NUMARUL
207-208
Din nefericire, din nou suntem martori ai modului incalificabil în care autoritățile ucrainene tratează minoritățile ...
Reputatul jurnalist și analist de politică externă Corneliu Vlad prezintă publicului un volum de rezonanță ...
Binecunoscutul critic literar și scriitor Eugen Uricaru, fost președinte al Uniunii Scriitorilor din România, este ...
Desigur, acțiunile sale, scrieri ori cuvântări, scrisori etc. i-au atras nemulțumirea administrațiilor, fiindu-i interzisă intrarea ...
Potenţialul ştiinţific al ţării noastre este construit de eminenţi oameni de ştiinţă din diferite domenii ...
profesionalism, reputație, patriotism Societatea românească de astăzi privește spre perioada dintre cele două Războaie Mondiale ca ...
Principiile statutului de neutralitate al unei țări au fost stabilite în secolele al XIX-lea și ...
Marea Neagră etalează încă una din fațetele ei de interes strategic cu mize regionale importante, ...
Susținător al unor proiecte de anvergură, solidar cu nevoile reale ale comunității în perioade dificile, ...
Cea mai importantă organizație internațională din lume, ONU, este direct implicată în eforturile de a ...
Destinul geopolitic al Mării Negre este unul paradoxal. Dacă în istoria modernă, timp de aproape ...
- înfruntarea titanilor La 3 noiembrie 2020, o lume întreagă va urmări alegerile prezidențiale din cea ...
În democrațiile avansate, politicienii reprezintă o elită a societății și se comportă ca atare. Astfel ...
  Ȋn sfârșit, după două „ture” de înaltă tensiune, am ales și noul nostru președinte, în ...
NIRO Investment Group a început lucrările de construcție pentru cel mai înalt hotel din România, ...
Niro Investment Group” – 20 de ani de implicare activă în societatea românească

Articole din categoria ‘Personalităţi proeminente’

Emil Isac

Reporter: editura July - 6 - 2017 Comments Off on Emil Isac

S-au împlinit anul trecut, 2016, o sută douăzeci de ani de la nașterea unui poet important pentru literatura română nu doar pentru faptul că opera sa reprezintă un moment de sincronizare a expresiei artistice cu modernitatea europeană ci și pentru aceea că el, Emil Isac, reprezintă un excepțional exemplu de rezistență și afirmare a vocii românești într-un context cu totul ostil identității naționale românești . E vorba de Transilvania acaparată în urma pactului austro–ungar, cunoscut sub numele de Dualism, acaparată deci, de Regatul maghiar.  

Emil Isac

Nu cunoaștem un alt caz de poet important de limbă română care să fie un produs cultural urban, prin naștere și educație, în Ardeal. Emil Isac s-a născut în 1886 la Cluj și a trecut la cele veșnice în 1954 tot la Cluj. Tatăl său fusese avocat, unul dintre puținii și eroicii avocați români care au pledat în favoarea marilor intelectuali și patrioți cunoscuți sub denumirea generică de Memorandiști. Este greu pentru românii de azi să înțeleagă ce însemna să fii intelectual sau aparținător unei familii de intelectuali români în acea vreme de restriște a toleranței naționale în Clujul administrat de regatul maghiar. Descrierile, epitetele, emoțiile de azi nu au nici o putere în fața realităților din acea vreme. Pe scurt, fiul avocatului Isac urmează școala primară în limba germană apoi liceul piarist (administrat de Ordinul Piariștilor) în limba maghiară. Pentru a avea o brumă de educație românească, tatăl său îl trimite să urmeze o scurtă perioadă cursurile Liceului Grăniceresc din Năsăud. Urmând tradiția familiei studiază la Facultatea de Științe Juridice din Cluj, desigur, în limba maghiară.  

