NUMARUL
207-208

Festivitate

EVENIMENT ÎN LUMEA DIPLOMATICĂ

Reporter: editura January - 26 - 2014

balcanii-europaÎnmânarea premiilor revistei „Balcanii şi Europa”- 2013 a prilejuit susţinerea unor importante discursuri din partea laureaţilor noştri, din care redăm fragmente:

E.S. Titus Corlăţean

Ministru al Afacerilor Externe

Vocaţia Continuităţii Diplomaţiei Româneşti”

Un sprijin deosebit de binevenit. De 13 ani, Premiile apreciatei reviste de consemnări şi atitudini „Balcanii şi Europa” au devenit deja o tradiţie însemnată a vieţii noastre culturale, politice şi diplomatice.

An de an, în toată această perioadă, o serie impresionantă de personalităţi ale lumii diplomatice, politicieni şi oameni de cultură români şi străini au fost răsplătiţi pentru contribuţiile lor deosebite în diverse domenii esenţiale pentru bunul mers al societăţii noastre şi al comunităţii internaţionale, pentru o colaborare regională şi internaţională armonioasă, pentru o mai bună percepţie a României peste hotare. Este o galerie deosebit de selectă, căreia, prin generozitatea revistei şi a comitetului ei de selecţie, sunt onorat astăzi să mă alătur. Primiesc cu multă bucurie distincţia inspirat intitulată „Vocaţia Continuităţii Diplomaţiei Româneşti” tocmai pentru că menţionează un element esenţial al politicii noastre externe – continuitatea, exprimată prin principiile ei de bază: constanţa, coerenţa şi perseverenţa.

Cunosc „Balcanii şi Europa” încă din anul 2003, de pe vremea prezenţei mele la conducerea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, când am început să urmăresc cu interes această publicaţie care, prin grija neobositei echipe conduse de dl. Director general Carol Roman, a reuşit întotdeauna să selecteze cu discernământ şi să prezinte publicului succint, dar percutant, evenimentele cele mai însemnate ale scenei noastre politice şi sociale.

Am apreciat întotdeauna interesul deosebit acordat de revistă românilor de peste hotare, cărora li se adresează constant, prin suplimentele ei, cu informaţii vitale, pertinente şi oportune. Ministerul Afacerilor Externe este permanent preocupat de soarta comunităţilor de români din afara graniţelor ţării, de aceea, sprijinul pe care „Balcanii şi Europa” ni-l acordă prin diseminarea acestor informaţii este deosebit de binevenit.

Daţi-mi voie, în încheiere, să-i felicit pe toţi cei premiaţi şi să urez revistei „Balcanii şi Europa” mulţi ani de frumoase realizări.

 

E.S. Oleg S. Malginov

Ambasador al Federaţiei Ruse

Vocaţia Cooperării Multilaterale”

Împreună conlucrăm. Pentru mine, Premiul acordat de revista „Balcanii şi Europa” este foarte special, ţinând cont de faptul că mă aflu în România doar de un an şi nouă luni.

Care a fost prima impresie pe care am avut-o când am sosit în România? Că aceasta este o ţară a viitorului. Într-adevăr, istoria este deosebit de bogată – în orice parte a ţării se află vestigiile şi monumentele milenare ale istoriei unui mare popor. Iar când întâlneşti oamenii, din generaţia tănără sau matură, îţi dai seama de esenţa poporului român. Aceasta a fost prima idee pe care am avut-o când am sosit în România – să caut aici viitorul; viitorul României, al Federaţiei Ruse, al relaţiilor noastre bilaterale.

Într-adevăr, istoria noastră comună este, la rândul ei, bogată. Am traversat momente bune, am traversat momente dificile şi lucrul de care avem nevoie este să construim viitorul naţiunilor noastre. Şi consider că deja facem primii paşi în această direcţie.

Doresc să mulţumesc autorităţilor române, Guvernului, Preşedinţiei, Ministerului Afacerilor Externe, pentru sprijinul acordat transpunerii în fapt a acestei idei de a construi un viitor comun.

Subliniez şi suportul pe care l-am primit din partea reprezentanţilor societăţii civile – împreună conlucrăm pentru acest viitor frumos al României şi al Federaţiei Ruse şi îmi permit ca în acest context să amintesc şi de revista „Balcanii şi Europa”.

 

E.S. Ömür Şölendil

Ambasador al Republicii Turcia

Vocaţia Colaborării Regionale”

Strânse legături de prietenie. De-a lungul istoriei, Balcanii au fost o regiune deosebit de importantă iar România, este şi ea, de asemenea, o ţară remarcabilă a acestei regiuni.

De-a lungul timpului, Turcia şi România au avut relaţii strânse, apropiate, diversificate. Şi în prezent, între Turcia şi România există relaţii excelente. În decembrie 2011, preşedintele României, E.S. dl. Traian Băsescu şi E.S. dl. Abdullah Gül, preşedintele Turciei au semnat importantul document al Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări. De asemenea, între cei doi miniştri de Externe, respectiv dl. Corlăţean şi dl. Davutoğlu a fost semnat, Planul de actiune a Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări. Mai amintesc că în luna iunie a acestui an, preşedintele Marii Adunări Naţionale a Republicii Turcia a întreprins o vizită deosebit de fructuoasă în România. Ţin să menţionez că în ultimele luni, primul ministru al României, dl. Victor Ponta, a vizitat de două ori Turcia. Între miniştrii din guvernele ţării noastre ca şi între reprezentanţii autorităţilor din cele două ţări există relaţii deosebit de strânse, relaţii intense. Pe ordinea de zi se află vizita preşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu Zgonea, în Turcia.

Mi se pare a fi binemeritat acest Premiu, deoarece corespunde relaţiilor dintre ţările noastre situate pe o temelie foarte trainică. Afirm aceasta deoarece premiul redacţiei „Balcanii şi Europa” confirmă legăturile strânse de prietenie şi colaborare dintre popoarele noastre, relaţii atât de frumoase.

Doresc ca pacea, stabilitatea şi relaţii de colaborare să se afirme tot mai mult în zona în care trăim.

 

E.S. Ambasador Liviu Bota

Secretar General adjunct al ONU

Vocaţia Promovării Valorilor Europene”

Un preţios imbold. Decizia redacţiei revistei „Balcanii şi Europa” de a-mi acorda Premiul „Vocaţia Promovării Valorilor Europene” pentru anul 2013 mă onorează. Mulţumesc juriului pentru propunerea făcută. Mulţumesc, de asemeni, „Niro Investment Group”, datorită căruia acest proiect există.

„Balcanii şi Europa”, revistă de consemnări şi atitudini, ocupă un loc aparte în evantaiul publicaţiilor din România. Ea s-a distins prin sobrietate şi profunzime, ceea ce dă Premiilor acordate de redacţie o semnificaţie deosebită. Includerea numelui meu în lista ilustrelor personalităţi care au fost distinse până acum cu Premiile revistei este un privilegiu. Faptul că Premiul ce mi se acordă este legat de promovarea valorilor europene ţine să-mi reamintească marile schimbări are au avut loc în România în ultimele două decenii. România este membră a Uniunii Europene, realizând astfel un vis al mai multor generaţii de români.

În anul 1999, la iniţiativa preşedintelui României şi a ministrului de Externe, am demisionat din ONU şi am intrat în Serviciul diplomatic român, ca Ambasador, reprezentant permanent al României la organizaţiile internaţionale de la Viena, inclusiv la Organizaţia pentru Cooperare şi Securitate în Europa. În anul 2001 am prezidat Consiliul Permanent al OSCE în numele României. Succesul preşedinţiei române a Organizaţiei a atras elogiile Consiliului Ministerial al OSCE, întrunit la Bucureşti, în decembrie 2001.

