NUMARUL
207-208

Consiliere şi servicii pentru cetăţenii români din Germania

Firmele româneşti specializate de consultanţă pun la dispoziţia compatrioţilor aflaţi în Germania o serie de servicii care le pot fi de un real folos:

Persoane Fizice

anmeldungAnmeldung/Abmeldung – Einwohnermeldeamt – înregistrare la Registrul de Evidenţă al Populaţiei; întocmirea dosarului pentru obţinerea Alocaţiei de stat pentru copii – Kindergeld (inclusiv pentru copii aflaţi în România); întocmirea dosarului pentru obţinerea Alocaţiei suplimentare Kinderzuschlag (valabil pentru familiile cu venituri mici); Întocmirea dosarului pentru obţinerea ajutorului pentru chirie – Wohngeld (valabil pentru familiile cu venituri mici); întocmirea dosarului pentru obţinerea Ajutorului de şomaj – Arbeitslosengeld, precum şi HARTZ IV; întocmirea dosarului pentru obţinerea alocaţiei pentru creşterea copilului – Elterngeld, Mutterschaftsgeld; Declaraţia de venit anuală – Steuererklärung; asigurare medicală de sănătate privată – Private Krankenversicherung; pensie privată – Private Renteversicherung; Traduceri legalizate – Übersetzungen; alte formulare sau documente primite de la instituţiile statului;

Înfiinţare Firmă – Gewerbe sau GbR: Gewerbeanmeldung – înfiinţare firmă; obţinerea Steuernummer – Cod Fiscal; înregistrare Camera de Comerţ Handwerkskamer; asigurare medicală privată Krankenversicherung; bilanţul anual; completarea tuturor formularelor primite de la diferite instituţii ale statului.


Protecţie

Ce trebuie să ştim pentru a lucra legal

Ghid al noului venit în Belgia

pasaportCondiţiile de intrare în Belgia sunt cele prevăzute de sistemul de reglementări care guvernează admisia în spaţiul Schengen. Aceste condiţii sunt următoarele: deţinerea unui paşaport/carte de identitate valabile (valabilitatea paşaportului/cărţii de identitate trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni dată încheierii călătoriei); deţinerea vizei valabile aplicată în paşaport, în cazul deplasărilor pentru care este necesară viza; absenţa unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen (aceasta poate fi verificată de autorităţile de frontieră prin consultarea Sistemului Informatic Shengen).

În ce priveşte regimul de şedere, călătoriile cetăţenilor români în Belgia se supun legislaţiei în vigoare privind procedura de înregistrare, respectiv L’Arrete Royal du 8 octobre 1981 şi Circulara din 30 aprilie 2004 referitoare la sejurul şi stabilirea cetăţenilor din noile state membre ale UE în perioada tranzitorie: accesul pe teritoriul Regatului Belgian se face pe bază de carte de identitate sau paşaport valabil; în termen de opt zile lucrătoare din momentul intrării în Belgia, este obligatorie înregistrarea sosirii străinilor; cetăţenii români pot rămâne pe teritoriul belgian pentru o perioadă de până la maximum 90 de zile în şase luni, urmând ca pentru şederi pe perioade mai lungi să se obţină un drept de şedere din partea administraţiei locale şi viză de „tip D”. Procedurile diferă în funcţie de motivul şederii: exercitarea unei activităţi economice, studii, tratamente medicale etc.; începând cu 1 ianuarie 2007, studenţii şi persoanele ce vor exercita activităţi independente nu mai au nevoie de viză de lung sejur pentru a merge în Belgia; persoanele ce vor lucra ca angajaţi vor avea nevoie, în continuare, de permisul de lucru şi viza „tip D”.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia naţională, se recomandă consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile belgiene: Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei (diplobel.fgov.be); Oficiul pentru străini (dofi.fgov.be/index_1024.htm); Ambasada Belgiei din Bucureşti (diplomatie.be/bucharest).


Şederea temporară în Olanda

frontiera olandaCondiţiile generale de intrare şi şedere în Olanda pentru cetăţenii români, pentru o perioadă de până la trei luni, sunt următoarele: deţinerea unui paşaport/carte de identitate valabile (valabilitatea paşaportului/cărţii de identitate trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni dată încheierii călătoriei); asigurare medicală pentru situaţii de urgenţă (Cardul european de asigurare medicală); deţinerea mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pe durata călătoriei; absenţa unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen.

Cei care doresc să rămână pe teritoriul Olandei pentru o perioadă care excede trei luni nu mai au obligaţia de a obţine, în prealabil, aşa-numita Autorizaţie de şedere temporară (viza MVV) de la Ambasada Olandei la Bucureşti şi nici nu mai au obligaţia deţinerii unui permis de rezidenţă valabil în Olanda. Aceştia trebuie să aplice direct la municipalitatea pe raza căreia locuiesc pentru verificarea şederii legale, urmând procedura care se aplică în prezent statelor care au aderat la Uniune în 2004, respectiv utilizând formularul „Application for verification of the EU community law (proof of lawful stay)” şi obţinerea unui card de identitate pentru cetăţeni UE, care poate fi emis pentru o durată de maximum cinci ani şi face dovada şederii legale în Olanda, fiind necesar în relaţia cu autorităţile fiscale, serviciile municipale, serviciile bancare, serviciile de sănătate etc.

Verificarea şederii legale şi emiterea Cardului de identitate pentru cetăţeni UE (EU/EER Card) presupune prezentarea documentelor care fac dovada motivului şederii pe teritoriul Olandei, respectiv: angajat cu contract de muncă pentru trei la 12 luni; angajat cu contract de muncă pentru mai mult de un an; angajat propriu (activitate independenta); furnizor de servicii; beneficiar de servicii; studiu; pensionar; inactiv economic; membru de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene.