NUMARUL
205-206
Președintele formațiunii PLUS, Dacian Cioloș, precum și Renew Europe, au apreciat Rezoluția Parlamentului European cu ...
Datele cele mai recente ale Eurostat pun în evidență faptul că unul din șase adulți ...
În Bosnia-Herțegovina se înregistrează un fenomen cutremurător din perspectiva percepției autorităților vizavi de istoria recentă, ...
Relațiile internaționale par să se fi conformat și ele rigorilor impuse de protocoalele scrise sau ...
PROLOG. Când am întors ultima pagină a volumului ,,ANUL ZERO 1945, O ISTORIE”, eram la ...
Ca urmare a liberalizării politicii românești față de Occident, în anul 1971, împreunpă cu alte ...
Fondată la 4 aprilie 1991, înainte cu câteva luni de proclamarea independenței Republicii Moldova, revista ...
Imaginea savantului Nicolae Iorga în memoria colectivă a poporului român este copleșitoare. Practic, ea întruchipează ...
De-a lungul timpului, personalități publice considerate reprezentative și cu mare anvergură au fost desemnate de ...
II. Căldură, mișcare, interese militare Rege printre combustibili, petrolul încă face să se învârtă roțile economice, ...
Potrivit celebrului „ceas al sfârșitului” - numărătoare simbolică a clipelor care despart omenirea de un ...
Statisticile internaționale referitoare la modul în care guvernele și politicienii au gestionat situațiile de urgență ...
Dincolo de biografiile romanțate și de personajele spioni care umplu volumele și cinematografia există destine ...
Digitalizarea accelerată a politicii are o mulțime de fațete, iar liderii din toată lumea se ...
Motto: „Vox populi, vox Dei”*     Ca și altădată, doi cumetri, profitând de noul regim acordat supraviețuitorilor ...
Datoriile moștenite după destrămarea fostei Iugoslavii de statele balcanice care și-au declarat independența au fost ...
SUPLIMENT SPANIA

Ce trebuie să ştim pentru a lucra legal în Spania

Reporter: editura May - 18 - 2014

Plata şomajului pentru a deschide o firmă

1Plata unică a şomajului pentru a vă deschide o firmă este o măsură pentru stimularea şi facilitarea iniţiativelor de muncă pe cont propriu, prin plata valorii actuale a ajutorului de şomaj contributiv beneficiarilor de ajutor de şomaj ce doresc să se încorporeze, stabil, ca socios trabajadores, să lucreze în cooperative sau sociedades laborales o mercantiles, să le constituie sau persoane care vor să dezvolte o nouă activitate ca lucrători pe cont propriu. În cazul sociedades mercantiles, trebuie să fie lucrători sub 30 de ani.

Ajutoarele ce se pot obţine şi cuantumul lor.  În funcţie de activitatea pe care aţi prevăzut să o realizaţi, puteţi solicita una dintre următoarele modalităţi:

* Ca lucrător pe cont propriu, aveţi trei alternative:

1. Puteţi obţine într-o singură plată suma pe care o justificați ca investiţie necesară pentru începerea activităţii, cu o limită maximă de 60% din cuantumul total pe care aveţi dreptul să-l primiţi, ridicându-se la 100% pentru bărbaţi sub 30 de ani şi femei mai tinere de 35 de ani, la data solicitării. Lucrătorii care dovedesc că sunt afectaţi de un grad de dizabilitate egal sau mai mare de 33% vor putea primi valoarea actuală a ajutorului contributiv.

Dacă nu obţineţi cuantumul total al ajutorului într-o singură plată, puteţi solicita simultan plata a ce a rămas pentru a finanţa costul cotizaţiilor lunare la sistemul de asigurări sociale pe durata activităţii dvs.

2. Puteţi solicita şi obţine exclusiv suma pe care o dovediţi ca investiţie.

3. Puteţi cere şi obţine exclusiv cuantumul total al ajutorului de primit pentru subvenţionarea cotizaţiilor la Seguridad Social (SS).

