NUMARUL
207-208
Din nefericire, din nou suntem martori ai modului incalificabil în care autoritățile ucrainene tratează minoritățile ...
Reputatul jurnalist și analist de politică externă Corneliu Vlad prezintă publicului un volum de rezonanță ...
Binecunoscutul critic literar și scriitor Eugen Uricaru, fost președinte al Uniunii Scriitorilor din România, este ...
Desigur, acțiunile sale, scrieri ori cuvântări, scrisori etc. i-au atras nemulțumirea administrațiilor, fiindu-i interzisă intrarea ...
Potenţialul ştiinţific al ţării noastre este construit de eminenţi oameni de ştiinţă din diferite domenii ...
profesionalism, reputație, patriotism Societatea românească de astăzi privește spre perioada dintre cele două Războaie Mondiale ca ...
Principiile statutului de neutralitate al unei țări au fost stabilite în secolele al XIX-lea și ...
Marea Neagră etalează încă una din fațetele ei de interes strategic cu mize regionale importante, ...
Susținător al unor proiecte de anvergură, solidar cu nevoile reale ale comunității în perioade dificile, ...
Cea mai importantă organizație internațională din lume, ONU, este direct implicată în eforturile de a ...
Destinul geopolitic al Mării Negre este unul paradoxal. Dacă în istoria modernă, timp de aproape ...
- înfruntarea titanilor La 3 noiembrie 2020, o lume întreagă va urmări alegerile prezidențiale din cea ...
În democrațiile avansate, politicienii reprezintă o elită a societății și se comportă ca atare. Astfel ...
  Ȋn sfârșit, după două „ture” de înaltă tensiune, am ales și noul nostru președinte, în ...
NIRO Investment Group a început lucrările de construcție pentru cel mai înalt hotel din România, ...
Niro Investment Group” – 20 de ani de implicare activă în societatea românească

Articole din categoria ‘Interviu special pentru revista noastră’

„Minoritatea ucraineană se bucură de aceleași drepturi depline cu ale celorlalte minorităţi din România”

Reporter: editura July - 8 - 2016 Comments Off on „Minoritatea ucraineană se bucură de aceleași drepturi depline cu ale celorlalte minorităţi din România”

-ne declară Nicolae Miroslav Petrețchi, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor
-Consideraţi că minoritatea ucraineană din România se bucură de drepturi egale cu ale celorlalte minorităţi naţionale de pe teritoriul României?

Nicolae Miroslav Petrețchi

Nicolae Miroslav Petrețchi

-Minoritatea ucraineană se bucură de aceleași drepturi depline cu ale celorlalte minorităţi din ţara noastră. Statul român asigură, în mare măsură, condiții pentru apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naționale, renaşterea şi formarea unităţii şi conştiinţei naţionale, protejarea drepturilor individuale şi colective ale membrilor organizațiilor aparținând minorităților naționale.

Uniunea Ucrainenilor din România (UUR) este singura organizaţie reprezentativă parlamentară a comunităţii ucrainene, face parte din Consiliul pentru Minorităţile Naţionale din România, prin publicaţiile ei, din Asociaţia Presei Minorităţilor Naţionale din România, iar potrivit art. 62 din Constituţia României şi prevederilor legilor electorale ale României, este o organizaţie asimilată cu partidele şi organizaţiile politice. De asemeni, este membră a Congresului Mondial al Ucrainenilor, a Congresului European al Ucrainenilor, a Consiliului Mondial Ucrainean de Coordonare şi a Asociaţiei pentru legăturile cu ucrainenii de peste hotarele Ucrainei (Asociaţia „Ucraina – Lumea“), astfel încât România este prezentată întotdeauna ca un exemplu pozitiv în ceea ce privește protejarea drepturilor minorităților naționale. Acest fapt duce și alte țări pe „drumul” respectării drepturilor minorităților naționale.
-Cum contribuie Uniunea Ucrainenilor din România la sprijinirea învăţământului în limba ucraineană? Vă rugăm să ne oferiţi câteva exemple concrete.

Ansamblul de dansuri al UUR din Botoşani

Ansamblul de dansuri al UUR din Botoşani

– Uniunea Ucraienilor din România a sprijinit constant învățământul la toate nivelurile. În fiecare an, împreună cu MECTS și Inspectoratele Școlare Județene din județele unde elevii ucraineni studiază limba maternă, se organizează olimpiada de limba și literatura ucraineană, etapele județeană și națională, unde, pe lângă excursie și cazare, se oferă și premii pentru participanți și membrii comisiilor. În opinia mea, un alt sprijin important îl constituie parteneriatele încheiate între școlile cu predare în limba ucraineană și Uniunea Ucrainenilor din România, pentru programul ,,Școala Altfel”. Avem încheiate parteneriate cu Universitățile din Cluj Napoca și București, unde există specializări de limba și literatura ucraineană. Aici putem să amintim proiectul comun cu Universitatea Babeș-Bolyai, care, susținută de UUR, organizează în fiecare an simpozionul internațional ,,Zilele culturii Slave”. Cercetările în domeniul slavisticii sunt concretizate prin apariția anuală, în ultimii cinci ani, a volumului Dialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea. Uniunea noastră a luat parte la organizarea primei ediţii a FAM (Festivalul artelor și multiculturalismului), organizat la Cluj-Napoca între 14-16 octombrie 2011. Totodată, a fost una dintre entitățile care au susținut derularea Proiectului strategic „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale” (POSDRU/87/1.3/S/63909), 2011-2012, în mediul etnic ucrainean din Maramureș, sprijinind cadrele didactice de etnie ucraineană în activitatea lor educațională.

