NUMARUL
207-208
Din nefericire, din nou suntem martori ai modului incalificabil în care autoritățile ucrainene tratează minoritățile ...
Reputatul jurnalist și analist de politică externă Corneliu Vlad prezintă publicului un volum de rezonanță ...
Binecunoscutul critic literar și scriitor Eugen Uricaru, fost președinte al Uniunii Scriitorilor din România, este ...
Desigur, acțiunile sale, scrieri ori cuvântări, scrisori etc. i-au atras nemulțumirea administrațiilor, fiindu-i interzisă intrarea ...
Potenţialul ştiinţific al ţării noastre este construit de eminenţi oameni de ştiinţă din diferite domenii ...
profesionalism, reputație, patriotism Societatea românească de astăzi privește spre perioada dintre cele două Războaie Mondiale ca ...
Principiile statutului de neutralitate al unei țări au fost stabilite în secolele al XIX-lea și ...
Marea Neagră etalează încă una din fațetele ei de interes strategic cu mize regionale importante, ...
Susținător al unor proiecte de anvergură, solidar cu nevoile reale ale comunității în perioade dificile, ...
Cea mai importantă organizație internațională din lume, ONU, este direct implicată în eforturile de a ...
Destinul geopolitic al Mării Negre este unul paradoxal. Dacă în istoria modernă, timp de aproape ...
- înfruntarea titanilor La 3 noiembrie 2020, o lume întreagă va urmări alegerile prezidențiale din cea ...
În democrațiile avansate, politicienii reprezintă o elită a societății și se comportă ca atare. Astfel ...
  Ȋn sfârșit, după două „ture” de înaltă tensiune, am ales și noul nostru președinte, în ...
NIRO Investment Group a început lucrările de construcție pentru cel mai înalt hotel din România, ...
Niro Investment Group” – 20 de ani de implicare activă în societatea românească
SUPLIMENT SPANIA

Ce trebuie să știm pentru a lucra legal în Spania

Reporter: editura October - 9 - 2012

Dacă eşti angajat la domiciliu (empleada de hogar)

Angajatul la domiciliu (empleada de hogar) este persoana care se dedică exclusiv activităţilor casnice, ca de exemplu: grădinar, bonă, şofer particular, femeie care se ocupă cu întreţinea casei (curăţenie, mâncare, călcat) sau altă persoană care are o meserie de tip casnic.

De la 1 iulie 2011, toţi angajaţii la domiciliu au obligativitatea de a se înscrie la Seguridad Social pentru a fi incluşi în „Sistema Especial de Empleados de Hogar” şi să achite cotizaţia corespunzătoare. Dacă aţi fost înregistrat înainte de 1 iulie 2011, atunci trebuie să anunţaţi la TGSS (Tesoreria General de la Seguridad Social) şi să alegeţi „Mutua de Accidentes de Trabajo”.

Trebuie să te înscrii la Seguridad Social chiar dacă lucrezi doar o oră pe săptămână? Da. Indiferent de numărul de ore de munca efectuate, chiar dacă angajatul lucrează în mai multe case, trebuie să se înregistreze la Seguridad Social, dacă merge mai mult de patru săptămâni.

Unde trebuie să te înscrii? Trebuie sa mergeţi la TGSS (Tesoreria General de la Seguridad Social).

Ce documente trebuie să prezentaţi pentru a va înscrie la Seguridad Social? Actele de identitate de ambele părţi; contractul de muncă; documentul imprimat de la TGSS (Tesoreria General de la Seguridad Social); numărul de cont.

Care sunt beneficiile angajatului la domiciliu (empleada de hogar)? Asistenţă sanitară, maternitate, accident, indemnizaţie pentru handicap temporar sau permanent, pensie şi deces; în cazul în care angajatul la domiciliu (empleada de hogar) se va îmbolnăvi, concediul medical se va plăti astfel: între 4 şi 8 zile de angajator, iar din a 9-a zi încolo, de Seguridad Social; indemnizaţia de lichidare: de la 7 la12 zile pentru anul lucrat, până la un maxim de 6 luni; două salarii extraordinare (pagas extras) complete (în cazul în care lucraţi cu ora, atunci sunt incluse în banii pe care-i luaţi); dreptul la zilele de sărbătoare; 30 de zile de vacanţă plătite.

Lucrătorul la domiciliul (empleada de hogar) are dreptul la somaj? Nu.

IMPORTANT! Persoanele înscrise la Seguridad Social după 1 ianuarie 2012 şi până în 2014 vor primi un bonus de 20%.


Ajutoare pentru maternitate/paternitate 2012

Din ianuarie 2011, statul spaniol a eliminat „cecul bebe” (ajutorul de 2.500 euro), însă sunt alte tipuri de ajutoare de care mămicile pot beneficia:

Ajutor de la „Agencia tributaria” mămicile care lucrează cu contract de muncă şi au copii cu vârsta până la 3 ani pot încasa o indemnizaţie lunară de 100 de euro sau o deducere de 1.200 euro din IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Condiţia: mama trebuie să fi cotizat cel puţin 15 zile în luna în care va solicita ajutorul; o deducere de 1.836 euro din IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas); familiile în cauză îşi pot deduce din baza de impozitare a impozitului pe venit: 1.836 euro pentru primul copil, 2.040 euro pentru al doilea copil, 3.672 euro pentru al treilea copil şi 4.182 euro pentru al patrulea, +… copil. (mai multe informaţii se pot solicita telefonic: 901 200 345).

