NUMARUL
205-206
Dincolo de biografiile romanțate și de personajele spioni care umplu volumele și cinematografia există destine ...
Digitalizarea accelerată a politicii are o mulțime de fațete, iar liderii din toată lumea se ...
Motto: „Vox populi, vox Dei”*     Ca și altădată, doi cumetri, profitând de noul regim acordat supraviețuitorilor ...
Datoriile moștenite după destrămarea fostei Iugoslavii de statele balcanice care și-au declarat independența au fost ...
NIRO Investment Group a început lucrările de construcție pentru cel mai înalt hotel din România, ...
Niro Investment Group” – 20 de ani de implicare activă în societatea românească
Niro Investement Group, unul dintre cele mai mari grupuri de afaceri din România cu experienţă ...
De peste două decenii, grupul de firme „NIRO”, preşedintele său, dl. Nicolae Dumitru, s-au implicat ...
Se împlinesc 20 de ani de la înfiinţarea primei firme din componenţă NIRO GROUP. Pornită ...
Susţinere pentru handbalul românesc. Din octombrie, Grupul de firme NIRO INVESTMENT a devenit partener oficial ...
Există momente de excepție când solidaritatea umană se manifestă plenar în diferite ipostaze. Printre marile ...
SUPLIMENT SPANIA

Ce trebuie să ştim pentru a lucra legal în Spania

Reporter: editura September - 7 - 2012

RAI – Subvenţie pentru şomerii cu vârsta peste 45 de ani

RAI (Renta Activa de Inserción) este o subvenţie acordată de autorităţile spaniole persoanelor cu nevoi personale, care au mari dificultăţi în găsirea unui loc de muncă.

Cine poate beneficia de acesta subvenţie? Persoanele care au vârsta peste 45 de ani; Emigranţii reveniţi în Spania, care au vârsta peste 45 de ani;!!! Aici e valabil pentru cetăţenii spanioli care au lucrat într-o altă ţară!!! Victime a violenţei domestice; Persoane cu handicap de minim 33%

Care sunt condiţiile de acordare?

Pentru persoanele cu vârsta peste 45 de ani: Să fiţi şomer; să aveţi vârsta împlinită de 45 de ani; să fiţi înscris că, în căutare de loc de muncă (demandante de empleo), având o vechime de cel puţin 12 luni, şi să nu fii refuzat nicio ofertă de muncă, curs sau orientare laborala; înscris în “Compromiso de actividad”; să aveţi vârstă cuprinsă între 45 şi 65 de ani; să nu aveţi venituri mai mari de 481,05 euro/lună, adică 75% din SMI din 2012 (SMI = Salario Mínimo Interprofesional); dacă aţi mai beneficiat de ajutorul RAI (Renta Activa de Inserción), trebuie să treacă 365 de zile calendaristice de la data când aţi solicitat ajutorul de înainte; nu aţi fost beneficiarul a 3 ajutoare RAI (Renta Activa de Inserción); aţi terminat de încasat o altă subvenţie; nu aveţi niciun venit agricol

Pentru emigranţii reveniţi în Spania, care au vârsta peste 45 de ani. Să fiţi şomer; să fiţi înscris că, în căutare de loc de muncă (demandante de empleo) şi să nu fi refuzat nici o ofertă de muncă, curs sau orientare laborală; înscris în “Compromiso de actividad“; să aveţi vârsta cuprinsă între 45 şi 65 de ani; să nu aveţi venituri mai mari de 481,05 euro/lună, adică 75% din SMI din 2012 (SMI = Salario Mínimo Interprofesional); dacă aţi mai beneficiat de ajutorul RAI (Renta Activa de Inserción), trebuie să treacă 365 de zile calendaristice de la data când aţi solicitat ajutorul de înainte; nu aţi fost beneficiarul a 3 ajutoare RAI (Renta Activa de Inserción); aţi lucrat minimum 6 luni în străinătate, de la ultima ieşire din Spania şi aţi revenit cu 12 luni înainte de solicitare; (valabil pentru cetăţenii spanioli care au lucrat într-o altă ţară!).

Pentru persoanele care sunt victime a violenţei domestice Să aveţi vârsta maximă 65 de ani; să nu aveţi venituri mai mari de 481,05 euro/lună, adică 75% din SMI din 2012 (SMI = Salario Mínimo Interprofesional); nu aţi fost beneficiarul a 3 ajutoare RAI (Renta Activa de Inserción); certificat eliberat de “Serviciile Sociale”/de la “Centro de acogida”/hotărâre judecătorească/ordin de restricţie/un raport de la “Ministerio fiscal” prin care să dovedească faptul că sunteţi o victimă a violenţei domestice.

Pentru persoane cu handicap de minim 33% Să fiţi şomer; să fiţi înscris că sunteţi în căutare de loc de muncă (demandante de empleo), având o vechime de cel puţin 12 luni şi să nu fi refuzat nici o ofertă de muncă, curs sau orientare laborală; înscris în “Compromiso de actividad“; să aveţi vârsta cuprinsă între 45 şi 65 de ani; să nu aveţi venituri mai mari de 481,05 euro/lună, adică 75% din SMI din 2012 (SMI = Salario Mínimo Interprofesional); dacă aţi mai beneficiat de ajutorul RAI (Renta Activa de Inserción), trebuie să treacă 365 de zile calendaristice de la data când aţi solicitat ajutorul de înainte; nu aţi fost beneficiarul a 3 ajutoare RAI (Renta Activa de Inserción); un certificat prin care să se dovedească gradul de handicap; aţi terminat de încasat o altă subvenţie; nu aveţi niciun venit agricol.

