NUMARUL
205-206
Președintele formațiunii PLUS, Dacian Cioloș, precum și Renew Europe, au apreciat Rezoluția Parlamentului European cu ...
Datele cele mai recente ale Eurostat pun în evidență faptul că unul din șase adulți ...
În Bosnia-Herțegovina se înregistrează un fenomen cutremurător din perspectiva percepției autorităților vizavi de istoria recentă, ...
Relațiile internaționale par să se fi conformat și ele rigorilor impuse de protocoalele scrise sau ...
PROLOG. Când am întors ultima pagină a volumului ,,ANUL ZERO 1945, O ISTORIE”, eram la ...
Ca urmare a liberalizării politicii românești față de Occident, în anul 1971, împreunpă cu alte ...
Fondată la 4 aprilie 1991, înainte cu câteva luni de proclamarea independenței Republicii Moldova, revista ...
Imaginea savantului Nicolae Iorga în memoria colectivă a poporului român este copleșitoare. Practic, ea întruchipează ...
De-a lungul timpului, personalități publice considerate reprezentative și cu mare anvergură au fost desemnate de ...
II. Căldură, mișcare, interese militare Rege printre combustibili, petrolul încă face să se învârtă roțile economice, ...
Potrivit celebrului „ceas al sfârșitului” - numărătoare simbolică a clipelor care despart omenirea de un ...
Statisticile internaționale referitoare la modul în care guvernele și politicienii au gestionat situațiile de urgență ...
Dincolo de biografiile romanțate și de personajele spioni care umplu volumele și cinematografia există destine ...
Digitalizarea accelerată a politicii are o mulțime de fațete, iar liderii din toată lumea se ...
Motto: „Vox populi, vox Dei”*     Ca și altădată, doi cumetri, profitând de noul regim acordat supraviețuitorilor ...
Datoriile moștenite după destrămarea fostei Iugoslavii de statele balcanice care și-au declarat independența au fost ...
SUPLIMENT SPANIA

Ce trebuie să ştim pentru a lucra legal în Spania

Reporter: editura April - 2 - 2013

Boli profesionale şi accidente de muncă

DDN-OSHA-workers-500Pentru a nu deveni cu uşurinţă victima unui accident de muncă în Spania, este necesar să vă desfăşuraţi activitatea în mod legal, să purtaţi echipamente de protecţie şi să vă însuşiţi normele de protecţie şi securitate a muncii, pe care să le respectaţi întocmai.
Înscrierea în sistemul de asigurări sociale a angajaţilor constituie obligaţia angajatorului, dar, în situaţia în care acesta nu o respectă, angajatul trebuie şi poate să o solicite personal. De prestaţiile de asigurare socială pot beneficia copiii şi rudele soţului/soţiei titularului. Asigurarea contra riscului producerii accidentelor de muncă şi boală profesională se încheie cu Institutul Naţional de Securitate Socială (INSS) sau cu un fond de gestiune (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social). Contribuţia pentru asigurarea riscului se plăteşte de către angajator separat de celelalte contribuţii de Asigurări Sociale, în condiţiile prevăzute pentru o persoană care lucrează legal.

În urma producerii unui accident asigurat, se acordă prestaţii precum:

– asistenţă medicală gratuită pe perioada de spitalizare şi recuperare;
– medicamente gratuite sau compensate;
– indemnizaţie pe perioada de incapacitate temporară;
– indemnizaţie pentru incapacitate permanentă totală;
– în situaţia producerii unei vătămări corporale ( pierderea unui organ, membru ) se acordă, o singură dată, o indemnizaţie în bani;
– indemnizaţie de deces;

În cazul în care un accident de muncă s-a soldat cu decesul unei persoane pe teritoriul Spaniei, familia acestuia poate obţine o pensie în valoare de 50% din valoarea ultimului salariu al lucrătorului, o indemnizaţie cu o valoare egală cu şase pensii şi un ajutor de înmormântare. Legislaţia spaniolă nu prevede obligaţia asigurării cheltuielilor aferente repatrierii corpului neînsufleţit.

 

Indemnizaţia specială, dacă moartea s-a datorat unui accident de muncă

Este o indemnizaţie care completează pensiile de văduvie şi de orfan, în cazul în care moartea celui de pe urma căruia se solicită pensia s-a datorat unui accident de muncă sau unei boli profesionale. Această sumă este echivalentă cu şase plăţi lunare din baza de reglementare a pensiei de văduvie pentru soţul supravieţuitor şi o plată lunară pentru fiecare dintre orfanii beneficiari. În cazul în care pensia se acordă părinţilor, aceştia beneficiază de 12 plăţi compensatorii, dacă trăiesc ambii părinţi, și de 9 plăţi compensatorii, dacă trăieşte doar un părinte.

Creştere a sumei datorată lipsei măsurilor de siguranţă:

Dacă Inspecţia Muncii stabilește că decesul s-a produs din cauza lipsei măsurilor de siguranţă obligatorii la locul de muncă, din cauza angajatorului, sumele menţionate anterior pot creşte cu 30-50%. Responsabilitatea acordării acestei sume cade direct asupra angajatorului care încalcă legea din cauza neîndeplinirii obligaţiilor de protecţie a muncii. Totuşi, declaraţia privind responsabilitatea este de competenţa Institutului Naţional al Asigurărilor Sociale.

 

Condiţii de acordare a asistenţei sanitare

asistenta sanitaraGuvernul de la Madrid a decis încă de anul trecut să restrângă accesul străinilor la asistenţa sanitară publică gratuită. Astfel, toţi străinii fără rezidenţă legală au fost excluşi din sistem şi, dacă vor să aibă acces la medic, trebuie să achite costul consultaţiilor sau să deţină o asigurare privată de sănătate. În aceste condiţii, Ambasada României a transmis un comunicat în care se fac precizări în legătură cu noile prevederi legislative legate de reforma în domeniul sănătăţii.

Cine beneficiază de asistenţă medicală?

De la 1 septembrie 2012, următoarele categorii de cetăţeni comunitari, inclusiv români, pot beneficia de asistenţă medicală în sistemul de sănătate public spaniol:

  • persoanele înscrise la sistemul de securitate socială spaniol (cotizanţi – angajaţi sau lucrători pe cont propriu, pensionari);
  • şomerii care primesc ajutor de şomaj contributiv;
  • şomerii care au terminat ajutorul de şomaj şi primesc în continuare alte ajutoare (subsidio por desempleo);
  • şomerii înscrişi în căutarea unui loc de muncă la serviciul statal de Ocupare spaniol (demandantes de empleo), chiar dacă nu mai primesc prestaţii, dacă au fost cotizanţi la sistemul de securitate socială spaniol;
  • persoanele care au permis de rezidenţa legală, chiar dacă nu contribuie la sistemul de securitate socială, dacă dovedesc, prin prezentarea unei Declaraţii de Impozit privind Venitul Anual ca Persoană Fizică, faptul că nu au venituri anuale de peste 100.000 de euro (beneficii din muncă, din capital, activităţi economice sau câştiguri patrimoniale);
  • membrii de familie aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate la sistemul public de sănătate (soţ/soţie, consortul/consoarta acreditaţi legal, fost soţ sau consort aflat în responsabilitatea asiguratului, urmaşii aflaţi în întreţinerea acestuia cu o vârstă inferioară celei de 26 ani sau care au un handicap egal sau superior a 65%, soră/frate care convieţuiesc şi depind economic de asigurat).

Important: Beneficiarii oricărui tip de pensie din România care au rezidenţă în Spania şi studenţii, pe perioada studiilor în această ţară, pot solicita din România formularul în baza căruia pot primi asistenţă sanitară în Spania.

Regimul de asistenţă medicală al persoanelor titulare sau beneficiare de regimuri speciale ale securităţii sociale îşi menţine statutul juridic specific (sistemul de Asigurări General al Funcţionarilor Civili ai statului, sistemul de Asigurări General Judiciar şi sistemul social al Forţelor Armate).

După recunoaşterea calităţii de asigurat sau de beneficiar de asistenţă sanitară, asistenţa medicală va fi acordată de către administraţiile medicale competente, pe baza prezentării cardului individual de sănătate.

Precizare: Comunităţile Autonome vor aplica diferenţiat noile reglementări.

Care sunt condiţiile în care persoanele care nu sunt asigurate pot beneficia de asistenţă medicală?

Acele persoane care nu au condiţia de asigurat sau de beneficiar de asistenţă sanitară vor putea obţine prestaţia de asistenţă medicală prin plata unei contra-prestaţii corespondente sau a unei cote derivate, prin înscrierea la o convenţie specială. De asemenea, în anumite cazuri, facturile se vor remite, pentru plată, statelor de origine.

Cazurile speciale în care se acorda asistenţă medicală (excepţii):

Străinii neînregistraţi sau autorizaţi ca şi rezidenţi în Spania vor primi asistenţă medicală gratuită în următoarele situaţii:

  • urgenţă pentru boli grave sau accidente, oricare ar fi cauza lor;
  • asistenţă în perioada pre-natală, natală şi post-natală;
  • persoane cu vârsta de până la 18 ani.

Foarte important:

În cazul în care consideraţi că nu vi se acorda asistenţă sanitară în conformitate cu legislaţia în vigoare, vă sugerăm să utilizaţi mijloacele legale puse la dispoziţie pentru solicitarea de detalii suplimentare sau depunerea unei reclamaţii, respectiv să vă adresaţi Birourilor spaniole de securitate socială din raza domiciliului dumneavoastră. Totodată, puteţi contacta Ambasada României la Madrid la tel. 91/350 18 81, la adresa de e-mail:comunicacion.publica@embajadaderumania.es sau facebook.com/ambasada.madrid.