Ajutorul de la „Seguridad Social”pentru familiile cu venituri limitate: 291 euro. Este un ajutor pentru familiile cu venituri anuale mai mici de 11.264 euro şi care au în grijă un copil minor; pentru naştere de gemeni. Dacă aveţi gemeni, primiţi un ajutor de 2.565,60 euro; dacă sunt tripleţi, ajutorul va fi de 5.131,20 euro; în cazul în care mai aveţi alţi copii (4 sau mai mulţi), veţi primi un ajutor de 7.696,80 euro; pentru naşterea unui copil în cazuri speciale: 1.000 euro. În această categorie intră familiile numeroase, familiile monoparentale (mame/taţi singure/i) sau mame care au un handicap de minim 65%; pentru naşterea unui copil într-o familie numeroasă: 450,76 euro. Este valabil în cazul în care se naşte al treilea sau al patrulea, +…., copil. În cazul în care copilul are un handicap de minim 33%, suma de bani se dublează. Condiţia: venitul familiei nu poate depăşi 15.903,65 euro; ajutor pentru mamele care lucrează pe cont propriu (autonome). Mamele au dreptul la 16 săptămâni de odihnă plătite. Ajutorul lunar va fi salariul de bază după care au cotizat către stat. În plus, după terminarea acestui ajutor, mamele mai au dreptul la o bonificaţie de 100% din salariul lor de bază, timp de 12 luni; ajutor pentru taţii care lucrează pe cont propriu (autonom). Taţii au dreptul la 14 zile de odihnă plătite.


Limitarea accesului la asistenţă medicală gratuită

Spania va continua să acorde îngrijiri în sistemul public de sănătate imigranţilor ilegali, dar tratamentul lor va fi facturat în ţările de origine, dacă există o convenţie bilaterală” – această măsură se aplică deja în Spania vizitatorilor ocazionali, dar ea va fi extinsă la imigranţii ilegali, care puteau până acum să fie trataţi gratuit în serviciul public spaniol în timp ce locuiau în ţară, a anunţat purtătoarea de cuvânt a Ministerului spaniol al Sănătăţii.

Angajat într-un efort de austeritate fără precedent pentru a-şi reduce deficitul public, guvernul conservator a decis să îi lipsească pe imigranţii ilegali de acces la sistemul gratuit de sănătate, de la 1 septembrie. Numai situaţiile de urgenţă, monitorizarea sarcinii şi asistenţa celor sub 18 ani vor rămâne deschise în continuare. Chiar şi atunci când nu aveau acte, străinii puteau, până acum, să obţină un card vital dacă îşi declarau adresa la municipalitate.

Decizia guvernului de a limita accesul la asistenţă medicală gratuită şi universală, cu care Spania se lăuda până în prezent, a provocat o mare polemică în Spania. Persoanele originare din ţările ce nu au convenţii stabilite cu Spania sau care „nu sunt acoperite de sistemul de asigurări din ţara lor vor trebui să plătească ele însele sau prin intermediul asigurărilor lor private”, a mai precizat instituţia.


Căsătoria în Spania

  • Oficierea căsătoriei la un consulat al României
  • Oficierea căsătoriei la o primărie spaniolă
  • Înscrierea certificatului de căsătorie spaniol

În Spania este permisă oficierea căsătoriilor atât la consulatele române, cât şi la primăriile spaniole, cu menţiunea că primele eliberează certificate de căsătorie româneşti, iar ultimele, spaniole. Căsătoria care se încheie în faţa consulului român este supusă condiţiilor de fond şi de formă ale legii române, indiferent dacă este o căsătorie între doi cetăţeni români sau o căsătorie între un cetăţean român şi un cetăţean străin.

Acte necesare pentru încheierea căsătoriei la consulat: Declaraţia de căsătorie – se face personal de către viitorii soţi, în scris, la consulat. Din declaraţie trebuie să rezulte: voinţa de a se căsători; faptul că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 4-10 din Codul familiei, cu privire la lipsa impedimentelor la căsătorie; declaraţia că au luat la cunoştinţă reciproc de starea lor de sănătate; numele purtat în timpul căsătoriei; paşapoartele şi cărţile de identitate valabile, originale şi fotocopii; certificatele de naştere, originale şi fotocopii; declaraţie personală, semnată în faţa consulului, privind situaţia căsătoriilor anterioare, însoţită, când este cazul, de: sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă (copie) sau certificatul de deces al fostului soţ (copie); certificate medicale (prenupţiale), originale, în care să se precizeze dacă viitorii soţi sunt sau nu apţi pentru a încheia căsătoria; aceste certificate sunt valabile 14 zile de la data emiterii. Taxa consulară: 170 euro. Soţul străin va prezenta în plus: certificatul de celibat, eliberat de autorităţile competente ale statului al cărui cetăţean este sau de către misiunea diplomatică ori oficiul consular competent al acelui stat în Spania; certificatul de cutumă, privind îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei, eliberat de autorităţile competente ale statului al cărui cetăţean este, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al acelui stat în Spania.

