NUMARUL
207-208

15 ani „Balcanii şi Europa”

Ambasadori, oameni de stat, reputaţi analişti

Alexander Churilin

Alexander Churilin

Încă din primul număr al revistei, ambasadori şi oameni de stat din ţările balcanice au trimis mesaje de felicitare pentru iniţiativa de a edita o revistă consacrată Balcanilor, după cum aprecia atunci ambasadorul Turciei la Bucureşti, E.S.Volkan Bozkir, precum şi la apropierea ţărilor balcanice, după cum opina ambasadorul Bulgariei, E.S. Kosio Kitipov. Apariţia revistei era considrată „un eveniment deosebit” de către ambasadorul Albaniei, E.S. Marko Bello.

Numărul doi al revistei, din anul 2000, a fost consacrat „României, ca pivot diplomatic al Balcanilor”. Cu titlul „Conciliul balcanic”, ambasadorul Marcel Dinu comenta reperele „Reuniunii şefilor de stat şi de guvern din ţările Europei de sud-est”, eveniment din cadrul Procesului de Cooperare din Europa de sud-est, care a avut loc la Bucureşti.

Diferitele iniţiative care au prins contur în sud-estul Europei după prăbuşirea regimurilor comuniste au fost preluate de revistă prin intermediul interviului acordat de ambasadorul american la Bucureşti, E.S. James Rosapepe, cu prilejul Zilei Naţionale a SUA, la un an după intervenţia NATO în Kosovo: „Acţionăm intens, împreună cu România şi alte state din Europa, să menţinem Dunărea deschisă, astfel încât comerţul să repornească în flux”, publicam atunci.

Cu prilejul îmbogăţirii tematice a publicaţiei, care din anul 2004 a devenit „BALCANII ŞI EUROPA”, am publicat gândurile unor personalităţi din lumea diplomatică. E.S. Leonidha Mertiri, noul ambasador al Albaniei la Bucureşti, saluta şi această iniţiativă a revistei, motivând că ţările zonei Balcanilor nu pot rămâne în afara Europei. Pentru a intra de jure şi de facto în marea familie europeană, ele trebuie să străbată o cale lungă şi doar colaborarea dintre aceste ţări va putea scurta şi facilita cursul acestei căi.

Dusan Crnogorcevic

Dusan Crnogorcevic

În toamna anului 2004, când s-a hotărât că România va intra în UE la 1 ianuarie 2007, revista a fost parte a acestui proces, pe care l-a susţinut publicând declaraţii ale unor importanţi diplomaţi, implicaţi direct în această evoluţie. Gunther Verheugen, comisarul european pentru extindere, declara că „România este pregătită pentru aderare în 2007”. La rândul său, Jonathan Scheele, şeful Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, a subliniat progresele României pentru aderare într-un moment în care se cereau asigurări ale evoluţiei viitoare. Solicitat, E.S. Quinton Quayle, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, ne declara: „România şi oamenii ei au realizat enorm în ultimii ani, în efortul de pregătire pentru aderarea la UE, ţintă ce poate fi acum atinsă”.

La rubrica „Ambasdori acreditaţi la Bucureşti”, publicam, în numărul 52 din 2005, sub titlul „În relaţiile reciproce româno-ruse au loc schimbări pozitive”, un interviu cu ambasadorul Federaţiei Ruse, E.S. Alexandr Tolkaci. Semnarea, în 2003, a Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre cele două ţări a devenit un important eveniment pozitiv în relaţiile bilaterale, spunea diplomatul rus, apreciindu-l ca pe un document echilibrat, care răspunde nevoilor Rusiei şi României şi pune bazele unei colaborări stabile între statele noastre, ale dezvoltării unor relaţii de lungă durată.

Despre poziţionarea Turciei faţă de Uniunea Europeană, revista noastră, care a susţinut poziţia guvernului român de a sprijini aderarea Turciei la blocul comunitar, a publicat un amplu interviu cu ambasadorul Turciei la Bucureşti, E.S. Ahmed Rifat Okcun, în pragul deschiderii negocierilor de aderare a acestei ţări la UE.

