NUMARUL
207-208

Una dintre cele mai importante instituţii pentru viitorul oricărei societăţi este liceul. Referinţă pentru educaţie şi performanţa ulterioară în profesie, liceul este acea pepinieră fundamentală pentru proiecţia valorii sociale a zilei de mâine. Printre liceele de marcă ale României stă la loc de frunte renumitul Colegiu Naţional „Matei Basarab”, care, la cei 157 de ani de la înfiinţare, se poate mândri cu o remarcabilă pleiadă de absolvenţi.

Colegiul National Matei BasarabDeschizând cartea de istorie a şcolii şi parcurgându-i filele, avem în faţă frumoasa tradiţie a unei instituţii de învăţământ considerată a fi de elită. Liceul a fost înfiinţat prin Decret domnesc de Al. Ioan Cuza chiar în anul Unirii Principatelor. Din anul 1885 funcţionează în inima Capitalei, în zona Mircea Vodă, în imediata apropiere a „kilometrului 0” al Bucureştilor, ca un simbol al continuităţii învăţământului de frunte. De altfel, aşa se explică faptul că la „Matei Basarab” au predat nume mari ale educaţiei româneşti şi nu numai. Punctăm aici bucuria cu care Ioan Slavici îşi amintea de activitatea de dascăl la acest liceu, unde a predat Limba română şi Filosofie: „A le da altora învăţături a fost pentru mine întotdeauna o mulţumire şi cele mai vii mulţumiri le-am avut (…) plimbându-mă cu elevii mei. Mai ales ca dascăl mi-am câştigat şi pâinea de toate zilele şi nu-mi aduc aminte să mi se fi întâmplat vreodată să fiu nemulţumit de învăţăturile ce le-am dat”. La rândul său, acad. D. Panaitescu – Perpessicius a predat timp de 25 de ani la „Matei Basarab”, aducând instituţiei renumele său şi valoarea operei sale de istoric şi critic literar, folclorist, eseist şi poet român, cercetător şi editor al operei eminesciene. Din galeria profesorilor de marcă ai prestigiosului liceu bucureştean fac parte, de asemeni, o serie de alţi membri ai Academiei Române, cum ar fi Sava C. Atanasiu, director al Institutului de Geologie al Universităţii Bucureşti, Nicolae Cartojan, cercetător şi istoric literar, pedagog şi publicist, Ion Băncilă, geolog renumit pentru sisteme de baraje, literatul şi filosoful Gabriel Ţepelea, un reputat om de cultură decorat cu Legiunea de Onoare a Franţei.

Faptul că liceul „Matei Basarab” a avut dintotdeauna un corp profesoral de elită a avut ca rezultat imediat şi notabil serii după serii de tineri absolvenţi care au făcut cinste instituţiei, devenind repere profesionale în toate domeniile vieţii sociale şi culturale româneşti. Stau mărturie personalităţi remarcabile care şi-au început drumul la „Matei Basarab”. Se remarcă astfel celebrul architect Ion Mincu, întemeietorul Şcolii Superioare de Arhitectură din Bucureşti, reputatul cercetător în domeniul ştiinţelor medicale şi director al Institutului „Pasteur” Constantin Levaditi, membru al Academiei din Paris, marele scriitor Duiliu Zamfirescu, literatul de renume Constantin Banu, care a pus bazele revistei „Flacăra”, for de dezbatere ce şi-a câştigat un binemeritat renume în peisajul publicistic românesc. Tuturor acestora li se alătură nume de referinţă pentru spiritualitatea românească, cum ar fi dirijorul Voicu Enăchescu, fondatorul Corului de Cameră „Preludiu”, unul dintre cele mai titrate și apreciate ansambluri corale din România, apoi, regizorul şi omul de televiziune Al. Bocăneţ, cel care a revoluţionat divertismentul pe micul ecran, actorii Ion Lucian şi Mihai Fotino, repere ale scenei româneşti, compozitorul Cornel Fugaru şi mulţi, mulţi alţii. Dintre aceştia amintim nume de referinţă pentru nenumărate domenii ale vieţii publice şi culturale cum ar fi Saşa Pană, Ilarie Voronca, Lucreţiu Pătrăşcanu, acad. Nicolae Cajal, Aurel Baranga, soprana de renume internaţional Leontina Ciobanu Văduva sau artiştii Monica Anghel şi Florin Chilian.

Iar tradiţia de înaltă ţinută se încearcă să fie continuată. Astăzi, Colegiul Naţional „Matei Basarab” este o îmbinare ideală între standarde educaţionale redutabile, pe care le-a perpetuat în toată istoria sa, şi o adaptare notabilă la modernitate, ceea ce garantează performanţă viitoare şi o consolidare a renumelui uneia dintre cele mai prestigioase unităţi de învăţământ din România.

Prof. Viorica Popa
(fost director al liceului)