NUMARUL
207-208

Efigii

O salutară rememorare

Reporter: editura October - 11 - 2020
Potenţialul ştiinţific al ţării noastre este construit de eminenţi oameni de ştiinţă din diferite domenii încă din urmă cu multe sute de ani. O mărturie a acestei afirmaţii este atestată de faptul că, alături de nume de certă notoritate ale unor mari savanţi, cunoscuţi şi apreciaţi în zilele noastre, istoria a păstrat opere şi creaţii ale căror autori în mare măsură uitaţi. Printre acestea se află şi lucrări româneşti adesea de certă prioritate mondială, aparţinând unor nume româneşti care ar merita să fie scrise cu majuscule în panteonul marilor inventatori ai ultimilor 500 de ani.

Augustin Maior fizician pedagog si inventator

Ne reamintim astfel de inventatorul real şi nu cel aureolat pe nedrept al telefoniei multiple, inginerul Augustin Maior. Încă din anul 1907 în publicaţia „Elektronische Zeitschrift” a prezentat baza teoretică şi experimentele de certă originalitate.


Din arhivele secolelor XV—XVIII îl amintim pe Ioan Românul (Valahul), ce a trăit la sfârşitul secolului al XV-lea. A desfăşurat o activitate importantă la Alba Iulia, unde exista o mare pulberărie. Aici, Ioan Românul, a conceput reţete originale de explozivi, pe care, sibianul Conrad Haas lea menţuionat în conceperea vestitelor sale rachete multiple,cu trei trepte. Deci acestea sunt primele rachete multiple experimentate în anul 1529, ceea ce şi consacră un tiplu important de prioritate în istoria tehnicii. 

Amintim apoi pe contemporanul său Ioan Vitez (1408 — 1462), care la mijlocul veacului al XV-lea întemeiază, în centrul de cultură latină de la Oradea, o vastă bibliotecă, concomitent cu cel dintâi observator astronomic de pe teritoriul ţării noastre. 

Şi secolul al XIX-lea consemnează o figură demnă de preţuire — naturalistul şi profesorul Ştefan C. Michăilescu (1846 – 1899), om de ştiinţă cu preocupări multiple. Lucrarea sa, „Vârtej cu aburi”, a fost distinsă de Academia Română în anul 1897 cu premiul „Gheorghe Lazăr”. Modernitatea ideilor sale este ilustrată şi de scrierea lui, „Introducere în psihofizică”, publicată în 1829. 

Ioan Vitez

Între 1903 şi 1906, în vremea fonografelor şi gramofoanelor, Theodor Mănciulescu, un tânăr licenţiat în ştiinţe fizico-chimice al Universităţii din Bucureşti, elaborează o „maşină vorbitoare”, care nu era altceva decât un aparat precursor magnetofonului, sub titlul „electrografofon”.


Într-o vreme când telefonia se afla în continuă expansiune, iar reţeaua telefonică nu mai putea face faţă solicitărilor mereu mai mari, fizicianul şi inginerul Augustin Maior (1882-1963) creează telefonia multiplă, izbutind, cu utilizarea curenţilor purtători de înaltă frecvenţă şi pe baza unui sistem original, să transmită cinci convorbiri pe acelaşi circuit. Publică baza teoretică şi experimentele sale prioritare în cea mai cunoscută revistă de specialitate a vremii, „Elektrotechnische zeitschrift”, din anul 1907. Cu toate acestea, printr-o frustrare flagrantă, telefonia multiplă este atribuită adesea unui maior american, George Owen Squier, care abia în 1910 a izbutit să transmită doar două convorbiri pe acelaşi circuit.

Şi mai este cazul să amintim că nu întâmplător diplomele de merit acordate numeroşi ani de Departamentul Aeronauticii din Statele Unite ale Americii celor mai merituoşi aviatori, inventatori şi cercetători, poartă ca emblemă o „Pasăre Măiastră”, lucrare de Constantin Brâncuşi, realizată după originalul din Muzeul de Artă Modernă din New York, şi care sugerează bine inspirat „esenţa eternă a zborului”.

Toate aceste împliniri trecute cu vederea în istoriografie confirmă continuitatea geniului creator al poporului nostru. 
 

Andreea Răcănel