NUMARUL
207-208

Editorial

Năzuinţe mari

Reporter: editura December - 6 - 2014

După „lupte seculare”…, vorba lui Caragiale, în cele din urmă, după două „ture” de înaltă tensiune, am ales şi noul nostru preşedinte, în persoana domnului Klaus Iohannis, candidat al Alianţei Creştin Liberale, într-o atmosferă de vrăjmăşie naţională, în care contestaţiile de diferite tipuri, şi în primul rând cea referitoare la slaba organizare a alegerilor pentru românii din străinătate, vor continua să anime spiritele şi ne vor prelungi adaptarea la situaţia ivită. Şi din nou ne vom aminti de o veche zicere: „Fiecare popor are conducătorii pe care îi merită”. Deci, va trebui să sperăm într-un viitor propice dezvoltării, prin eforturile unite ale întregii naţiuni.

carol romanCu toţii cunoaştem hibele pe care le avem de învins şi că doar printr-o lucrare comună a tuturor românilor din ţară şi străinătate vom putea răzbi prin aceste timpuri deloc roze pentru noi, pentru Europa, pentru întreaga lume.

Vor trebui spulberate multe mituri fabricate artificial. Dintre acestea, ne vom referi , de pildă, la mitul că europarlamentarii noştri ar munci pe brânci la Bruxelles; că ar introduce idei valoroase în rapoarte, în declaraţii, în studii europene, că ar participa neprecupeţindu-şi orele din zi şi din noapte în cadrul unor comisii de cercetări în toate colţurile Europei, că ar participa activ în comisii de mare importanţă, cum este Comisia de afaceri economice şi monetare, în cele de afaceri externe, de afaceri juridice, de transporturi şi turism, pentru dezvoltare şi în care vor excela prin activitate şi influenţă. Este o altă iluzie pe care ne-o risipeşte Institutul European pentru Democraţie Participativă, care îmbină analiza calitativă şi cantitativă a activităţilor.

Un alt mit ce ar trebui spulberat degrabă ar fi acela că ne-am pus de-acum serios pe treabă şi am fi pornit năvalnic spre îndreptarea în economie a unor lucruri strâmbe. Poate că s-a făcut câte ceva, însă… De exemplu, mai ieri livram pieţei franceze carne brută în valoare de 3,3 milioane euro şi cumpăram de la aceştia mezeluri diferite şi produse din carne în valoare de 5,5 milioane euro. În Italia trimiteam la export lână brută şi fire textile de 28 milioane euro şi cumpăram din Peninsulă îmbrăcăminte, confecţii şi tricotaje de 140 milioane euro. De asemeni, ungurii importau de la noi piei brute de 2,4 milioane euro şi ne vindeau încălţăminte din piele de 17 milioane euro; în Germania trimiteam la export legume şi fructe de 16,9 milioane euro, pe care le reîntorceam sub formă de conserve şi dulceţuri de 31 milioane euro. Dar ce, ai noştri nu pot fabrica mezeluri, pantofi, confecţii, dulceţuri şi conserve, care altădată erau preţuite peste tot? Ar fi o temă de reflecţie şi de acţiune, aşa după cum promite noul preşedinte, căruia îi urăm succes în înalta responsabilitate pe care şi-a asumat-o şi care i-a fost încredinţătă de alegători care l-au preferat.

Şi ar mai trebui să fie demantelată o iluzie: cum că forţe retrograde ale dreptei radicale ungare s-ar fi potolit şi n-ar mai atenta, ca de atâtea alte ori, la teritorii româneşti din Transilvania. În acest caz, doar printr-o atitudine fermă, consecventă, de definire în permanenţă a drepturilor pe care le are poporul român asupra teritoriului său naţional se pot construi mai departe şi dezvolta fructuos relaţiile între două ţări, membre ale Uniunii Europene şi ale NATO.

Noul nostru preşedinte este aşteptat să se înfrunte voiniceşte cu realitatea, cu adevărata realitate pe care o parcurgem, să unească toate forţele creatoare ale societăţii, indiferent de unde ar proveni şi să încerce să ne dea o speranţă spre mai bine, într-o Europă dispusă să ia măsuri energice pentru redresare economică şi progres.

Carol Roman