Debutează în presa literară publicând un articol despre Vasile Alecsandri cu pseudonimul Emisac în revista Elenyek din Cluj, desigur, în limba maghiară. Până la acest moment constatăm o asemănare frapantă cu biografia unui mare scriitor român, Liviu Rebreanu. Sunt, desigur, diferențe specifice, însă, pentru literatura română, important este faptul că în condițiile date ale momentului istoric, amândoi au debutat în limba maghiară, amândoi au devenit importanți scriitori români de limbă română. Liviu Rebreanu a emigrat, mai precis s-a refugiat în Regatul României. Emil Isac a devenit șeful Biroului de presă al Consiliului Național Român din Transilvania în momentele istorice ale anului 1918. Emil Isac a rămas la Cluj și a devenit Inspector al Teatrelor, apoi profesor de estetică la Școala de Belle Arte din același oraș. Dar nu pentru asta a intrat în istoria literaturii române ci pentru creația sa. A scris și publicat poezie, o altfel de poezie decât cea practicată de majoritatea vocilor lirice ardelene. Încă de la începutul prezenței sale literare, Emil Isac a optat pentru noua poezie, pentru mișcarea europeană de înnoire estetică, alăturându-se curentului simbolist care avea ca repere un Macedonski sau un Bacovia. Îndrăzneala sa estetică este cu atât mai neobișnuită cu cât venea din centrul conservator al sensibilității și artei poetice – din spațiul lui Coșbuc și al lui Goga. Emil Isac era cumva răzleț în Transilvania literară. În cea social – politică se afla în curentul principal.  

Emil Isac – un tribun al ideilor noi

După sfârșitul coșmarului care a fost Dictatul de la Viena, pe fondul războiului, Emil Isac devine, prin prestanța, cultura și poziția sa politică, se declarase și acționase ca un intelectual de stânga de la bun început, devine unul dintre inspiratorii vieții cultural–artistice din Cluj. E bine de amintit că marile figuri intelectuale ca Lucian Blaga, D.D. Roșca, Eugeniu Sperantia și mulți alții se aflau într-o situație dificilă, de semi-arest public, fără a putea interveni în arena culturală. Exista o adevărată criză a personalităților românești în Clujul redevenit românesc după tribulații periculoase, inclusiv o perioadă de administrație militară sovietică, perioadă care a tulburat și mai mult speranțele și aspirațiile românilor. Cred că rolul lui Emil Isac în coagularea unei mișcări literare la Cluj în acele vremuri, la câțiva ani de la revenirea la spațiul românesc, a fost decisiv. Au apărut două reviste literare românești, s-a format o grupare literară românească din care făceau parte Ion Brad, Aurel Rău, Victor Felea, Aurel Gurghianu, Aurel Martin sau Ioan Oarcăsu și Ion Lungu, toți tineri și încrezători în talentul și misiunea lor. Emil Isac a fost autoritatea literară ascultată de autoritatea administrativă, iar acești tineri au reușit să realizeze în scurt timp refacerea legăturii cu literatura și prezența culturală românească interbelică. Acest episod cultural ar trebui studiat mai atent și mai aprofundat pentru a se înțelege resorturile ieșirii din proletcultism, dar, mai ales fundamentele literaturii contemporane în general și a celei create în Transilvania, în special. 

Emil Isac s-a bucurat de prețuirea contemporanilor, a devenit membru al Academiei Române, dar mai ales de cea a grupului de tineri scriitori care au reînodat firul culturii române moderne în Ardeal. Poetul, cărturarul Ion Brad i-a dedicat o amplă monografie intitulată – Emil Isac, un tribun al ideilor noi – publicată în anul 1972, Monografia cuprinde scrisori și documente, dar și o pertinentă analiză a operei poetului. Piesele de teatru, poemele și textele în proză îl așază definitiv pe Emil Isac în grupul moderniștilor români. Viața și activitatea sa îl caracterizează ca pe un adevărat patriot și apărător al valorilor naționale ceea ce îi asigură respectul celor de bună credință, mai ales în aceste vremuri tulburi care tind să ne devină vrăjmașe. Emil Isac, cu siguranță, mai are să ne dea lecții în viitor, iar lecțiile vor veni atunci când vom avea nevoie de ele. Emil Isac nu ne poate vorbi despre suprema valoare estetică, dar ne poate împărtăși suprema valoare a destinului împlinit. 

Eugen Uricaru