* Ca socio trabajador sau  trabajo cu caracter stabil într-o cooperativă existentă sau nou creată, aveţi trei alternative:

1. Puteţi solicita şi obţine într-o singură plată cuantumul pe care trebuie să-l plătiţi drept contribuţie obligatorie şi, dacă este cazul, voluntară şi cotizaţia de intrare pentru a dobândi condiţia de cooperativist, fără să se poată finanţa sume viitoare sau plăţi amânate.

Dacă nu obţineţi tot ajutorul într-o singură plată, puteţi solicita simultan plata a ce a rămas pentru a finanţa costul cotizaţiilor lunare la sistemul de asigurări sociale pe durata activităţii dvs.

2. Puteţi cere şi obţine exclusiv suma pe care o dovediţi drept contribuţie obligatorie şi, dacă este cazul, voluntară şi cotizaţia de intrare în cooperativă.

3. Puteţi solicita şi obţine exclusiv cuantumul total al ajutorului ce trebuie primit pentru subvenţionarea cotizaţiilor la SS.

* Ca socio trabajador sau de trabajo cu caracter stabil într-o sociedad laboral anónima o laboral de responsabilidad limitada existentă sau nou creată, aveţi tot trei alternative:

1. Puteţi solicita şi obţine într-o singură plată cuantumul pe care trebuie să-l plătiţi pentru a dobândi condiţia de asociat, sub formă de acţiuni sau participaţii din capitalul social al firmei, fără să se poată finanţa extinderi de capital, sume viitoare sau plăţi amânate.

Dacă nu obţineţi tot ajutorul într-o singură plată, puteţi solicita simultan plata a ce a rămas pentru a finanţa costul cotizaţiilor lunare la SS pe durata activităţii dvs.

2. Puteţi solicita şi obţine exclusiv suma pe care o dovediţi drept plată pentru primirea condiţiei de asociat sub formă de acţiuni sau participaţii din capitalul social al firmei.

3. Puteţi solicita şi obţine exclusiv cuantumul total al ajutorului ce trebuie primit pentru subvenţionarea cotizaţiilor la SS.

* Ca socio trabajador, sub 30 de ani, când capitalizaţi ajutorul contributiv pentru a destina până la 100% din ajutor pentru a contribui la capitalul social al unei firme (entidad mercantil) nou creată sau înfiinţată cu maximum 12 luni înainte de contribuţie.

Obligaţii:

– odată ce aţi primit ajutorul, trebuie să începeţi activitatea în maximum o lună;

– trebuie să prezentaţi organismului care face formalităţile documentele ce dovedesc începerea activităţii;

– trebuie să destinaţi suma primită cotizaţiilor sociale obligatorii, în cazul cooperativelor sau societăţilor, ori investiţiei necesare pentru dezvoltarea activităţii, în cazul lucrătorilor pe cont propriu.


Echivalarea diplomelor universitare româneşti

Documentele necesare:

  • cerere tip (Solicitud de Homologation de Titulo Extrajero de Education Superior) obţinută de la Biroul Ataşat Învăţământ (BAI) al Ambasadei Spaniei, Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu”, Bucureşti, sau la adresa de Internet http://mecd.es/;
  • fotocopia ştampilată a paşaportului (Compulsada) obţinută la BAI sau la Ambasada Spaniei; în Spania, la orice organ oficial;
  • diploma de licenţă – copie legalizată cu apostila de la Haga (la Prefectura din oraşul de reşedinţă); se trimite în Spania fotocopia compulsată;
  • traducerea diplomei în limba spaniolă – legalizată la notariat şi supralegalizată cu apostila de la Haga (de la Curtea de Apel din oraşul de reşedinţă);
  • traducerea foii matricole în limba spaniolă – legalizata la notariat şi supralegalizata cu apostila de la Haga (La Curtea de Apel din oraşul de reşedinţă).
  • programă analitică (facultativ, fără legalizare);
  • traducerea neoficială a programei analitice (facultativ);
  • ordin de transfer bancar, pentru plată de echivalare (83,33 euro) în contul: Ministerio de Education y Ciencia, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), c/Alcala 16, 28014, Madrid, număr de cont: 01822370440200203771, cod Swift: ES41018223704402003771.

