul Protocol pentru drepturile minorităţii române din 2012 pentru că astfel a fost înlăturată opoziţia României faţă de negocierile de aderare la UE a statului vecin. Din nou, ca de atâtea alte ori, Serbia îşi lua angajamente. Documentul prevedea, printre altele, că pentru partea română „sunt inacceptabile” încercările de standardizare ale aşa-numitei „limbi vlahe”, distincte de limba română, în vederea folosirii acesteia în educaţie şi administraţie; Comisia mixtă, constatând că minoritatea română nu este reprezentată ca atare în Parlamentul Republicii Serbia, a recomandat Serbiei să remedieze această situaţie, cerând părţii sârbe să ia în considerare posibilitatea modificării legislaţiei naţionale pentru a permite reprezentarea directă a minorităţii române în Parlamentul Republicii Serbia. Partea sârbă se angaja de asemeni să ia măsuri care să asigure accesul persoanelor aparţinând minorităţii naţionale române din Serbia de Est la educaţie, mijloacele de informare, administraţie publică, precum şi la serviciul religios în limba maternă. Şi acest document a avut soarta multor înţelegeri bilaterale anterioare – a fost ignorat de partea sârbă în perioada care a urmat.

Secretarul de stat Bogdan Aurescu la „Forumul Românilor din Serbia”

Secretarul de stat Bogdan Aurescu la „Forumul Românilor din Serbia”

Interesant de remarcat este faptul că un reprezentant al unei minorităţi din România, cea maghiară, Attila Korodi, puncta că problema românilor din Valea Timocului este „foarte complexă şi drepturile lor elementare nu sunt garantate. Trebuie să existe un mecanism de urmărire, de monitorizare şi de dialog permanent cu partea sârbă ca să putem să spunem că după o decizie politică luată în perioada următoare se va vedea o îmbunătăţire semnificativă a condiţiilor în care comunitatea românilor din Valea Timocului poate să-şi păstreze identitatea şi să garanteze că generaţiile care vin să poată avea identitatea română pe care şi-o doresc. Oricare cetăţean european trebuie să aibă libertatea de a-şi alege identitatea naţională şi asta trebuie să se întâmple şi în Valea Timocului”, spunea Korodi.

După semnarea amintitului Protocol, nu s-a mai întâmplat nimic. A rămas o hârtie fără valoare. În paralel cu diplomaţia română, asociaţiile românilor din Serbia au reclamat şi la Bruxelles, în cadrul unei dezbateri organizate la Parlamentul European, abuzurile împotriva libertăţii religioase a celor peste 300.000 de români din Valea Timocului, încercarea autorităţilor sârbe de a impune artificial o minoritate vlahă şi nerespectarea drepturilor românilor. „În declaraţiile publice ale autorităţilor se spune clar că Serbia ca stat are cea mai bună lege pentru minorităţi, care prevede un maxim de drepturi pentru minorităţile din Serbia, în comparaţie cu legea europeană. În ciuda acestui fapt, noi, minoritatea română din sudul Dunării, nu avem nici măcar un minimum de drepturi. Se vorbeşte public de prietenia dintre Serbia şi România. Noi, românii din Valea Timocului, întrebăm: unde ne aflăm noi în raport cu prietenia dintre ţările noastre vecine?”, a întrebat, în „inima democraţiei europene”, preşedintele Mişcării Democratice a Românilor din Serbia, Dimitrie Crăciunovici. La rândul său, Alexander Bălan, preşedintele Uniunii Românilor din Banat, atrăgea atenţia că românii din Timoc „nu au dreptul la emisiuni radio sau de televiziune în limba română. Cursuri în limba română există numai în patru sate româneşti din 200, iar Biserica Ortodoxă Română este recunoscută numai în Voivodina şi nu în regiunea Timocului, unde există mult mai mulţi români. Au existat chiar şi ameninţări, apel la război din partea preoţilor sârbi, care nu permit ca românii localnici să aibă biserica lor românească ortodoxă”.

3

Predrag Balaşevici, preşedintele Partidului Neamului Românesc din Serbia

Printre drepturile cerute autorităţilor sârbe se numărau introducerea învăţământului în limba română în programa şcolară, retransmiterea în zonă a programelor radio şi de televiziune de la Novi Sad, finanţarea de către Ministerul sârb al Culturii a presei de limba română, dreptul de a ţine slujba în limba română pentru preoţii din localităţile româneşti sau mixte, reprezentare proporţională cu numărul locuitorilor români în organele de conducere locale, desfăşurarea proceselor în limba română atunci când sunt implicaţi români.