Oficierea căsătoriei la o primărie spaniolă. Românii care vor să se căsătorească în Spania, obţinând certificat de căsătorie spaniol, trebuie să respecte normele legii spaniole. Viitorii soţi trebuie să se prezinte la Registrul Civil de care aparţin cu domiciliul. Aici vor completa o cerere şi vor depune următoarele documente: certificatele de naştere, eliberate din ţara de origine; adeverinţă de domiciliu pentru ultimii doi ani (empadronamiento); declaraţie de stare civilă a solicitanţilor; fotocopiile actelor de identitate şi certificatele de cetăţeni comunitari; certificat de luare în evidenţă la Consulatul României. Dacă unul dintre solicitanţi are între 14 şi 16 ani, trebuie adăugat la dosar un certificat, o dispensă judecătorească. Persoanele divorţate vor prezenta certificatul de căsătorie anterior, pe care este menţionat divorţul. Persoanele rămase văduve trebuie să prezinte certificatul de căsătorie şi certificatul de deces. Toate documentele care nu sunt spaniole trebuie traduse de un traducător autorizat şi legalizate de Consulatul României. Se aplică Apostila de la Haga. Dacă solicitantul nu vorbeşte limba spaniolă, la oficierea căsătoriei va fi însoţit de un translator autorizat.

Înscrierea certificatului de căsătorie spaniol. Dacă soţii decid să se căsătorească în faţa autorităţilor spaniole şi apoi doresc să înscrie certificatul de căsătorie spaniol în România, vor achita taxe consulare în valoare de 160 euro, dacă ambii sunt cetăţeni români, şi de 185 de euro dacă unul dintre soţi este român şi celălalt străin. Acte necesare: certificatul de căsătorie spaniol de la Registrul Civil, legalizat cu Apostila de la Haga, în original şi fotocopie; traducerea certificatului de căsătorie spaniol (din spaniolă în română), făcută la un traducător autorizat şi legalizată cu Apostila de la Haga, în original şi fotocopie; documente de identitate (certificat de naştere, paşaport, carte de identitate) ale celor doi soţi; dacă este cazul, sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificat de deces, taxe consulare.


Unde se poate învăţa limba spaniolă gratuit?

Cursurile de limba spaniolă adresate străinilor din Spania şi organizate de Departamentele de Imigrație ale primăriilor sau de diferite ONG-uri sunt gratuite. În fiecare comunitate autonomă spaniolă există „Centre pentru Imigranți” care oferă cursuri gratuite de limba spaniolă. În Comunitatea Valenciană, cursurile de limbă spaniolă destinate străinilor se desfăşoară în 235 de centre. Imigranţii care vor să înveţe limba spaniolă fără a plăti se pot înscrie pe listele celor 45 de Asociaţii de Mediere Interculturală şi Convieţuire Socială (AMICS), urmând a fi repartizați la centre educative. În Comunitatea Castilla y Leon există zece centre pentru imigranți, unde aceștia pot învăța gratuit limba spaniolă. Obra Social Caja Madrid organizează, gratuit, cursuri de spaniolă pentru imigranţii din Madrid, Ciudad Real şi Toledo. Fundaţia Caritas organizează cursuri gratuite pentru imigranţi, cu durata de un an, însă acestea sunt destinate doar mamelor, care, din cauza programului zilnic, nu pot participa la cursurile desfăşurate prin intermediul AMICS.

Românii care au nevoie de o diplomă recunoscută la nivel oficial, care să ateste nivelul de cunoaştere a limbii spaniole, se pot înscrie la cursurile Şcolilor de Limbi Străine (Escuela Oficial de Idiomas).

Cursuri on-line de limba spaniolă

Românii care nu pot frecventa cursurile de limbă spaniolă la sediile unde sunt organizate au la dispoziţie încă o opţiune: cursurile on-line. În cadrul programului Leonardo da Vinci, a fost creat site-ul linguasnet.com. Se poate participa, gratuit, la cursuri de limba spaniolă, română, engleză şi portugheză. Cursurile sunt pentru nivelul „începător”, cuprind câte 14 lecţii şi includ secţiuni de vocabular, animaţie, jocuri şi exerciţii interactive.

Institutul Cervantes dispune de un program virtual de învăţare a limbii spaniole, Aula Virtual de Español (AVE), destinat persoanelor străine. Acest program poate fi accesat de cei care sunt înscrişi la centrele acreditate de Institut, fiecare centru percepând o anumită taxă, care pornește de la 25 de euro pe lună, putând ajunge până la câteva sute de euro (pentru cei care frecventează cursurile la sediul institutelor).

Academia Aula Diez http://auladiez.com/matricula.htm#ofertas oferă cursuri on-line și pune la dispoziţia cursantului un profesor coordonator, căruia i se trimit, pentru corectare, exerciţiile care necesită compunerea unor texte. Aceste cursuri nu sunt gratuite.