NUMARUL
207-208

Festivitate

PREMIILE REVISTEI „BALCANII ŞI EUROPA”

Reporter: editura January - 26 - 2014

AÎn preajma trecerii în cel de-al 15-lea an al existenţei revistei „Balcanii şi Europa”, au fost acordate Premiile revistei noastre pe anul 2013. Şi de această dată, conform tradiţiei, aceste Premii au încununat o acţiune apreciată atât în ţară, cât şi peste hotare, şi au adus o nouă certificare a faptului că distincţiile noastre răsplătesc „Vocaţia” şi „Virtutea”, performanţele obţinute în diverse domenii, dorinţa de progres şi înţelegere între oameni bucurându-se de apreciere, susţinere şi respect.

Festivitatea s-a bucurat şi de această dată de un mare număr de participanţi, sala dovedindu-se neîncăpătoare faţă de solicitări. Printre oaspeţi s-au aflat înalţi demnitari ai statului român, ambasadori şi alţi membri de vază ai Corpului Diplomatic din România (din Ambasade, Misiuni, Consulate, Reprezentanţe permanente etc.), în sală aflându-se, totodată, valoroşi oameni de cultură, ştiinţă, din mediul de afaceri ş.a.m.d.

Şi la această ediţie, mass-media a arătat un mare interes pentru eveniment, mijloacele de informare – audio, video, tipărite, online – prezentându-l pe larg. Mai multe cotidiane din Serbia, Turcia şi Moldova, precum şi agenţii internaţionale de presă au relatat despre Gala Premiilor revistei „Balcanii şi Europa” 2013, ducând în acest fel şi peste hotare ecourile unei manifestări menite să confere o binemeritată recunoaştere valorii şi aportului unor importante personalităţi ale vieţii publice la progresul general.