Între timp, politica statului român s-a mai nuanţat în privinţa aderării Serbiei la Uniunea Europeană, negocierile au început, dar românii din Timoc reclamă aceleaşi injustiţii, ca şi când toate înţelegerile, angajamentele şi chiar Protocolul bilateral semnat nu ar fi existat. Stă mărturie avertismentul pe care Ministerul Afacerilor Externe îl lansa la adresa Serbiei un an mai târziu, în 2013, după ce autorităţile din ţara vecină iniţiaseră o anchetă împotriva comunităţii române din Valea Timocului din cauza… unei slujbe religioase. În acest context, secretarul de stat Bogdan Aurescu reamintea Serbiei faptul că prevederile Protocolului semnat în anul anterior trebuie aplicate pe întreg teritoriul, inclusiv în Timoc: „La un an de la semnarea Protocolului, cu toate demersurile părţii române, singurul rezultat concret care poate fi notat pozitiv este în domeniul mass-media: un program TV în limba română, extins de la 10 la 45 de minute, cu o arie de transmisie relativ limitată. Ca şi în trecut, Ministerul român al Afacerilor Externe cerea atunci din nou introducerea în programa şcolară a cursului de limba şi cultura română, asumată de partea sârbă, demararea rapidă a unor cursuri-pilot, astfel cum fusese convenit la prima rundă de consultări, luarea în considerare a listelor de solicitări pentru astfel de cursuri, semnate de părinţii romanilor din regiune. O dată în plus, pentru că urmărea alăturarea de UE, Serbia şi-a reînnoit angajamente pe care apoi le-a ignorat permanent. Un an mai târziu, la „Forumul Românilor din Serbia”, Secretarul de stat Aurescu, co-preşedinte din partea României al Comisiei Mixte Interguvernamentale România – Republica Serbia privind minorităţile naţionale, aprecia că „nu s-au înregistrat progrese notabile în ceea ce priveşte implementarea recomandărilor Protocolului în ce priveşte minoritatea română din Serbia, mai ales componenta sa din Valea Timocului”, atrăgând atenţia că „România urmăreşte cu toata atenţia ca românii din Serbia să poată exercita neîngrădit drepturile lor”. Din nou nu a intervenit vreo schimbare. O dovedeşte faptul că la Şcoala de Vară de la Izvorul Mureşului, din anul 2015, reprezentanţii românilor din Valea Timocului făceau din nou apel la respectarea drepturilor lor. Atunci, zeci de lideri ai unor asociaţii româneşti şi personalităţi marcante au dezbătut problematica din interiorul comunităţilor româneşti din jurul graniţelor. Şi s-a constatat că românii timoceni se confruntă cu aceleaşi nedreptăţi. Sociologul Radu Baltaşiu a prezentat principalele aspecte identificate pe teren în urma unei cercetări interdisciplinare desfăşurate în Timoc: „În esenţă, dacă sunt zone inclusiv în România sau în afara frontierelor unde ţi-e frică să fii român, în Timoc s-a ajuns la ruşinea de a fi român. Ea marchează o ruptură majoră, care pune în pericol reproducerea etnică a comunităţii româneşti. Noi am găsit pe teren câteva urgenţe: refacerea reţelei instituţionale a bisericii; constituirea unei reţele şcolare care să le furnizeze tinerilor cunoştinţele necesare vieţii moderne; combaterea stereotipurilor media despre comunitatea şi biserica românească”.

4Aşadar, aceleaşi greutăţi vechi „de când lumea” se află în faţa românilor timoceni, chiar şi în condiţiile în care statul în care trăiesc este pe cale de a deveni membru al UE. „Dacă România nu ne va sprijini acum, în contextul integrării europene a Serbiei, apoi va fi prea târziu pentru românii din Serbia, în condiţiile în care această ţară are de 40 de ani o strategie de a asimila elementul românesc. De ani de zile, la Izvorul Mureşului venim şi ne spunem problemele pe care le avem, când este vorba de şcoala pe care nu o avem, când este vorba de biserică, când este vorba de mass-media, că nu au toate drepturile astea cum le au fraţii din Banat sau cum au alte minorităţi. Dar nu vedem realizarea sau rezolvarea acestor probleme. De ani de zile, la Izvorul Mureşului venim şi ne spunem problemele pe care le avem, când este vorba de şcoala pe care nu o avem, când este vorba de biserică, când este vorba de mass- media, că nu au toate drepturile astea cum le au fraţii din Banat sau cum au alte minorităţi. Dar nu vedem realizarea sau rezolvarea acestor probleme. Atunci când politicienii români de la Bucureşti vor spune colegilor de la Belgrad că drumul Serbiei în UE este prin Timoc, aşa cum fac croaţii pentru minoritatea lor din Serbia şi aşa cum fac bulgarii, atunci Belgradul va înţelege că trebuie să ne respecte drepturile”, a atras atenţia Predrag Balaşevici, preşedintele Partidului Neamului Românesc din Serbia.

 

 

Mesaje şi demersuri bilaterale

Reporter: editura March - 23 - 2016 Comments Off on Mesaje şi demersuri bilaterale

Branko Brancovic

Legile noastre privind minorităţile sunt în linia Consiliului Europei, dar este nevoie să detaliem situaţia oamenilor din Timoc şi să le rezolvăm problemele. Da, există probleme, dar ele nu sunt atât de importante încât să dăuneze relaţiilor dintre cele două ţări (E.S. Branko Brancović, Ambasador al Serbiei la Bucureşti)

Nu există nici un motiv pentru care românii care trăiesc în Serbia să fie o problemă. Suntem deschişi la aceste chestiuni şi nu avem nevoie de instituţiile de la Bruxelles pentru a le rezolva” (Ivica Dacić, ministru de Externe)

Astrid ThorsEste de mare importanţă să fie protejat dreptul minorităţilor la educaţie în limba maternă şi să fie luate măsuri active pentru evitarea segregării” (Astrid Thors, Înalt Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE, vizitând Serbia)

IohannisToţi cetăţenii sârbi care îşi asumă spiritualitatea românească şi legăturile culturale, religioase şi de limbă cu România, indiferent de regiunea din Serbia în care locuiesc sau de denumirea sub care sunt cunoscuţi, români sau vlahi, aparţin minorităţii române.  De aceea, mesajul meu pentru toţi românii din Serbia este acesta: fiţi uniţi! Este calea prin care românii, loiali statului în care trăiesc, se pot face auziţi ca o voce unitară şi puternică (Klaus Iohannis, preşedinte al României)

bogdan aurescu „Avem datoria faţă de cetăţenii care îşi au rădăcinile în această naţiune de a ne implica serios în apărarea drepturilor lor. Vom continua fără odihnă demersurile noastre, pentru a nu mai exista standarde diferite între românii din Serbia – cei din Valea Timocului şi cei din Voivodina. Trebuie ca şi românii din Timoc să aibă dreptul nestingherit să studieze în limba română, să aibă posibilitatea de asista la serviciul religios în limba română şi să aibă acces larg la ştiri şi emisiuni în limba română” (Bogdan Aurescu, fost ministru de Externe)

 

Biserica Ortodoxă românească – Model de continuitate spirituală

Reporter: editura March - 22 - 2016 Comments Off on Biserica Ortodoxă românească – Model de continuitate spirituală