Unde trebuie să vă prezentaţi pentru a solicita aceasta subvenţie? La birourile de la “Servicio Público de Empleo”.

Cât timp veţi încasa? Durata maximă este de 11 luni, însă se poate solicita de 3 ori.

Care va fi suma încasată? 426 de euro/lunar, însă această sumă se va actualiza anual, adică 80% din IPREM (IPREM = Indicador Público de Rentă de Efectos Múltiples)

Pe toată durata ajutorului RAI, este obligatorie stampilarea carnetului de şomaj (o dată la trei luni). O singură întârziere duce la pierderea TOTALĂ a acestei subvenţii.

 

Obţinerea certificatului de rezidenţă (NIE)

Noi prevederi legislative. În legătură cu ultimele noutăţi legislative legate de schimbarea certificatului de rezidenţă comunitară (=NIE) cu începere din data de 24 aprilie 2012, pentru obţinerea certificatului de rezidenţă/foaia verde care include şi NIE (numărul de identificare personal) cetăţenii comunitari, inclusiv cetăţenii români: trebuie să lucreze pentru un angajator sau pe cont propriu în Spania sau să facă dovada că dispun pentru ei înşişi şi pentru membrii familiei de resurse materiale suficiente şi posedă o asigurare medicală completă, care să acopere toate riscurile în Spania; este nevoie să dovedească înscrierea într-o instituţie publică sau privată de învăţământ, acreditată sau finanţată de administraţia spaniolă pentru studii sau formare profesională, și să deţină asigurare medicală completă care să acopere toate riscurile în Spania; trebuie să fie membrii de familie care însoţesc sau se alătură unui cetăţean al Uniunii care îndeplineşte el însuşi condiţiile menţionate anterior.

Reamintim că de la 1 ianuarie 2007 cetăţenii români sunt cetăţeni comunitari.

Cazurile în care este necesară schimbarea certificatului de rezidenţă UE. Subliniem că cetăţenii care posedă certificat de rezidenţă comunitar (NIE=foaia de culoare verde) nu trebuie să-si reînnoiască acest document deoarece FOAIA VERDE NU expiră!

Singurele cazuri în care trebuie schimbat certificatul de rezidență UE sunt cele de deteriorare/pierdere/furt ale acestuia sau cele în care cetăţeanul îşi schimbă starea civilă sau adresa la care locuieşte. De asemenea, sunt nevoiţi să-şi modifice certificatul cetăţenii români care, în perioada ianuarie-aprilie 2007, după intrarea României în UE, din lipsa instrucţiunilor specifice de aplicare au primit în loc de certificat de rezidenţă UE, „tarjeta de residencia”, document eliberat cetăţenilor extracomunitari, care are termen de valabilitate de cinci ani.

Procedura pentru schimbarea certificatului de rezidenţă. Toţi cetăţenii care doresc schimbarea certificatului de rezidenţă comunitară (=NIE) vor trebui să facă dovada respectării noilor condiţii impuse la 24 aprilie 2012 de legislaţia spaniolă. Potrivit legii, şi ne referim doar la cetăţenii comunitari care solicită rezidenţa/reînnoirea acesteia după 24 aprilie 2012, aceştia trebuie să solicite personal documentul la oficiul pentru străini din provincia unde doresc să rămână şi/sau să-şi stabilească reşedinta, sau la sediul Comisariatului de Poliţie de care corespund pentru înscrierea lor în Registrul Central de Străini. Solicitarea menţionată va trebui făcută la trei luni de la intrarea pe teritoriul Spaniei, fiindu-le acordat, pe loc, un certificat de înregistrare în care vor fi trecute numele, naţionalitatea şi domiciliul persoanei înregistrate, numărul de identitate ca străin şi data înregistrării.

Împreună cu cererea de înscriere, va trebui să se prezinte paşaportul sau un document naţional de identitate valabil, precum şi documentaţia justificatoare a îndeplinirii cerinţelor pentru obţinerea certificatului de reşedinţă inclusă în noua legislaţie. În cazul în care paşaportul sau documentul naţional de identitate sunt expirate, va trebui prezentată o copie şi solicitarea de reînnoire.

FOARTE IMPORTANT

Dacă sunteţi în situaţia în care aveţi nevoie de eliberarea unui nou certificat şi acesta vă este refuzat în mod nejustificat, solicitaţi “hoja de reclamaciones”. Specificarea “cu drept de muncă până la data de 31.12.2012” nu este reglementată legal, dar nici nu contravine legii, înscrierea acesteia în certificat depinzând de autoritatea competentă locală. Şi în situaţia în care apare această menţiune în certificatul obţinut, dreptul la muncă al cetăţenilor români va fi reglementat de legislaţie, nu de respectivul certificat. (Ambasada României la Madrid, tel. 91/350 18 81 – 13 iulie 2012); e-mail: comunicacion.publica@embajadaderumania.es.).