NUMARUL
207-208

Editorial

Parteneri…

Reporter: editura March - 10 - 2014

dl Carol Roman - foto editorial

Un reputat sociolog francez remarca, într-un studiu dedicat „valorilor democraţiei”, că, uneori, regimul democratic înţeles doar parţial se poate denatura şi transforma într-o frână a progresului. Punea în discuţie modul în care ştiu să-şi joace rolul partidele ori alte alcătuiri doctrinare în funcţie de poziţia dobândită pe eşicherul politic. Remarca faptul că atunci când un partid pleacă de la putere şi intră în opoziţie, în loc să lupte cu toate puterile pentru continuarea proiectelor sale realizate până într-un anume punct, devine un duşman înverşunat al celor trecuţi la putere. În loc să-i privească pe noii veniţi la guvernare ca pe potenţiali constructori ai unor eventuale proiecte de valoare naţională, stabilite ori începute de „noua opoziţie”, opozanţii se tranformă în violenţi critici, demolatori ai acestora, nemaiţinând seama de nici un considerent. În acest context, ce provine din slăbiciunea înfrângerii, apar stări care de obicei alimentează tendinţele totalitariste. Adversarul politic nu este privit ca un partener aparţinând aceleiaşi lumi, aceleiaşi construcţii sociale, ci ca un duşman de moarte. În acest caz, nu binele social este rostul confruntării politice sau de idei. Această îngrozitoare atitudine de a demola totul, de a măcina adversarul în loc să aibă un aport critic-pozitiv, şi-a făcut apariţia mai de mulţişor pe scena noastră politică. Şi alte ţări, şi alte societăţi au fost bântuite de astfel de poziţionări; ceea ce este, însă, specific la noi este apelul frecvent în afara ţării, spre a interveni în numele unor aşa-zise principii sau interese, întotdeauna „superioare”, de fapt încăierări din jocul puterii locale. Şi va trebui să ne amintim că nu o dată s-a apelat la sprijin extern, destul de prezent în istoria modernă a ţării, ca de pildă fuga din trecut la Berlin, la Paris ori la Moscova. În anii noştri, s-a căutat consolidarea de poziţii prin antrenarea în dispute locale a celor de la Bruxelles, de la Washington, ori de la diferite internaţionale politice menite să aplaneze, chipurile, încăierările naţionale.

Şi totuşi, va trebui să constatăm că, atunci când se continuă proiecte bine definite pe plan constructiv, iar cei aflaţi la putere desăvârşesc responsabil ceea ce a fost pregătit de opoziţie, naţiunea are de câştigat.

Mai concret vorbind: România a fost deosebit de apreciată în mai multe ţări pentru că a izbutit o creştere a PIB-ului cu peste 5%, fapt ce ar putea fi comparat, după unii comentatori ai publicaţiei „Financial Times”, cu economiile emergente din Asia sau Africa. Datele unor instituţii de statistică europeană oferă motive de optimism şi consemnează că România a înregistrat cel mai rapid ritm de creştere din 2008 încoace, „probabil impulsionat de avansul solid al exporturilor şi de îmbunătăţirea consumului”. Apare evident că asemenea ispravă nu a putut să fie făcută pe un teren vid. Trebuie să recunoaştem că, alături de strădaniile echipei guvernamentale actuale, trebuie alăturate, cu decenţă, şi măsurile, uneori riscante în faţa opiniei publice, luate de înaintaşi. Faptul că actuala putere încearcă şi reuşeşte, adesea, să traducă în viaţă obiective importante aflate în faţa dezvoltării ţării în viitor nu poate decât să ducă la o înţelegere mai profundă a rolului şi locului pe care îl are de jucat construcţia democratică din ţară, în care interesul naţional este mai presus pentru toate partidele politice.

În locul luptei politice, luptă care ar trebui să aibă drept scop „pasul înainte” al întregii societăţi româneşti, încă se desfăşoară o încăierare păguboasă care ar putea avea drept final, dacă nu pasul îndărăt, atunci pasul pe loc, pentru că de fiecare dată, orice schimbare politică la români a adus la prea des auzitul „de la început”.

Pe bună dreptate se spune că pierderea de vreme la dimensiunea istoriei te scoate în afara acesteia.

Carol Roman