Georgios Poukamisas

Georgios Poukamisas

Extinzând aria de interes nu doar la Balcani şi Europa, revista şi-a pus, adesea, paginile la dispoziţia lumii diplomatice din alte zone importante ale lumii, prezente la Bucureşti, publicând interviuri şi reportaje. Amintim interviul cu ambasadorul Republicii Populare Chineze, E.S. Xu Jian, un foarte bun cunoscător al limbii române. În convorbirea publicată la rubrica „Ţări prietene”, ambasadorul chinez reamintea că România a fost a treia ţară din lume care a stabilit relaţii diplomatice cu R. P. Chineză, la 5 octombrie 1949.

Relaţiile României cu SUA, deosebit de importante, s-au aflat frecvent în atenţia revistei noastre. O viziune americană asupra viitorului economic al României a fost prezentată în „Balcanii şi Europa” prin publicarea unor extrase din conferinţa ţinută la Academia de Studii Economice din Bucureşti de către ambasadorul SUA la Bucureşti, E.S. Nicolas Taubman, care transmitea asistenţei faptul că preşedintele George W. Bush şi secretarul de stat Condolezza Rice consideră România un prieten şi un aliat apropiat.

Mai amintim interviul revistei cu E.S. Duşan Crnogorcevic, ambasadorul Serbiei la Bucureşti, publicat în 2007, sub titlul „Intrarea României în UE deschide noi perspective de colaborare economică”. „România a rămas un partener economic important al Serbiei, declara diplomatul. Intrarea României în UE este un stimulent puternic pentru economia sârbă pe piaţa românească.

James Rosapepe

James Rosapepe

La rândul său, Ferenc Bogar, consilier economic în cadrul Ambasadei Ungariei, a subliniat că ţara sa se află „printre cei mai importanţi 10 parteneri de comerţ exterior ai României”. Valenţele sociale ale relaţiilor româno-bulgare au fost subliniate de către E.S. Valentin Radomirski, ambasadorul acestei ţări, care a arătat că „la baza proiectelor de cooperare stau iniţiative lansate de populaţie” şi, de asemeni, că România ocupa locul 4, în 2009, ca partener comercial al Bulgariei. Şi E.S. Ayşe Sinirlioglu, ambasadorul Turciei, a apreciat stadiul relaţiilor economice dintre cele două ţări ca fiind o dimensiune foarte importantă a colaborării cu statul român. Relaţiile între popoarele român şi albanez se dezvoltă în modul cel mai firesc în toate domeniile – economic, social, politic, relata, în cadrul unui interviu special acordat revistei noastre, Luan Topciu, Însărcinatul cu Afaceri al Republicii Albania la Bucureşti.

Împlinirea a 65 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial a fost marcată în paginile revistei prin diverse articole şi fotografii, precum şi prin două intervenţii importante: E.S. Alexander Churilin, Ambasador al Federaţiei Ruse în România, care a punctat faptul că „anul 1945 a intrat în istorie ca anul Marii Victorii asupra forţelor fascismului” şi E.S. Liu Zengwen, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, care a arătat că „victoria în războiul de rezistenţă al poporului chinez, precum şi victoria în războiul mondial antifascist sunt surse de învăţăminte deosebit de profunde şi importante”.

Jonathan Scheele

Jonathan Scheele

O menţiune specială se cuvine unuia dintre constanţii prieteni ai revistei de-a lungul timpului, E.S. Eldar Hasanov, Ambasador al Republicii Azerbaidjan. Este autorul lucrării „Diplomaţie cu suflet în România”, adevărat jurnal al unui diplomat prieten al ţării noastre.

O prezenţă remarcată în paginile revistei, în anul 2011, a fost cea a E.S. Marek Szczygieł, Ambasadorul Republicii Polone la Bucureşti, care a amintit câteva dintre punctele de convergenţă ale relaţiilor bilaterale: Parteneriatul Strategic dintre cele două ţări, ca şi acţiuni conjugate în cadrul Parteneriatului Estic, al Strategiei Dunării, al Strategiei 2020 a UE, al securităţii energetice, ca şi în lupta pentru depăşirea efectelor crizei economice.