Biserica Ortodoxă Română din Valea Timocului nu este recunoscută de autorităţile sârbe nici în prezent. În cele mai multe sate locuite în majoritate de români sunt lăcaşe de cult mai vechi, însă acestea sunt trecute în proprietatea Bisericii Ortodoxe Sârbe, se ţin slujbe în limba sârbă ori în slava veche, iar preoţii ortodocşi români, care aparţin de Biserica Ortodoxă Română, nu au voie să slujească. Această atitudine nu este întâmplătoare: Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe din Serbia sunt nemulţumiţi că am avea autoritate canonică peste un număr mult mai mare de cetăţeni sârbi decât au ei asupra unor cetăţeni români. În Banatul românesc trăiesc 22.000 de sârbi, însă pe Valea Timocului există circa 154 de localităţi curat româneşti, peste 40 de localităţi mixte româno-sârbe, românii trăiesc de asemeni în 20 de oraşe din sudul Dunării, ajungând să reprezinte şi 90 la sută din populaţia unora. Iată de ce sârbii au admis că în Voivodina, unde numărul românilor este de câteva mii, să existe 40 de biserici româneşti, iar în Valea Timocului, unde sunt de zece ori mai mulţi, s-au opus şi la construcţia unui singur lăcaş de cult”, explică PS Daniil Stoenescu, episcop al românilor din Voivodina si Timoc.

Sfinţirea aşezământului de cult din Timoc „Sf. Mucenic Ioan Valahul”

Sfinţirea aşezământului de cult din Timoc „Sf. Mucenic Ioan Valahul”

Dar nimic nu-i poate împiedica pe românii timoceni să-şi menţină credinţa strămoşească şi să facă eforturi, alături de preoţi, pentru păstrarea tradiţiilor româneşti. În ultimii zece ani, românii de aici au început construcţia de biserici noi, împotriva tuturor opoziţiilor şi presiunilor la care au fost supuşi. Pe această linie a menţinerii spiritualităţii se înscrie şi sfinţirea bisericii ortodoxe româneşti din Timoc „Sf. Mucenic Ioan Valahul”, aflată sub jurisdicţia Protopopiatului ,,Dacia Ripensis, în fruntea căruia se află preotul Boian Alexandrovici, care arată că „pentru noi, românii din Timoc, este un eveniment cu dublă semnificaţie: una spirituală, cealaltă istorică. După aproape 200 de ani se ridică într-un oraş din Serbia de nord-est un sfânt lăcaş”. Acest aşezământ de cult din Negotin urmează celor din Malainiţa, Isakova, Gorneana şi Bor, zidite de credincioşi în condiţii grele, dat fiind faptul că autorităţile publice locale şi cele ecleziastice sârbe se împotrivesc oficierii, în Timoc, Morava, Homolie şi sudului Dunării, a slujbelor în limba română.

Sfinţirea aşezământului de cult din Timoc „Sf. Mucenic Ioan Valahul”

Sfinţirea aşezământului de cult din Timoc „Sf. Mucenic Ioan Valahul”

Prezenţa la sfinţirea bisericii a câtorva sute de români, din ţara-mamă, din Serbia, Bulgaria, Ungaria şi Suedia a demonstrat o dată în plus faptul că, în pofida vicisitudinilor istoriei, care i-au separat cândva, românii sunt uniţi. În numele spiritualităţii româneşti activează unul dintre preoţii cei mai respectaţi de către românii din Valea Timocului, adevărat exemplu de luptă pentru enoriaşii săi, este Boian Alexandrovici, Protopop al „Daciei Ripensis” şi vicar al Timocului, de asemeni luptător pentru păstrarea credinţei ortodoxe strămoşeşti şi al strânselor legături cu patria-mamă. Preotul Boian Alexandrovici se remarcă de numeroşi ani pentru acţiunea sa decisă în numele respectării de către statul sârb a drepturilor identitare, religioase, culturale şi cetăţeneşti în aşezările din Valea Timocului. Prelatul consideră că situaţia românilor, din această perspectivă, este una dramatică: „Statul în care trăim şi pentru a cărui formare au pierit strămoşii noştri prin războaie, acum ne tratează ca o mamă vitregă. Nu ne dau voie să ţinem de biserica neamului nostru  – Biserica Ortodoxă Română – nu ne dau voie să construim bisericile noastre, iar pe cele vechi ni le-au confiscat şi ocupat, fac presiuni zilnice şi creează o atmosferă în care românii să se simtă străini la casa lor şi să nu îndrăznească să îşi ceară drepturile. Legile nu se aplică, iar comportamentul autorităţilor locale faţă de noi este unul catastrofal”.

Comunitatea românească din Timoc, ca şi bisericile româneşti, întâmpină numeroase greutăţi în afirmarea identităţii naţionale, avertizează Boian Alexandrovici, care acuză faptul că Biserica Ortodoxă Română din Serbia de răsărit este considerată „ilegală”. Acestor dificultăţi li se adaugă cele venite din partea autorităţilor locale, care, potrivit preotului, „nu respectă propriile legi şi Constituţia sau le aplică selectiv”. Amintind de faptul că sârbii din România au propria Episcopie, Boian Alexandrovici face apel la reciprocitate de tratament.

 

 

Apreciere a calificării şi competenţelor

Reporter: editura August - 15 - 2015 Comments Off on Apreciere a calificării şi competenţelor

Apreciere a calificării şi competenţelor

Carol Roman

Carol Roman

Pe măsură ce compatrioţii noştri plecaţi la muncă în nord-vestul european, în ţări ca Germania, Belgia sau Olanda, îşi demonstrează capacitatea şi profesionalismul în aceste economii atât de competitive, tot mai multe voci afirmă că specialiştii şi muncitorii români sunt un real câştig pentru ţările gazdă. Zecile de mii de români aflaţi la muncă în aceste state se bucură de aprecierea angajatorilor şi îşi aduc o certă contribuţie la progresul ţărilor în care s-au integrat, demonstrând că pot face faţă cu succes provocărilor unor societăţi care, deşi reticente la început în faţa imigranţilor, au ajuns să respecte la adevărata valoare cunoştinţele şi performanţele românilor. De la medici la specialişti în tehnologia informaţiei şi de la lucrători în construcţii şi agricultură la funcţionari în instituţiile centrale europene, românii demonstrează zi de zi că reuşita este posibilă prin competenţe dovedite. Stau mărturie nenumăratele articole prin care mass-media din Germania în special, dar şi din Belgia şi Olanda, arată că forţa de muncă bine calificată din România suplineşte penuria din domenii cheie ale economiilor acestor state.

