NUMARUL
207-208

Balcanii și Europa

O armonie culturală profundă

Reporter: editura October - 21 - 2016

Este un fapt unanim acceptat acela că România a acordat şi acordă respectul cuvenit minorităţilor naţionale care trăiesc şi muncesc de veacuri pe pământul său. De altfel, recent, Ambasada SUA la Bucureşti califica astfel politica românească: „În calitate de aliat şi partener strategic al României, Statele Unite sprijină şi aplaudă democraţia din România şi eforturile României de a-şi consolida instituţiile democratice prin participarea deplină şi egală a tuturor segmentelor societăţii”. Aproape în unanimitate, cetăţenii minorităţilor naţionale sunt profund legaţi de realităţile ţării în care trăiesc, comportându-se ca buni români. Prin cultivarea limbii materne şi a propriilor tradiţii, ei dispun de un câmp larg de manifestare: emisiuni la posturile de radio şi televiziune, reviste şi edituri, manifestări artistice de o mare diversitate.

ProEtnica

ProEtnica

Una dintre cele mai interesante manifestări, revelatoare pentru armonia interetnică din ţara noastră, dar şi pentru înfrăţirea sufletească dintre minorităţi şi români, este „ProEtnica – Festival Intercultural Sighişoara”, aflat la cea de-a XIV-a ediţie şi desfăşurat, anul acesta, în perioada 18-21 august. Bucurându-se de înaltul patronaj al preşedintelui Klaus Iohannis, de sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania la Bucureşti şi al Departamentului pentru Relații Interetnice (DRI), „ProEtnica” constituie un proiect finanţat de Ministerul Culturii și Municipiul Sighișoara. Ca şi la celelalte ediţii, importanta manifestare a reunit momente de exprimare culturală a celor 19 organizaţii ale minorităţilor naţionale şi altor organizaţii etno-culturale. Au fost organizate 62 de spectacole folclorice, standuri meşteşugăreşti şi de prezentare a comunităţilor etnice, prelegeri, conferinţe şi mese rotunde consacrate etniilor şi convieţuirii lor interculturale şi interreligioase, o expoziţie de artă contemporană. Pentru prima dată au rulat trei filme documentare dedicate vieţii şi spiritualităţii minorităţilor etnice, dezbateri pe tema tradiţiilor, parade ale portului şi obiceiurilor populare. Peste 15.000 de vizitatori au urmărit acest adevărat regal cultural, încheiat cu o serie de concerte susţinute pe scena din Piaţa Cetăţii de către formaţii şi interpreţi apreciaţi în ţară şi în străinătate: „Bucharest Klezmer Bând”, „Koszika & the Hotshots”, „Semnal M”, precum și o seară de muzică folk cu artiștii Dinu Olăraşu, Puiu Ivaniţchi și Mircea Vintilă.

Este cunoscut faptul că organizaţiile minorităţilor etnice susţin cultura şi tradiţiile proprii, întărind, în acelaşi timp, legăturile cu românii. Astfel de acţiuni sunt gândite atât pentru propriul public, cât şi pentru cel român. „Liga Albanezilor din România” (A.L.A.R.) a primit, începând cu anul 2001, un important sprijin financiar din partea Guvernului României, desfăşurând o bogată activitate politică şi culturală. Revista „Prietenul albanezului” este urmărită cu interes pentru apreciatele sale rubrici de istorie, cultură, literatură, etnografie şi folclor, spiritualitate şi comunitate. La rândul său, Editura „Privirea” reuneşte deja 40 de titluri de volume, unele bilingve, ale etnicilor albanezi din România, precum şi traduceri ale unor scriitori din diaspora albaneză. Ansamblul de cântece şi dansuri „Serenada”, înfiinţat în anul 2002, este prezent la fiecare festival şi la fiecare reuniune culturală a minorităţii albaneze, în ţară şi peste hotare. Nu lipsesc, între aceste manifestări, aniversările şi comemorările unor personalităţi locale sau din istoria Albaniei, simpozioanele literare, lansările de carte şi de albume muzicale, taberele cultural – sportive pentru copii, expoziţiile de pictură şi etnografie, serile culturale sau cursurile de limba albaneză. O atenţie aparte este acordată bătrânilor etniei, elevilor şi studenţilor albanezi veniţi la studii în ţara noastră. Preşedinta Asociaţiei Liga Albanezilor din România este doamna deputat Oana Manolescu, cu o laborioasă activitate în Parlamentul României.