Comemorare a veteranilor de război ucraineni

Comemorare a veteranilor de război ucraineni

Uniunea noastră, împreună cu Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României, organizează în fiecare an excursii pentru olimpicii ucraineni. Menționăm „Concursul de recitare a poeziei ucrainene”, organizat în toate județele unde elevii studiază limba ucraineană, elevi care, de asemenea, sunt premiați de către UUR. Nu în ultimul rând, activăm în vederea obţinerii burselor de studii pentru persoanele de etnie ucraineană, pentru călătorii din Ucraina şi alte ţări; se editează în fiecare an manuale auxiliare utilizate de învăţători şi profesori pentru o mai bună pregătire a elevilor care studiază limba ucraineană, iar pentru copiii din grupele pregătitoare și grădinițele cu predare în limba maternă, UUR editează lunar revista ,,Clopoțel”.
-Susţineţi, de asemeni, participarea etnicilor ucraineni la viaţa religioasă, asigurată de existenţa unui număr important de lăcaşuri de cult destinate minorităţii?

Concurs „Cultura şi portul ucrainenilor din România” (parteneriat cu Inspectoratul Judeţean Suceava

Concurs „Cultura şi portul ucrainenilor din România” (parteneriat cu Inspectoratul Judeţean Suceava

– Uniunea a demarat mai multe proiecte în parteneriat cu Ministerul Cultelor, cu ajutorul cărora au fost renovate mai multe lăcașuri de cult, unde au loc slujbe în limba ucraineană, păstrându-ne astfel limba, cultura și, bineințeles, tradițiile. Aici trebuie să amintim de lăcașurile de cult din Maramureș, Suceava, Timiș, Caraș-Severin etc. Anul acesta, Uniunea Ucrainenilor din România, împreună cu Ambasada Ucrainei de la București, au demarat procedurile în vederea deschiderii unui lăcaș de cult pentru etnicii ucraineni la București, solicitare ridicată chiar și de către președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, în timpul vizitei domniei sale la București. De asemenea, o parte din acțiunile cultural-educative organizate sunt derulate în parteneriat cu Vicariatul Ortodox Ucrainean, de la Sighetu Marmației.
-Am fi interesaţi să cunoaştem care este aportul Uniunii Ucrainenilor din România în cadrul Consiliului pentru Minorităţi Naţionale din ţara noastră.

Corul UUR din Rona de Sus

Corul UUR din Rona de Sus

-Anul acesta, Uniunea Ucrainenilor din România desfăşoară peste 120 de acțiuni organizate în țară și străinătate, ce au ca scop promovarea unei imagini veridice a activităţii comunităţilor ucrainene din România pe plan intern şi internaţional, dar și promovarea și apărarea drepturilor privind exprimarea identităţii religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene. Se cuvine să amintim unele dintre cele mai importante acțiuni culturale organizate de UUR, și anume: Olimpiada de Limba și Literatura Ucraineană, ,,Concursul de recitare și interpretare a poeziei ucrainene”, Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă la ucraineni, Simpozionul internațional ,,Relații româno-ucrainene”, Comemorarea lui Taras Șevcenko, Obiceiuri de toamnă, concurs de dansuri ucrainene, obiceiuri culinare la ucraineni și multe altele.

Planul editorial pe 2016 al Uniunii numără nu mai puțin de 86 de apariții, atât în limba ucraineană, cât și în limba română, la care se adaugă cele cinci ziare care apar lunar, editate de Uniunea noastră.

Printre prioritățile pentru anul 2016 trebuie să mai amintim implicarea activă a reprezentanților noștri în menținerea claselor cu predare în limba ucraineană, organizarea de cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice, organizarea de tabere și excursii educative pentru elevii care studiază limba ucraineană, precum și sprijinirea liceului ucrainean din Sighetu Marmației.

Nu mai puțin importante au fost și alegerile locale din 5 iunie 2016, unde Uniunea Ucrainenilor din România a obținut un număr important de mandate, în special în localitățile cu populație majoritar ucraineană, astfel, sperăm noi, drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale vor fi în continuare respectate în toate instituțiile publice din țara noastră.

10 iunie 2016