De ani buni, mesajul d-lui Nicolae Dumitru, preşedinte al Consiliului editorial al revistei şi Editurii „Balcanii şi Europa”, care editează Suplimentele „Români peste hotare”, este unul de susţinere pentru eforturile depuse de compatrioţii noştri în vederea integrării în Germania, Belgia şi Olanda, pentru reflectarea certelor lor calităţi profesionale şi ilustrarea tuturor aspectelor vieţii românilor care au migrat spre aceste state.

Este o realitate faptul că integrarea compatrioţilor noştri trebuie să se facă în condiţiile respectării depline a legislaţiei din aceste ţări, care este valabilă pe tot cuprinsul Uniunii Europene şi aplicabilă tuturor cetăţenilor din blocul comunitar.

Ne-am dori ca toţi românii care lucrează şi trăiesc în Germania, Belgia şi Olanda să facă diligenţele necesare pentru a se înscrie în evidenţele oficialităţilor române, aspect deosebit de important în vederea desfăşurării procesului electoral din ţară şi a rezolvării, după caz, a unor probleme ce apar în viaţa şi activitatea diasporei româneşti.

Suntem în continuare alături de diaspora românească şi vom continua demersul nostru publicistic.

Redacţia 

Migranţi calificaţi

Reporter: editura August - 15 - 2015 Comments Off on Migranţi calificaţi

Migranţi calificaţi

AeroportConform celui mai recent studiu al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Germania a devenit a doua cea mai preferată destinaţie pentru emigranţi după Statele Unite. În aceeaşi măsură se poate vorbi despre o preferinţă a imigranţilor calificaţi şi în cazul Olandei şi al Belgiei.
Peste un milion de imigranţi ajungeau în Germania în 2012, iar numărul românilor şi bulgarilor creştea cu 20% faţă de anul anterior, potrivit unui raport guvernamental publicat la vremea respectivă de „Rheinische Post”. Atunci, din cei peste un milion de imigranţi veniţi în Germania (cu 14% mai mulţi decât în 2011), aproximativ 117.000 erau români şi 59.000 bulgari, ceea ce reprezenta o creştere de 20%. Trendul a continuat şi în anii care au urmat, 2015 înregistrând un număr record de români sosiţi în Germania.

GermaniaUltimele date statistice arată că în 2014 numărul noilor sosiţi din România a ajuns la circa 88.000. În acelaşi timp, numărul străinilor care trăiesc în Germania a atins un nivel fără precedent: 8,2 milioane de persoane, reprezentând 10% din populaţia totală a ţării. În aceste cifre statistice, românii ocupă primul loc în ceea ce priveşte creşterea procentuală (31,9%), arată datele Oficiului Federal de Statistică „Destatis”, care mai punctează că ţara este în faţa celui mai mare număr de străini înregistrat vreodată de la debutul colectării datelor statistice cu privire la acest indicator, în 1967. „Ne aşteptăm ca în 2015 numărul românilor şi bulgarilor care trăiesc în Germania să crească în continuare. Dar nu sunt motive de îngrijorare, atât bulgarii, cât şi românii care vin în Germania pentru a munci sunt bine pregătiţi”, confirmă Frank-Jürgen Weise, director al Agenţiei Federale Germane pentru Muncă.

Piaţa muncii

Reporter: editura August - 15 - 2015 Comments Off on Piaţa muncii

Chapeau

Se caută lucrători români

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă prin intermediul reţelei EURES sute de locuri de muncă vacante. Angajatorii caută personal calificat în medicină, IT, construcţii, producţie mecanică, precum şi muncitori necalificaţi.

Detaliind, se observă că românii sunt căutaţi pentru o variată gamă de posturi printre care de medici, asistenţi medicali generalişti, factori poştali, ospătari, bucătari, mecanici echipamente pneumatice şi hidraulice, agenţi de pază, tehnicieni sisteme de securitate (alarmă şi supraveghere). În majoritatea acestor cazuri este vorba despre contracte pe perioadă nedeterminată, angajatorii solicitând cunoaşterea limbii germane.


IohannisExistă un fenomen care este semnificativ şi un câştig net pentru Germania. Este vorba despre migraţia forţei de muncă, calificată şi foarte calificată, care pleacă din România şi vine în Germania. Cunosc personal sute de astfel de persoane, ca să nu spun mii, care au plecat din România, au venit în Germania, s-au integrat perfect şi muncesc cu folos. Numărul celor care pleacă din România şi vin, de exemplu, în Germania, calificaţi, şi muncesc, este de multe ori mai mare decât numărul celor care sunt socotiţi migranţi ai sărăciei”

Klaus Iohannis,

 

Preşedinte al României

 


Piaţa muncii

Un mic miracol”

ITÎncetarea restricţiilor de liberă circulaţie a lucrătorilor români şi bulgari a dus la un „mic miracol” pe piaţa muncii din Germania, potrivit profesorului Herbert Brücker, de la Institutul de Cercetare privind Ocuparea Forţei de Muncă din Nürnberg, care a pregătit un studiu referitor la impactul liberei circulaţii a românilor şi bulgarilor în UE asupra Germaniei.