Ansamblul de cântece şi dansuri „Serenada”

Ansamblul de cântece şi dansuri „Serenada”

Forurile de conducere ale minorităţilor, alese prin sprijin unanim al cetăţenilor de aceeaşi etnie din ţara noastră, susţin o bogată activitate. „Uniunea Sârbilor din România” a militat, în cele peste două decenii de existenţă, pentru conservarea identităţii sârbe, a tradiţiilor şi obiceiurilor, prin valorificarea tezaurului cultural, folcloric şi etnografic, cât şi pentru promovarea culturii sârbe în România şi a celei româneşti printr-o serie de acţiuni de anvergură. Au intrat în conştiinţa publică manifestări precum „Sărbătorirea Sfântului Sava”, „Festivalul Folclorului Sârbesc din România”, acţiune de talie internațională, „Ziua Sfântului Vid” (Ziua sfintei bătălii de pe Kosovo), ocazie cu care sunt decernate diplomele de merit ale Uniunii Sârbilor din România, „Zilele Schimbării la Faţă de la Baziaş”, organizate în incinta Mănăstirii din Baziaș, ctitorită de Sf. Sava, , „Zilele Culturii Sârbilor” din Arad, respectiv Reșita, „Ziua Culturii Sârbilor din Bucureşti”, „Festivalul corurilor bisericeşti”, „Festivalul de Teatru pentru Copii” din Belobreşca, „Întâlnirea scriitorilor de la graniţă”, din Timişoara, cu participarea scriitorilor români din Serbia şi a confraţilor sârbi din România, „Zilele Culturii Sârbe” găzduită, de asemeni, de oraşul de pe Bega, o manifestație de amploare care se desfășoară anual, pe tot parcursul lunii octombrie, și care acoperă domenii diverse, de la literatură la muzică, cinematografie și fotografie, arte plastice. Acestora li se adaugă alte asemenea preocupări, cum sunt „Întâlnirile prietenești ale copiilor” (clasele I-IV), „Festivalul European al Folclorului Sârbesc”, „Taberele de creație, istorie, obiceiuri, tradiții”, ]ntâlnirile literare „Dușan Vasiliev”, „Olimpiada de limba sârbă” din România, „Festivalul de tradiții și obiceiuri pentru copii Venaț” și multe altele. Biblioteca Sârbească din Timişoara este locul unor apreciate întâlniri, la care sunt invitaţi oameni de cultură, scriitori şi profesori. Uniunea Sârbilor din România editează săptămânalul „Naşa Reci” („Cuvântul nostru”) şi revista literară bianuală „Knijevni jivot” („Viaţa literară”), anuarul „Banatski almanah” („Almanahul bănăţean”). Începând cu anul 1992, Uniunea a iniţiat o activitate proprie de editare a cărţilor în limba sârbă. În prezent, toate tipăriturile scriitorilor sârbi din România  sunt realizate de Editura Uniunii Sârbilor din ţara noastră.

Zilele Culturii Sârbe, în Timişoara

Zilele Culturii Sârbe, în Timişoara

Anul trecut s-a împlinit un sfert de veac de la înființarea „Uniunii Bulgare din Banat – România” (UBBR), care desfăşoară, la rândul său, manifestări de înaltă ţinută, menite să păstreze vie tradiţia spirituală a cetăţenilor români de naţionalitate bulgară, o tradiţie mereu îmbogăţită, care nu scapă niciodată din vedere dezvoltarea legăturilor de prietenie şi bună vecinătate dintre cele două ţări ale noastre. Ziarul „Nasa glass” („Glasul nostru”), organul de presă al Uniunii, redactat în limba literară a bulgarilor bănățeni, ca și revista „Literaturna Misei” („Gândire literară”), cu apariție bilunară în limba pavlichena (dialect al limbii bulgare și aproximativ 10% în limba română și bulgară) întregesc tabloul preocupărilor acestei comunităţi active.

Una dintre marile acţiuni iniţiate de Uniunea Ucrainenilor a constituit-o întâlnirea dintre reprezentanţii minorităţilor naţionale din ţara noastră, o reuniune de suflet învăluită metaforic sub denumirea „Întâmpinarea primăverii reflectată în cultura populară a minorităţilor din România”. Evocarea marelui poet naţional al ucrainenilor Taraş Şevcenco trezeşte de fiecare dată un mare interes şi o vie emoţie printre cei invitaţi.

Sunt numai câteva „crâmpeie” de viaţa culturală, care vorbesc de la sine despre drepturile şi libertăţile de care se bucură minorităţile naţionale din România, materializate nu de puţine ori în lucrări de o înaltă expresivitate artistică. Multe din proiecte sunt gândite nu numai pentru propriul public, cât şi pentru larga audienţă românească…

D.