Echivalarea diplomelor universitare se realizează de către autorităţile spaniole competente atât din Spania, cât şi din România, la adresele:

Spania – Subdireccion General de Titulos, Homologationes y Contravalidaciones; Ministerio de Educacion y Ciencia; Paseo del Prado, 28, 28071 Madrid. Iar în alte oraşe la „Delegation del Gobierno”, ori la „Oficina de la Altă Inspeccion”;

România – BAI.

După prezentarea documentelor, se vor înapoia diploma şi foaia matricolă, după ce au fost fotocopiate şi compulsate. La terminarea procesului de evaluare a cererii de echivalare, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Spania trimite persoanei interesate, la adresa indicată în cererea tip, certificatul de obţinere a echivalării diplomei.


Obţinerea alocaţiei pentru copii

Ambasada României de la Madrid a publicat informaţii şi precizări pe tema acordării alocaţiei pentru copii, având în vedere numeroasele întrebări şi solicitări de informaţii adresate în ultima perioadă de românii din Spania.

În baza prevederilor Regulamentului 883/2004, reprezentantul legal al copilului aflat în România are dreptul să primească alocaţie pentru copii din statul în care îşi desfăşoară activitatea. În Spania nu există alocaţie de stat pentru copii, care să se acorde necondiţionat tuturor copiilor, indiferent de veniturile părinţilor, aşa cum se întamplă în România sau în alte state europene. În Spania obţin ajutor pentru creşterea copilului doar familiile care se încadrează în baremele de venit anual stabilite de Institutul Naţional de Securitate Socială.

Dacă lucrează legal în  Spania, reprezentantul legal al copilului trebuie să solicite întâi prestaţia pentru minori in Spania. Daca aceştia NU au dreptul la această prestaţie în Spania (fapt dovedit prin formular european sau orice alt document în care să se specifice clar acest lucru), atunci, pentru copiii aflaţi în întreţinere în România, se poate solicita alocaţie de stat din partea statului român.

Astfel, reprezentantul legal al copilului va solicita în Spania Prestaţia pentru minor aflat în întreţinere (Prestación económica por hijo o menor a cargo). Aceasta este o sumă de care beneficiază copiii sub 18 ani, în funcţie de situaţia materială a familiei. Solicitarea se adresează birourilor Securităţii Sociale (Centros de Atención e Información de la Seguridad Social) din localitatea de domiciliu. Se completează o cerere şi se anexează documentaţia solicitată. În funcţie de venitul anual al familiei, copilul va beneficia sau nu de această prestaţie. Pentru anul 2014, venitul anual nu trebuie să depăşească 11.519,16 euro, cuantum care se măreşte cu 15% pentru fiecare copil aflat în întreţinere, începând de la al doilea copil, inclusiv. Dacă, în funcţie de venitul anual al familiei, minorul nu are dreptul să beneficieze de Prestaţia pentru minor aflat în întreţinere în Spania, reprezentantul legal poate solicita în România Alocaţia de stat pentru copii, care reprezintă o sumă acordată necondiţionat de veniturile familiei, conform legii. Cererea de alocație de stat pentru copii, împreună cu documentaţia necesară, trebuie depusă personal sau prin împuternicit la primăria de domiciliu din ţară. Dosarul depus va cuprinde şi formularul E 411, completat în partea B, solicitat de la birourile Securităţii Sociale din Spania, sau orice alt document eliberat de această instituție din Spania care să dovedească faptul că împuternicitul legal al copilului nu este îndreptățit să beneficieze în Spania de prestaţia pentru copil aflat în intreţinere.


Pentru detalii pe această temă şi obţinerea altor informaţii legate de domeniul muncii şi securităţii sociale vă puteţi adresa Ambasadei României la Madrid: Biroul ataşatului pe probleme de muncă şi afaceri sociale, telefon 0034 91 350 73 56;  fax: 0034 91 345 29 17.