După nesfârşite polemici şi reacţii populiste violente în Germania (şi în alte ţări), generate de liberalizarea completă a pieţei muncii, s-a constatat că nu există nici un „abuz” privind beneficiile sociale în rândul imigranţilor din aceste ţări, opinează specialistul german. Dimpotrivă, rezultatele arată că libera circulaţie a determinat o creştere de 14% a angajărilor în rândul românilor şi bulgarilor, o cifră care sugerează că numărul persoanelor care şi-au găsit de lucru este mai mare decât cel al nou-veniţilor. Acest lucru este „un precedent în economia Germaniei”, adaugă prof. Brücker, care argumentează cu faptul că procentul mediu al celor care primesc indemnizaţii de şomaj sau alte ajutoare de la sistemul de protecţie socială a rămas relativ scăzut în cadrul celor două grupuri de imigranţi. Per ansamblu, „românii sunt printre grupurile de imigranţi cu integrarea cea mai de succes în societatea germană (la egalitate cu expaţii francezi, britanici şi nord-americani)”, notează şi publicaţia „Deutsche Welle”. Doar 7,1% dintre conaţionalii noştri din Germania sunt şomeri, cifră situată sub rata medie pe ţară, ceea ce atestă faptul că „un număr mare dintre românii şi bulgarii care s-au mutat în Germania de la începutul lui 2014 au o educaţie bună şi au fost în măsură să-şi găsească locuri bune de muncă”.

Ei au reuşit

Reporter: Adrian Paradovschi August - 15 - 2015 Comments Off on Ei au reuşit

România este „acasă”

Specialist renumit în medicină, plecat din ţară în urmă cu peste 40 de ani şi ajuns o somitate în Germania, prof. dr. Şerban Dan Costa este director al Clinicii de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Universităţii Magdeburg.

CostaFiu al unui medic ortoped, profesorul Şerban Costa a ajuns în Germania în 1974. „Tata a reuşit să se angajeze după patru săptămâni, mama s-a angajat într-un spital de copii, iar eu şi fratele am intrat la şcoală şi am refăcut ultimul an de liceu”, povesteşte medicul. Şerban Costa a luat o notă bună la Bacalaureat, iar apoi a intrat la Medicină, pe care a studiat-o la Frankfurt. În timpul facultăţii, a primit o bursă de studiu în SUA, iar după absolvire a lucrat în cercetarea cancerului mamar în Elveţia, la Basel. Tot acolo a început să lucreze în chirurgie ginecologică. Un post în Universitate a venit firesc, iar specialistul românul a progresat în mediul academic.

Nivelul la care activează Şerban Costa în medicină este cel mai înalt, fiind, aşa cum îi place să spună, „un fel de Liga Campionilor din fotbal”. Cât priveşte prestigiul medicilor români, profesorul Costa remarcă faptul că aceştia sunt tot mai apreciaţi în Germania.

Spre deosebire de cei mai mulţi medici români din diaspora, care au învăţat în România dar lucrează „afară“, Şerban Costa este un produs al şcolii germane de Medicină. Acesta este şi motivul pentru care profesorul universitar se consideră un român în Germania, dar un medic german. Cu atât mai relevant este faptul că vine deseori în România la menifestări ştiinţifice sau în concedii, a păstrat legături de prietenie şi profesionale durabile în România şi, pentru a nu uita limba română, citeşte „în fiecare an cel puţin o carte în limba română”: „Eu spun că merg acasă când vin în România”, mărturiseşte Şerban Costa.


Un vizionar în medicină

Andrei Muller FunogeaMedicul Andrei Muller Funogea este şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie de la Spitalul „Sf. Maria” din Düsseldorf. A plecat în Germania în 1990, după ce tocmai terminase Medicina şi stagiul de trei ani care-i permitea să fie medic generalist. În Germania a făcut rezidenţiatul şi s-a specializat în ginecologie.

Parcursul profesional nu a fost uşor într-o ţară occidentală în care standardele profesionale sunt dintre cele mai înalte. Cea mai mare provocare cu care s-a confruntat medicul Funogea a fost adaptarea la spiritul german. „Problema nu este atât de limbă, ci de temperament. Trebuie un timp de acomodare. Eu am profitat de faptul că am trăit într-o familie germană şi nu am făcut acomodare numai în spital, ci am continuat acasă. La spital, într-o echipă cu mai mulţi străini”, îşi aminteşte medicul român. Puterea şi priceperea sa au făcut ca în anul 2002 să ajungă şef de secţie, iar în prezent este şef de clinică.

Andrei Muller Funogea face paşi remarcabili în medicină, realizând intervenţii chirurgicale într-un domeniu nou, în care sunt foarte puţini specialişti: uro-ginecologia. În toată Germania sunt cel mult 30 de specialişti în acest domeniu, iar românul este unul dintre ei. Dedicat profesiei, medicul român Andrei Funogea a început în Germania o amplă campanie de informare publică, prin care pacienţii sunt anunţaţi că există remediu pentru boala de care suferă.  În plus, specialistul român nu a uitat ţara natală şi menţine legături preţioase cu medicii din România, cărora le împărtăşeşte din cunoştinţele sale. Un exemplu este faptul că reputatul chirurg a venit la o conferinţă medicală de la Timişoara: „Cu ce am învăţat în Germania vreau să fiu de folos în România. Avem medici din România alături de care colaborăm. Aş fi dispus să colaborăm şi la un nivel superior. Să înfiinţăm un proiect pentru schimburi de experienţă”, afirmă Furnogea, care consideră că România ar trebui „să profite de medicii din străinătate de origine română specializaţi pe o anumită terapie”.


O carieră de succes

Dana_PopaDana Popa este o clujeancă stabilită de 25 de ani în Olanda. Cu toate că se află departe de ţara natală de atâta vreme, românca nu şi-a uitat niciodată rădăcinile şi se prezintă peste tot ca fiind din România. Iar în meseria pe care a ales-o încearcă să ajute şi alţi emigranţi, din toate colţurile lumii, să se adapteze în Olanda.

Dana Popa are o profesie mai puţin întâlnită în România: cea de psihoterapeut sistemic transcultural. Este o meserie complexă, care implică, pe de o parte, psihoterapie, care se ocupă de starea psihică a omului, apoi migraţie, un fenomen tot mai răspândit: „Mă ocup de familii în general, dar şi de persoane individuale, cu anumite probleme legate de familie, iar transcultural se referă la partea de migraţie, privitoare la cultura din care vine o persoană”, explică Dana Popa.

