NUMARUL
207-208

Biblioteca balcanică

Risipirea umbrelor

Reporter: editura April - 17 - 2014
1

La Biblioteca „Mihail Sadoveanu”- Bucureşti, a avut loc lansarea cărţii Debut în ceaţă – Scînteia tineretului, care a reunit mai mulţi foşti redactori ai amintitului ziar de tineret. Cu acest prilej au luat cuvântul Nicolae Dragoş, Ştefan Mitroi, Neagu Udroiu, Ion Bucheru, care au evocat momente memorabile din anii petrecuţi în redacţie.

După un volum memorialistic de succes datorat în primul rând talentului şi sincerităţii, intitulat „Să te încrezi în vise”, Carol Roman ne oferă o altă carte, practic o continuare a explorării trecutului propriu care aparţine tuturor. Intitulat „Debut în ceaţă Scînteia Tineretului”, acest volum cuprinde momentele începuturilor unei cariere jurnalistice de invidiat într-o perioadă a istoriei noastre care are foarte puţine lucruri de admirat. Paginile memorialistice, scrise cu o neascunsă melancolie, dar şi o vădită amărăciune, sunt însoţite de o serie de miniaturi, portrete vii şi expresive, ale unor colegi care prin destinul lor refac imaginea unei epoci entuziaste, crude, tragice, sfâşiată de contradicţii uneori dezastruoase pentru unii, cei mai mulţi dintre actanţi.

Lumea agitată şi tulbure a anilor instalării unei orânduiri necunoscute până atunci românilor, în care multe dintre idealurile în numele cărora se acţiona violent şi autoritar se dovedeau nu doar utopice, ci şi înşelătoare, mai cu seamă pentru cei care abia intrau în societate, care erau plini de energie, avânt şi vise, această lume a anilor ‘50 este reconstituită în linii precise, capabile să sugereze şi ceea ce nu se spune pe de-a întregul, nu pentru că autorul n-ar fi vrut, ci pentru că, practic, este imposibil. În câteva rînduri, domnul Carol Roman reconstituie fenomene complexe, cărora li s-au dedicat tomuri, programe de cercetare sau Institute dotate cu buget şi demnitari. Miniatura este dedicată unei figuri de-a dreptul tragice, dispărute în malaxorul unei istorii indiferente, practic anonime, mă refer la portretul lui Valentin Câmpeanu, redactorul şef al Scînteii Tineretului pentru o scurtă perioadă, în teribila epocă. Un om normal, cu idealuri şi comportament modelat de chiar propaganda pe care o slujea şi care exact din aceste motive sfârşeşte alături de un ospiciu, un ospiciu unde internaţii strigau în deplină libertate, citez – „Moarte ruşilor asupritori”, „Împuşcaţi-ne, să nu mai trăim în groază”. Ceea ce ne spune convingător autorul este faptul că primele victime ale sistemului criminal au fost, printre alţii, chiar cei care au crezut în propaganda lui. Erau cei care nu aflaseră că în epocă, din păcate şi astăzi, una se spunea şi altceva se fuma, după cum se exprima un mare poet.

2Calitatea sa de ziarist l-a dus pe Carol Roman în contact direct cu realitatea întunecată, palpabilă, cealaltă faţă a lumii pe care ziarul o prezenta cititorilor săi – excluderea din lumea academică a profesorului Egon Weigl, întemeietorul catedrei de ştiinţe pedagogice de la Universitatea Bucureşti chiar de către propriii discipoli, alungarea din redacţie a celor care îndrăzneau să aducă în discuţie adevăratele valori ale culturii româneşti, întâmplări din viaţa unor personalităţi pedepsite pentru anticiparea evoluţiei istorice, cum a fost cazul poetului Ion Brad, care a pus în circulaţie Raportul lui Nikita Hruşciov privind crimele stalinismului, ascuns opiniei publice din România o vreme din motive de perpetuare a stalinismului românesc, ceea ce dovedeşte că e greu să învinuieşti în totalitate ocupanţii sovietici pentru infernul românesc, am avut şi mai avem şi noi diavolii noştri autohtoni.

Autorul volumului reuşeşte, cu convingere, să descrie un complicat proces de trezire interioară, de autoclarificare în confruntarea cu realitatea. Încetul cu încetul, marile idealuri lasă locul adevărurilor simple, dar trainice. Sugestivă este întâlnirea cu un fioros chiabur, una din ţintele preferate ale propagandei profesate la ziar, care se dovedeşte a fi un om normal şi necăjit, demn şi plin de bun simţ. Aceste câteva imagini fulgurante, reconstituite de talentul şi sinceritatea autorului, conving cititorul de adevărul vieţii trăite în contrast cu viaţa închipuită a ideologiei.

Luminoase, adevărate oaze ale speranţei în deşertul mediocrităţii şi cinismului epocii sunt evocările unor personalităţi ale culturii noastre pe care domnul Carol Roman le-a cunoscut – George Călinescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Aurel Baranga, Victor Eftimiu ori Zaharia Stancu, la care se adaugă contemporanii săi apropiaţi Teodor Mazilu, Ion Băieşu ori Fănuş Neagu. Sunt amănunte preţioase, descoperiri de fapte şi caractere care fac istoria literară şi nu doar, iar autorul le redă cu discreţie şi înalt meşteşug artistic. Pagini pline de umor aduc în faţa ochilor noştri o lume dihotomică, pe de o parte strivită de teroarea ideologică, pe de altă parte plină de fapte de viaţă normale, de o dimensiune umană greu de stăpânit. Observaţii subtile, mici comentarii fac din textele sale din acest volum adevărate situaţii de caz tipice pentru epocă. Autorul poate spune în cuvinte puţine ceea ce alţii nu pot spune în volume şi tratate grele la propriu. Paginile despre Festivalul tineretului şi studenţilor din 1953, de la Bucureşti, cele despre moartea lui Stalin sunt excepţionale prin simplitatea puterii evocatoare, prin capacitatea de a descrie exact situaţia. Este punctul de întâlnire între scriitor şi ziarist, ambii stând justificat într-un rând onorabil al fiecărei bresle.

Cărţile acestea, scrise de Carol Roman, contribuie şi ele din plin la risipirea umbrei în care, cu sau fără voia noastră, mai adăstăm.

Eugen Uricaru