Premiul ce mi se acordă astăzi consider că se datorează, în bună parte, modului în care am exercitat preşedinţia Consiliului Permanent al OSCE, organizaţie care are la bază şi principiile pe care Uniunea Europeană le promovează. Timp de 27 de ani am servit Organizaţia Naţiunilor Unite. Am făcut-o cu convingerea profundă că astfel servesc cele mai nobile aspiraţii ale poporului meu. În acelaşi timp, acordarea Premiului „Vocaţia Promovării Valorilor Europene” este, din punctul meu de vedere, nu numai o recunoaştere a activităţii trecute, ci, în special, un imbold de a mă implica, în continuare, pe măsura puterilor mele, în construcţia proiectului european, pentru ca valorile sale să devină o realitate în fiecare ţară.

 

Alexandru Bantoş

Director al „Casei Limbii Române” din Chişinău

Vocaţia Menţinerii Spiritului Românesc”

Destin comun. Prestigioasa revistă „Balcanii şi Europa”, publicaţie ce reuneşte, mai mulţi ani la rând, sub cupola cuvântului scris distinse personalităţi ale vieţii social – politice a intuit şi remarcat aspectul, ca să zic aşa, misionar al Casei Limbii Române „Nichita Stănescu” din Chişinău. Concepută din start ca o instituţie cu influenţă benefică asupra climatului lingvistic şi interetnic, Casa Limbii Române găzduieşte de 15 ani sub acoperişul ei pe toţi cei care au ales un destin comun pe nume Republica Moldova şi care doresc să participe la edificarea unui stat cu aspiraţii europene, conştientizând că limba şi cultura română ne uneşte şi ne face mai tari, mai rezistenţi în acest dificil, complex şi lung itinerar. Este şi motivul ce ne-a determinat să dăm prioritate cursurilor de limba română pentru alogeni, astfel că în prezent lunar circa 300 de cetăţeni de etnie rusă, ucraineană, bulgară, găgăuză etc. încearcă să pătrundă tainele limbii şi ale civilizaţiei române. Aş dori, de asemenea, să mai menţionez că mulţi reprezentaţi ai misiunilor diplomatice la Chişinău (circa 50 de persoane) au învăţat sau învaţă limba română călăuziţi de profesorii noştri. Este fructuoasă colaborarea cu Delegaţia Consiliului Europei, cu Ambasada Germaniei în Republica Moldova, cu Ambasadele Poloniei, Suediei, Ungariei, Turciei, Italiei ş.a.

Folosindu-mă de prilej şi având în vedere istoricul Summit de la Vilnius, doresc să subliniez asistenţa manifestă, constantă şi încurajatoare, acordată de România Republicii Moldova în drumul ei spre Europa. Republica Moldova, stat cu certe aspiraţii democratice, îşi propune să construiască noi punţi de legătură cu Occidentul, păstrând cu vecinii relaţii echitabile, bazate pe respectul trecutului, al prezentului şi care lasă loc pentru veritabila noastră independenţă şi pentru dreptul legitim de a gândi un alt viitor, european, teritoriului dintre Prut şi Nistru.

Premiul „Vocaţia menţinerii spiritului românesc” îl atribui în totalitate distinşilor mei colegi Nicolae Mătcaş, Ana Bantoş, Ion Ciocanu, Viorica – Ela Caraman, Oxana Bejan, Tatiana Curmei, Veronica Rotaru, Constantin Şchiopu, Violeta Crudu, Rodica Cerga, Vera Ţurcanu, Cristina Vulpe ş.a. (de la Casa Limbi Române şi de la revista de ştiinţă şi cultură „Limba Română”, fondată în 1991), care îşi îndeplinesc cu pasiune şi responsabilitate datoria de ostaşi ai culturii şi civilizaţiei româneşti intr-un spaţiu pândit încă de multiple şi imprevizibile derapaje.