De asemeni, câteva consideraţii asupra evoluţiilor viitoare, a situaţiei din Balcani şi din întreaga Europă au oferit revistei mai mulţi reprezentanţi diplomatici ai unor state din zona balcanică. Astfel, E.S. Zoran Popovic, ambasadorul Serbiei în România, îşi exprima speranţa confirmării acordării pentru ţara sa a statutului de candidată la UE. E.S. Ljupco Arsovski, ambasador al Republicii Macedonia în România, considera că prioritatea ţării sale era obţinerea statutului de membru NATO şi UE. Şi E.S. Sami Shiba, ambasador al Albaniei, a ţinut să sublinieze că ţara sa este un stat renăscut, angajat spre progres, „aducându-şi contribuţia la eforturile de instaurare a păcii şi stabilităţii în regiune”. De asemeni, E.S. Georgios Poukamisas, ambasador al Greciei, a reliefat că unul dintre obiectivele majore ale ţării sale, greu încercată de criza economică, este păstrarea coeziunii sociale în cadrul zonei euro.

Nicolas Taubman

Nicolas Taubman

Cât priveşte forţa şi complexitatea relaţiilor bilaterale româno-turce, acestea au reieşit din interviul special acordat revistei de E.S. Omur Şolendil, ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti. Domnia sa a vorbit despre geografia și istoria comună, ca și despre interesele politice și economice comune ale celor două ţări. Un accent special a fost pus de diplomatul turc pe buna integrare în societatea românească a minorităţilor turcă şi tătară. În acelaşi context, al îmbunătăţirii climatului economic între state partenere în cadrul UE, în lumina noilor reglementări ale pieţei muncii, s-a înscris şi convorbirea redată în paginile revistei cu E.S. Iulian Buga, ambasadorul României în Irlanda, care a anunţat cu satisfacţie că această ţară occidentală a eliminat restricţiile de pe piaţa muncii pentru muncitorii români, o decizie deosebit de importantă pentru comunitatea românească din Irlanda şi pentru relaţiile româno-irlandeze în general.

În anul 2014, revista a consemnat o dată în plus parcursul ascendent al relaţiilor româno-irlandeze, prin intermediul interviului exclusiv acordat de E.S. Manuela Breazu, ambasadorul României în Irlanda. Domnia sa a accentuat trendul crescător al schimburilor comerciale dintre cele două state, subliniind, de asemeni, omogenitatea comunităţii românilor din Irlanda, factor decisiv de păstrare a identităţii şi tradiţiilor româneşti.

Demers publicistic notabil

Alăturăm, în continuare, şi numele altor diplomaţi care au contribuit cu interviuri şi declaraţii în paginile revistei noastre: E.S. Hidetaka Mitsuhashi, ambasasorul Japoniei, E.S. Niko Bezmanilovic, ambasadorul Croaţiei, E.S. Blagoj Zasov, ambasadorul Macedoniei, E.S. Dimitris I. Koustas, ambasadorul Greciei, E.S. Nikulai Milkov, ambasadorul Bulgariei, E.S. Omer Zeitinoglu, ambasadorul Turciei, E.S. Tihomir Ilievski, ambasadorul Macedoniei, E.S. Zelisko Kupresak, ambasadorul Croaţiei, E.S. Ioan Donca, ambasadorul României în Federaţia Rusă, E.S. Teodor Paleologu, ambasadorul României în Danemarca, E.S. Dashnor Dervichi, ambasadorul Albaniei, E.S. Branko Neskovic, ambasadorul Bosniei-Herţegovina, Blorehardt Bernd, ministru consilier al Ambasadei Gemaniei, Petru Sofronie, ministru consilier la ambasada României la Belgrad, Dragomir Radenkovic, însărcinat cu afaceri al Iugoslaviei la Bucureşti, Todor Nanev, Însărcinat cu Afaceri al Macedoniei, Cătălin Ghenea, consulul general al României în SUA, Donato Chiari, preşedintele Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, Wang Tienshan, consul general al Chinei la Constanţa, Constantin Gîrbea, fost ambasador al României în Rusia.

Mulţi dintre apreciaţii ambasadori enumeraţi în rândurile noastre au devenit de-a lungul anilor colaboratori şi chiar prieteni ai revistei, pe care au onorat-o, adesea, şi prin vizite.


Doresc să-mi exprim aprecierea pentru revista «Balcanii şi Europa», care ne oferă posibilitatea de a cunoaşte opinii, analize şi comentarii privind evoluţia evenimentelor recente din regiune şi din lume. Cred că este singura revistă care reflectă în mod realist, profesionist şi nepărtinitor evenimentele din ţările balcanice şi perspectiva lor euro-atlantică”

E.S. Sami Shiba,
ambasador al Republicii Albania la Bucureşti