NUMARUL
207-208

Efigii

Un gigant al culturii române – Nicolae Iorga (II)

Reporter: editura October - 11 - 2020

Desigur, acțiunile sale, scrieri ori cuvântări, scrisori etc. i-au atras nemulțumirea administrațiilor, fiindu-i interzisă intrarea în Transilvania și apoi și în Bucovina, iar în România, poziția sa de lider de opinie important nu era agreată, deoarece la nivelul Cancelariilor existau înțelegeri pe care Iorga le stânjenea prin ceea ce făcea public sau discret. De altfel, este știută schimbarea de poziție a Regelui Carol I, care, în schimbul unei recunoașteri timpurii a României de către Imperiul Austro-Ungar, a împiedicat prin acte administrative acțiunile Societății Carpații, a permis supravegherea de către serviciile secrete imperiale a unor lideri naționali, între care și Mihai Eminescu, și a oferit un alt centru de interes pentru activiștii mișcării naționale – Peninsula Balcanică. Nicolae Iorga nu a dat ascultare. Nu va fi pentru prima oară, deși convingerile sale conservatoare l-au făcut să fie un fidel al Coroanei. Dar nu doar ei, ci și poporului român, înainte de toate țăranilor. Răscoala acestora din 1907 a provocat un moment de indignare și amărăciune care s-a concretizat în răsunătorul său text „Dumnezeu să-i ierte!”

„Doctor Honoris Causa” al Universității Oxford

A plecat în refugiu la Iași, unde a dus o muncă titanică pentru păstrarea instituțiilor și spiritului Statului în anii zbuciumați, care erau anii disperări, când România s-a aflat pe marginea prăpastiei, în pericol de a dispărea de pe hartă. Dar n-a fost să fie. Această ieșire la liman se datorează și muncii neobosite, credinței nestrămutate în viitorul poporului român, al Statului român, pe care o nutreau personalități ca Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu și alți oameni de cultură, așa cum oamenii politici și Regele au stat drepți în fața furtunii. Iorga a fost între cei care au făcut ca viitorul să fie posibil. Publică un număr enorm de lucrări în limba română și în limbi străine, ține conferințe de la Sorbona la Buzău, este numit „Doctor Honoris Causa” la Oxford și este recunoscut drept un excepțional bizantinolog și medievist. Nu există un alt savant român care să se fi bucurat de o astfel de prestigioasă apreciere internațională. Preocuparea sa pentru destinul poporului român l-a făcut să se mențină în politica vie, ajungînd prim-ministru într-un moment extrem de dificil din cauza crizei economice care lovea lumea, din 19 aprilie 1931 până în 6 ianuarie 1932. Experiența a fost amară și dură pentru Nicolae Iorga. Sprijinirea lui Carol al II-lea, fie ca premier, fie apoi ca ministru de stat și apoi consilier regal, i-a adus antipatii, adversități și uri care în final s-au încheiat cu uciderea sa de către un grup criminal. Uciderea lui Nicolae Iorga nu era doar un asasinat politic, o răzbunare ticăloasă, era spulberarea unei speranțe în numele căreia Nicolae Iorga luptase toată viața: speranța că poporul român își va găsi pacea interioară în lărgimile fruntariilor sale naturale, pe care le va apăra întotdeauna și nu le va extinde nedrept niciodată. De aceea a și fost printre puținii membri ai Consiliului de Coroană care s-au opus ultimatumului sovietic privind cedarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. Tristă soartă pentru un om care a găsit de cuviință să-și închine viața românității! 


La 80 de ani de la asasinarea sa, Nicolae Iorga devine nu doar un erou al neamului românesc, dar și un profet al său.

Eugen Uricaru