NUMARUL
207-208

Treptele unei deveniri

Cum a luat fiinţă Crucea Roşie

Reporter: editura June - 15 - 2018

În zorii zilei de 24 iunie 1859, la Solferino, în nordul Italiei, 320.000 de oameni aşteptau semnalul începerii luptei. De o parte erau francezii şi italienii, iar de cealaltă – austriecii. În mijlocul acestor soldaţi înarmaţi se afla un om care nu avea absolut nicio legătură cu măcelul la care urma să asiste. Se numea Henry Dunant şi era un elveţian, om de afaceri, de 31 de ani, căruia acea zi cumplită avea să-i schimbe destinul. Şocul sângelui, al suferinţei combatanţilor avea să-l prefacă în câteva ore pe tânărul afacerist într-un apostol al compasiunii universale.

Solverino 1859

A început lupta. Soldaţii se sfârtecau cu baionetele, cu puştile şi cu tunurile. Rezultatul: 40.000 de morţi şi mii de răniţi. Nu exista vreun spital, nu erau nici infirmiere, medici, pansamente sau medicamente. Răniţii, lăsaţi în voia soartei, agonizau în chinuri. Şi, ca o culme a grozăviei, toţi acei nefericiţi nu erau egali nici măcar în faţa morţii: au fost triaţi, francezii şi italienii având prioritate, în timp ce austriecii, învinşi, au fost aruncaţi în şanţuri.

Jean-Henri Dunant (1828-1910)

În faţa acestui spectacol macabru, Henry Dunant a improvizat un spital într-o biserică. Investindu-şi toată averea pentru a ajuta victimele, a cumpărat pansamente şi medicamente. A convins femeile din sat să devină infirmiere şi să-i îngrijească pe toţi răniţii, fără deosebire. A obţinut eliberarea medicilor austrieci care stăteau neputincioşi sub paza santinelelor franceze. De atunci, acest om de afaceri metamorfozat a pornit să creeze societăţi de ajutorare organizate. În 1862 a publicat cartea „O amintire de la Solferino”, care a cunoscut un succes imens. Şi-a pus în joc toată energia – şi toate relaţiile – pentru a sluji oamenii afectaţi de război. Ca urmare, filantropul a beneficiat de o primire solemnă la Napoleon al III-lea, apoi la alţi suverani ai Europei.

La Geneva Dunant a mobilizat toţi decidenţii şi, în octombrie 1863, pentru prima oară în istorie, 14 naţiuni s-au reunit şi au adoptat zece rezoluţii de natură să reglementeze conflictele din perspectiva ajutorării răniţilor şi prizonierilor, oferind toate garanţiile pentru ca aceştia să fie trataţi cu cât mai multă omenie posibil. După alţi zece ani, 19 naţiuni au semnat celebra Convenţie de la Geneva, în vigoare şi astăzi. Dunant a organizat astfel societatea denumită Crucea Roşie, care va avea sarcina, în toată Europa şi apoi în lumea întreagă, să îndeplinească această uriaşă atribuţie. 

Crucea Rosie – 8 Mai

În România, Societatea Naţională de Cruce Roşie, înfiinţată în 1876, este o organizaţie umanitară membră a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, abilitată prin lege să asigure asistenţă umanitară în caz de dezastre şi să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile, serviciile fiind acordate voluntar, imparţial şi neutru. Semnatarii actului de înfiinţare al Crucii Roşii Române au fost Dimitrie Ghica, Nicolae Creţulescu, George Gr. Cantacuzino, Gr. C. Cantacuzino, C.A. Rosetti, Ioan Ghica, Dimitrie Sturza, Carol Davila. Crucea Roşie Română are astăzi 47 de filiale, 1.996 subfiliale şi 1.307 comisii, iar 5.500 de voluntari se implică în activităţile organizaţiei. Principiile fundamentale ale Crucii Roşii Române, care stau la baza tuturor acţiunilor sale, sunt:  Umanitate, Imparţialitate, Neutralitate, Independenţă, Voluntariat, Unitate şi Universalitate.