Nu a fost un parcurs uşor: „Aveam 21 de ani; într-un an de zile am învăţat limba, dar am studiat-o opt ore pe zi, în fiecare zi, iar la un moment dat chiar am predat limba olandeză unui grup de iranieni. Am putut să mă regăsesc cumva în povestea lor…”, povesteşte românca. Integrarea sa a venit treptat şi, odată cu trecerea timpului, a reuşit să îi cunoască mai bine pe belgieni şi să le înţeleagă obiceiurile şi stilul de viaţă.

A învăţat foarte mult şi a reuşi să treacă peste impedimente. Acum, după 25 de ani petrecuţi în Olanda, Dana Popa consideră că a venit momentul în care poate oferi şi ţării în care s-a născut din experienţele şi cunoştinţele acumulate. Începând din luna iulie 2015, organizează la Cluj o serie de workshopuri cu diferite teme de dezvoltare personală: „Am intrat în contact cu câţiva colegi psihologi şi nu numai, care sunt în căutare de proiecte pe partea de dezvoltare personală şi am înţeles de la ei că este nevoie de aşa ceva şi în România”.

Dana Popa aduce plus-valoare nu doar în România, ci se mândreşte cu rădăcinile sale şi prin manifestări organizate în Belgia. Astfel, a pus la punct, în 2014, prin „Platforma Românească de Cultură”, primul festival românesc de la Haga, iar anul acesta, la finele lunii septembrie, va avea loc a doua ediţie a evenimentului: „Sunt foarte entuziasmată de elanul nou care vine, de România nouă şi de ce se întâmplă pe plan cultural”.


Profesorul anului

Alexandru IosupRomânul Alexandru Iosup a fost desemnat profesorul anului în Olanda. Care sunt meritele incontestabile care i-au adus prestigiosul titlu? Profesionalismul, dedicarea spre profesie, precum şi metoda să originală de predare, care constă în folosirea în timpul cursurilor a jocului pentru a explica noţiuni complexe de inginerie şi informatică studenţilor săi de la Facultatea de Inginerie, Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Tehnice din Delft.

Alexandru Iosup, născut în Bucureşti, a urmat aici Universitatea Politehnică, apoi şi-a luat Doctoratul în informatică la Universitatea olandeză unde predă şi astăzi. În urmă cu un an, românul era ales cel mai bun profesor de la Universitatea Tehnică din Delft, astfel încât titlul de cel mai bun profesor din Olanda a venit ca o recunoaştere firească a unui cumul de calităţi: „O bună educaţie presupune inovaţie. Lumea are nevoie de absolvenţi gata de lucru chiar acum. Folosind elemente de joc în domenii care nu includ asta, precum educaţia, toţi studenţii pot fi motivaţi”, explică tânărul profesor metoda de predare care i-a adus notorietatea.


Bruxelles-ul… românesc

1Există în Belgia români performanţi care vorbesc în numele celor mai mari organizaţii ale lumii, construiesc sedii pentru cele mai puternice instituţii ale Europei şi creează colţuri de tradiţie românească la mii de kilometri distanţă de ţara natală. Prezentăm câţiva dintre românii care ne fac cinste în Belgia.

 

A plecat din România în urmă cu aproape 30 de ani şi a trecut printr-una dintre cele mai importante redacţie de ştiri din lume: BBC. După ce a transmis de la Bruxelles şi Berlin, Oana Lungescu a ajuns prima femeie purtător de cuvânt al NATO: „E o muncă extraordinar de interesantă şi, evident, este un privilegiu. Pot să spun la cât începe ziua, dar nu prea pot să spun la cât se termină ziua de muncă în calitate de purtător de cuvânt la NATO”.

3La Bruxelles face afaceri şi românul Aurel Gavriloaia. Are patru mastere şi nenumarate cursuri de specializare. Primele lucruri pe care le-a făcut după sosirea în Belgia au fost cursurile de limbă şi găsirea unui job. Au urmat specializări în inginerie şi construcţii, apoi ani mulţi şi grei de muncă. Acum construieşte sedii pentru cele mai importante instituţii europene. Este director general la „GEBOBAT”, o firmă de consultanţă în domeniul construcţilor civile. Pentru că-i respectă profesionalismul, „Hewlett-Packard, „Honeywell sau „RTL Television&Radio” l-au ales când şi-au făcut sedii la Bruxelles. Copii săi ştiu despre România că este ţara părinţilor şi bunicilor lor.

Carmen PopÎn alt colţ al Bruxelles-ului, Carmen Pop, o româncă din Baia Mare, a construit un colţ de Maramureş printre străini. Produsele exclusiv româneşti au atras clienţii care vin ca acasă în restaurantul ardelenesc „Restauration Roumaine”, al cărui patroană este. „Nu cred pe nimeni care spune că nu îi este dor de ţară. Şi noi simţim lipsa locurilor copilăriei”, mărturiseşte românca.

În mod oficial, peste 50.000 de români sunt stabiliţi în Belgia, dintre care 27.000 sunt la Bruxelles.  Sunt diplomaţi, funcţionari, oameni de afaceri, medici, profesori, preoţi, ingineri…

 


Miere pe gustul belgienilor

Irina-RaţăIrina Raţă a reuşit să pună pe picioare o afacere căreia i se dedică cu trup şi suflet şi pe care vrea să o lase moştenire copiilor ai săi: mierea românească. Tânăra româncă a făcut din mierea „Melliris” o modalitate de a „vorbi” în Belgia despre unul dintre brandurile de ţară ale României.

Românca a sosit în Belgia în anul 2007, pentru un stagiu la „AB InBev”, cu scopul de a se întoarce în România şi a implementa specializarea în bere. Apoi a fost solicitată în capitala Belgiei de aceeaşi companie. În anul 2010 însă, a simţit că-şi doreşte să facă altceva. Aşa a pornit ideea afacerii de familie bazată pe o expertiză deja existentă. Având în vedere că familia sa se ocupă şi astăzi cu apicultura şi că Irina însăşi a fost implicată în acest proces încă de mică, mierea „Melliris” a venit ca o idee firească.

