NUMARUL
207-208

În anul 2000 îşi făcea debutul între publicaţiile româneşti o revistă care avea să se dovedească un reper de profesionalism: „Balcanii şi Europa”, din cadrul „Niro Investment Group”, care aniversează 15 ani de apariţii neîntrerupte.

DSCN6923Încă de la primul număr, sub titlul „Balcanii”, publicaţia şi-a propus ţelul de a fi o oglindă a epocii pe care o traversează România în noul mileniu, din perspective de cea mai mare importanţă: integrarea în structurile euro-atlantice, drumul său zonal şi european, evoluţiile social-politice pe care le-a implicat această concentrare de forţe naţionale. Revista, devenită „Balcanii şi Europa”, s-a constituit într-o voce activă, o publicaţie de opinie şi atitudine, centrată pe zona balcanică văzută în context european, fiind singura publicaţie de acest fel din ţară.

De-a lungul celor 15 ani de implicare în planul publicisticii româneşti, revista, care a alăturat unui exigent colectiv redacţional o seamă de colaboratori de renume, specialişti reputaţi în istorie, economie, analiză politică – cum ar fi prof. dr. Zoe Petre, Eugen Uricaru, Corneliu Vlad, Dr. Ioan C. Popa, Octavian Andronic ş.a – a consemnat parcursul României şi al zonei balcanice în tabloul geopolitic contemporan. „Balcanii şi Europa” a găzduit în paginile sale numeroase dezbateri, susţinute de oameni politici de primă mărime, printre care preşedinţi de state, reprezentanţi ai Uniunii Europene, ambasadori, miniştri, care au abordat unele dintre cele mai importante tematici ale evoluţiei din ultimii 15 ani, atât naţională, cât şi internaţională. La rândul lor, analişti de prestigiu au tratat teme de cea mai stringentă actualitate. În paginile publicaţiei şi-au găsit un loc de cinste mari personalităţi ale istoriei naţionale, în cadrul unor rubrici în care au fost redate adevăruri istorice altădată ignorate. Întregul demers jurnalistic al publicaţiei a aparţinut exclusiv redacţiei, fără ingerinţe de orice natură.

Un aspect important al activităţii revistei l-a constituit acordarea Premiilor revistei „Balcanii şi Europa”, eveniment devenit tradiţie, redat pe larg în mass-media interne şi externe. Au fost onorate de personalităţi din diferite domenii, care au contribuit la progresul societăţii româneşti, precum şi reprezentanţi de seamă ai vieţii scocial-politice şi diplomatice.

An de an, articol cu articol, „Balcanii şi Europa” şi-a consolidat binemeritatul renume de publicaţie distinctă, implicată, obiectivă, aşa cum este încă de la momentul apariţiei sale.

 

Recunoaştere din partea celui mai înalt for academic al României

„Balcanii şi Europa”, publicaţie de înaltă ţinută, s-a făcut remarcată de-a lungul anilor, fiind apreciată pentru abordarea echidistantă şi cu o certă contribuţie la reflectarea transformărilor ce au avut loc în România şi zona Balcanilor, în regiune şi în lume. Ca o recunoaştere a acestor strădanii jurnalistice, precum şi a sprijinului acordat Diasporei româneşti în Europa, Academia Română, cel mai prestigios for românesc, a acordat publicaţiei o importantă diplomă, Distincţia Culturală”. În acest fel s-a evidenţiat contribuţia continuă a revistei la reflectarea demersurilor politice, diplomatice, a evoluţiilor sociale şi culturale, la analiza complexă, temeinică, documentată, internă şi internaţională. Apariţiile neîntrerupte, de 15 ani, ale revistei „Balcanii şi Europa” o poziţionează în rândul celor mai respectate publicaţii din România.


Alături de Diaspora

20 de ediţii ale Suplimentelor noastre

Una dintre remarcabilele iniţiative editoriale ale revistei „Balcanii şi Europa” o constituie seria de Suplimente dedicate românilor de peste hotare – Marea Britanie, Germania, Franţa, Belgia, Olanda, Spania şi Italia. În cele peste 20 de ediţii ale acestor publicaţii apărute în condiţii grafice deosebite a fost abordată problematica foarte complexă a compatrioţilor noştri care trăiesc şi muncesc peste hotare. Suplimentele revistei „Balcanii şi Europa” dedicate în mod special Diasporei au contribuit la reflectarea vieţii de zi cu zi a românilor, accentuându-se regulile legislaţiei acestor state, ale pieţei muncii, coagularea românilor în jurul Bisericii Ortodoxe. Am reuşit să ne constituim într-un ghid util pentru conaţionalii noştri, alăturându-ne demersului naţional de a-i îndemna pe românii care sunt în străinătate să se înscrie în evidenţa autorităţilor române, acţiune necesară deopotrivă lor şi ţării natale. Întotdeauna am militat consecvent pentru întoarcerea lor acasă.

De asemeni, am publicat un Supliment destinat românilor din jurul graniţelor României, minorităţilor româneşti din ţări ca Serbia, Bulgaria, Ucraina, Grecia, Macedonia sau Ungaria, cărora le-am dedicat o preocupare specială şi constantă şi în paginile revistei „Balcanii şi Europa”.

Editarea şi distribuirea Suplimentelor au avut un larg ecou în Diaspora. Românii de peste hotare au remarcat sprijinul primit, mulţumindu-ne pentru atenţia acordată şi pentru implicarea în problematica lor.

supliment-GBO3supliment-franta-2supliment-anglia-6supliment-balcanii-si-europa_italiasupliment-vecinisupliment-spania-6