NUMARUL
207-208

De la ziar la carte

Monografie dedicată lui Eugen Uricaru 

Reporter: editura October - 11 - 2020
Binecunoscutul critic literar și scriitor Eugen Uricaru, fost președinte al Uniunii Scriitorilor din România, este o personalitate complexă, care și-a extins aria preocupărilor mult dincolo de literatură. Eugen Uricaru este perceput ca o forță a prozei românești și un creator de personaje puternice, ilustrative pentru o epocă. „Eugen Uricaru concepe fiecare roman constituit prin personaje de legătură, rețele dense de simboluri și, mai ales, într-o cu totul remarcabilă unitate stilistică”. În același timp, criticul literar are vaste preocupări istorice, care îl situează de partea celor care au ca obiectiv clarificarea sensului epocilor pe baza adevărului.

Monografie Eugen Uricaru

Opera lui Eugen Uricaru străbate și epocile care au urmat celui de-Al Doilea Război Mondial. „Cu romanul «Supunerea», urmat de «Cât ar cântări un înger», «Plan de rezervă» și, acum, în urmă, de «Beniamin», Eugen Uricaru începea, în anul 2006, cel mai import ciclu epic din stricta actualitate a prozei noastre”, arată autorul monografiei. 


Privind în partea a doua a lucrării, cititorul descoperă, condensată în câteva pagini, o operă impresionantă, un șir de romane și volume de nuvele care începea în forță în anul 1965 și pe care Eugen Uricaru le-a pus la temelia constructului literaturii române contemporane, la standardele cele mai înalte. La acestea se adaugă traduceri, scenarii de film și referințe critice impresionante, precum și lucrări de cea mai mare importanță, ca „Dicționarul general al literaturii române”, „Istoria literaturii române. Portrete contemporane” sau „Dicționarul scriitorilor români”. 

Intelectual de largă întindere, binecunoscut pentru susținerea ideii că România poate avea un mare proiect de țară prin cultura națională, Eugen Uricaru continuă neabătut un efort dedicat în întregime spiritualității românești, care îi este crez de-o viață.