Dezvoltarea brandului „Melliris” s-a făcut iniţial în România, atât din punct de vedere al comunicării, cât şi al producţiei. Mierea era colectată de la producători locali din Oltenia, inclusiv de la familia Irinei, şi ambalată tot în zonă. Apoi, mierea autohtonă, produsă şi ambalată în România, a intrat la vânzare pe piaţa belgiană, unde nu există un brand specific. „Melliris” a cucerit cu calităţile sale, fiind un produs bio deosebit, realizat pentru cunoscători care se distribuie în magazine specializate, unde se comercializează produse făcute cât mai aproape de metoda tradiţională.

Din păcate, pe parcurs, Irina şi familia ei au renunţat la producţia exclusiv românească, din mai multe motive, cel mai trist dintre acestea fiind legat de imaginea negativă din acea perioadă pe care o are România în lume. Irina s-a văzut nevoită să apeleze şi la alte surse, precum Italia şi Spania. În prezent, Irina Raţă se află în discuţii cu un „Atelier protégé” din Bruxelles (structură care angajează doar persoane cu handicap, subvenţionată de statul belgian), pentru a muta producţia „Melliris” în Belgia. Mai mult, românca, membru al Camerei de Comerţ din Bruxelles, vrea să se extindă, diversificând piaţa de desfacere a mierii româneşti spre China şi Orientul Mijlociu.

Ce trebuie să ştim pentru a lucra legal

Reporter: editura August - 15 - 2015 Comments Off on Ce trebuie să ştim pentru a lucra legal

Consiliere şi servicii pentru cetăţenii români din Germania

Firmele româneşti specializate de consultanţă pun la dispoziţia compatrioţilor aflaţi în Germania o serie de servicii care le pot fi de un real folos:

Persoane Fizice

anmeldungAnmeldung/Abmeldung – Einwohnermeldeamt – înregistrare la Registrul de Evidenţă al Populaţiei; întocmirea dosarului pentru obţinerea Alocaţiei de stat pentru copii – Kindergeld (inclusiv pentru copii aflaţi în România); întocmirea dosarului pentru obţinerea Alocaţiei suplimentare Kinderzuschlag (valabil pentru familiile cu venituri mici); Întocmirea dosarului pentru obţinerea ajutorului pentru chirie – Wohngeld (valabil pentru familiile cu venituri mici); întocmirea dosarului pentru obţinerea Ajutorului de şomaj – Arbeitslosengeld, precum şi HARTZ IV; întocmirea dosarului pentru obţinerea alocaţiei pentru creşterea copilului – Elterngeld, Mutterschaftsgeld; Declaraţia de venit anuală – Steuererklärung; asigurare medicală de sănătate privată – Private Krankenversicherung; pensie privată – Private Renteversicherung; Traduceri legalizate – Übersetzungen; alte formulare sau documente primite de la instituţiile statului;

Înfiinţare Firmă – Gewerbe sau GbR: Gewerbeanmeldung – înfiinţare firmă; obţinerea Steuernummer – Cod Fiscal; înregistrare Camera de Comerţ Handwerkskamer; asigurare medicală privată Krankenversicherung; bilanţul anual; completarea tuturor formularelor primite de la diferite instituţii ale statului.


Protecţie

Ce trebuie să ştim pentru a lucra legal

Ghid al noului venit în Belgia

pasaportCondiţiile de intrare în Belgia sunt cele prevăzute de sistemul de reglementări care guvernează admisia în spaţiul Schengen. Aceste condiţii sunt următoarele: deţinerea unui paşaport/carte de identitate valabile (valabilitatea paşaportului/cărţii de identitate trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni dată încheierii călătoriei); deţinerea vizei valabile aplicată în paşaport, în cazul deplasărilor pentru care este necesară viza; absenţa unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen (aceasta poate fi verificată de autorităţile de frontieră prin consultarea Sistemului Informatic Shengen).

În ce priveşte regimul de şedere, călătoriile cetăţenilor români în Belgia se supun legislaţiei în vigoare privind procedura de înregistrare, respectiv L’Arrete Royal du 8 octobre 1981 şi Circulara din 30 aprilie 2004 referitoare la sejurul şi stabilirea cetăţenilor din noile state membre ale UE în perioada tranzitorie: accesul pe teritoriul Regatului Belgian se face pe bază de carte de identitate sau paşaport valabil; în termen de opt zile lucrătoare din momentul intrării în Belgia, este obligatorie înregistrarea sosirii străinilor; cetăţenii români pot rămâne pe teritoriul belgian pentru o perioadă de până la maximum 90 de zile în şase luni, urmând ca pentru şederi pe perioade mai lungi să se obţină un drept de şedere din partea administraţiei locale şi viză de „tip D”. Procedurile diferă în funcţie de motivul şederii: exercitarea unei activităţi economice, studii, tratamente medicale etc.; începând cu 1 ianuarie 2007, studenţii şi persoanele ce vor exercita activităţi independente nu mai au nevoie de viză de lung sejur pentru a merge în Belgia; persoanele ce vor lucra ca angajaţi vor avea nevoie, în continuare, de permisul de lucru şi viza „tip D”.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia naţională, se recomandă consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile belgiene: Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei (diplobel.fgov.be); Oficiul pentru străini (dofi.fgov.be/index_1024.htm); Ambasada Belgiei din Bucureşti (diplomatie.be/bucharest).


Şederea temporară în Olanda

frontiera olandaCondiţiile generale de intrare şi şedere în Olanda pentru cetăţenii români, pentru o perioadă de până la trei luni, sunt următoarele: deţinerea unui paşaport/carte de identitate valabile (valabilitatea paşaportului/cărţii de identitate trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni dată încheierii călătoriei); asigurare medicală pentru situaţii de urgenţă (Cardul european de asigurare medicală); deţinerea mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pe durata călătoriei; absenţa unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen.

Cei care doresc să rămână pe teritoriul Olandei pentru o perioadă care excede trei luni nu mai au obligaţia de a obţine, în prealabil, aşa-numita Autorizaţie de şedere temporară (viza MVV) de la Ambasada Olandei la Bucureşti şi nici nu mai au obligaţia deţinerii unui permis de rezidenţă valabil în Olanda. Aceştia trebuie să aplice direct la municipalitatea pe raza căreia locuiesc pentru verificarea şederii legale, urmând procedura care se aplică în prezent statelor care au aderat la Uniune în 2004, respectiv utilizând formularul „Application for verification of the EU community law (proof of lawful stay)” şi obţinerea unui card de identitate pentru cetăţeni UE, care poate fi emis pentru o durată de maximum cinci ani şi face dovada şederii legale în Olanda, fiind necesar în relaţia cu autorităţile fiscale, serviciile municipale, serviciile bancare, serviciile de sănătate etc.

Verificarea şederii legale şi emiterea Cardului de identitate pentru cetăţeni UE (EU/EER Card) presupune prezentarea documentelor care fac dovada motivului şederii pe teritoriul Olandei, respectiv: angajat cu contract de muncă pentru trei la 12 luni; angajat cu contract de muncă pentru mai mult de un an; angajat propriu (activitate independenta); furnizor de servicii; beneficiar de servicii; studiu; pensionar; inactiv economic; membru de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene.

 

Viaţa nu e chiar roz…

Reporter: editura August - 15 - 2015 Comments Off on Viaţa nu e chiar roz…

Condiţii aspre

În prezent, circa 11.000 de români şi bulgari se află la Duisburg, concentraţi în trei cartiere în care condiţiile sunt precare: Hochfeld, Marxloh şi Bruckhausen. Un raport prezentat de „Westdeutsche Allgemeine Zeitung” arată în primul rând situaţia dramatică a copiilor acestor imigranţi, care reprezintă un procent de 40% şi care în majoritatea cazurilor ori nu au fost deloc la şcoală, ori au frecventat doar câteva clase. La rândul lor, părinţii, lipsiţi de posibilităţi financiare, nu vorbesc limba germană, înţelegându-se cu autorităţile doar prin interpreţi.

1Pentru aceşti emigranţi au fost organizate, „în limitele posibilităţilor” autorităţilor locale arată documentul, 54 aşa-numite „clase pregătitoare”, dar perioada avută în vedere pentru a pregăti copiii să meargă la şcolile normale, de doi ani, s-a dovedit nerealistă. În plus, minorii nu au asigurări de sănătate, ceea ce îi vulnerabilizează şi mai mult.

Perspectivele românilor şi bulgarilor din aceste cartiere de a găsi locuri de muncă sunt foarte mici. Autorităţile încep abia acum să pună la punct măsuri, preconizate însă pentru în următorii ani, pentru aplicarea de standarde de educaţie pentru copiii imigranţilor şi pentru tineri, în primul rând prin sporirea şanselor de angajare.


Capcane ale ignoranţei

lucrator romanDeşi unii români ajung să lucreze în condiţii mizere şi de multe ori neplătiţi, totuşi unii încă se încumetă să vină la muncă în Germania fără a semna în prealabil un contract de muncă. Aici îi pot aştepta capcanele necunoaşterii situaţiei din teren.

Condiţiile în care oamenii trăiesc şi lucrează sunt uneori mizere şi inumane, aceştia fiind obligaţi ca din renumeraţia şi aşa penibil de mică să-şi plătească singuri asigurarea medicală şi cazarea. Firmele de consiliere ale românilor se află de multe ori în faţa unor situaţii disperate, deoarece unii angajaţi români nu şi-au primit salariul de luni bune, iar patronii îi anunţă că au intrat în insolvenţă. Alţii, deşi sunt obligaţi să depună declaraţia de impozit şi au dreptul, conform legii, la alocaţie pentru copii, în unele cazuri le este teamă să ceară documente de la angajator, chiar şi după ani de muncă în Germania.

O altă capcană asupra căreia firmele de consiliere atrag atenţia românilor care vin la muncă în Germania este deschiderea unei firme – Gewerbe – echivalent al unei Persoane Fizice Autorizate – fără a şti despre ce este vorba. Muncitori români, în special din domeniul construcţiilor, îşi deschid aceste firme fără a cunoaşte limba germană şi fără să ştie că acestea implică mult mai multe obligaţii şi nu doar simpla prezenţă la locul de muncă: nu sunt angajaţi la firma la care lucrează, au obligaţia de a se asigura singuri din punct de vedere medical şi de a declara anual câştigul pe firmă, au obligaţia de a emite factură pentru orice activitate prestată, lucruri de care în multe cazuri românii nu sunt conştienţi, ceea ce le provoacă neplăceri cu autorităţile.


Xenofobie păguboasă

xenofobieŢările est-europene asigură Germaniei numărul necesar de specialişti angajaţi în domenii de vârf ca matematică, informatică, ştiinţe naturale şi tehnologie. Totuşi, multe companii care beneficiază de pe urma muncii înalt calificate a românilor arată cu degetul spre xenofobia încă persistentă, în special în landurile estice ale ţării.

În acelaşi timp, şi analiştii economici avertizează că zonele unde „reticenţa faţă de imigranţi este semnificativă”, după cum explică Thomas Sattelberger, de la Confederaţia asociaţiilor angajatorilor germani, pierd şansa de a avea lucrători străini calificaţi şi riscă să se confrunte cu o „scădere devastatoare” a forţei de muncă înalt calificate, notează „EurActiv.com”.

Un raport realizat de Institutul de Cercetări economice din Köln arată că încă mai este nevoie de 137.100 de lucrători calificaţi în domeniul ştiinţelor naturale sau tehnicii, chiar dacă numărul străinilor care lucrează în aceste segmente a crescut cu 11,3% între 2012 şi sfârşitul anului 2014. Raportul menţionat confirmă faptul că imigranţii din Europa Centrală şi de Est, în special Polonia, România şi Bulgaria, joacă un rol important în progresul ţării, iar cei care migrează în Germania din aceste state sunt predominant lucrători calificaţi.