NUMARUL
207-208

Biblioteca balcanică

Clipa care durează

Reporter: editura July - 24 - 2012

Motto: O carte de preumblări în trecut” ce aminteşte că suntem o virgulă dintr-o frază fără de sfârşit…

Domnul Carol Roman nu se dezminte, fiind unul dintre acei puțini ziariști care cunosc cu adevărat dimensiunile clipei, și ne dăruiește, din nou, una dintre cărțile document ale unei epoci și ale unei vieți trăite cu intensitate și dăruire față de un crez moral și profesional. Crezul acesta, cu siguranță, se întemeiază pe cel puțin două principii – respect pentru adevăr și onestitate în comunicare. Nu e un lucru la îndemâna oricui, mai cu seamă atunci când oamenii sunt sub vremi, vorba cronicarului, ori când oamenilor li se pare că vremurile încep cu ei, vorba celor născuți ieri. Autorul strânge între coperțile volumului -Ziaristul și fascinația clipei– publicată de curând la Editura –„ Balcanii și Europa” – o serie de fapte jurnalistice care, deși îndatorate clipei; refac frânturi de istorie. Interviuri și portrete, fragmente de viață, care au văzut lumina în publicații mai mult sau mai puțin efemere, aduc în prim plan figuri impresionante ale lumii culturale românești și internaționale.

Carol Roman nu este doar un ziarist care consemnează, este un participant activ și energic la dialog, la alegere și la punerea în context. Din jocul de oglinzi al memoriei profesionale, autorul selectează momente și personalități incontestabile, care au marcat epoca și au strălucit ori mai strălucesc în lumea valorilor impalpabile. Volumul debutează cu un memorabil interviu cu F. Brunea – Fox, unul din magnificii reporteri ai ziaristicii românești și nu doar, o figură comparabilă cu Oriana Falacci sau Curzio Malaparte, cu tot respectul pentru notorietate și context, continuând cu o evocare splendidă a Divinului Critic, altfel cunoscut sub numele de G. Călinescu. Pentru că toate lucrurile bune sunt trei, Zaharia Stancu, un mare ziarist și un întemeietor de școală în domeniu, este chemat în lumină cu o excepțională aducere aminte și un interviu complex realizat de domnul Roman. Dar festinul intelectual, prilejuit de lectura acestei cărți are surprizele sale. Urmează Tudor Arghezi și Geo Bogza, inegalabila Zoe Dumitrescu – Bușulenga, Sașa Pană și Stephan Roll, Alexandru Graur și Alexandru Phillipide, Ion Pas,Victor Eftimiu.

Dar linia de forță continuă, aducând prezențele cultural până foarte aproape de zilele de azi, pentru că până mai ieri eram contemporani cu Fănuș Neagu ori alți de neuitat cavaleri ai boemei ca ,Ion Băieșu. Dar sunt atâtea nume de prim rang ale culturii noastre încât o undă de neliniște te cuprinde atunci când îți dai seama câte valori extraordinare , câți oameni extraordinari au devenit subiect de evocare, în jurul nostru, astăzi, pădurea făcând loc rariștei. Carol Roman a fost un norocos care a știut ce să facă cu norocul său. A știut să-i întâlnească și să-i întrebe pe Art Buchwald, pe cosmonautul Richard Gordon Jr., pe părintele sondajelor George Gallup ori pe scriitorul turc, care mie îmi place foarte mult, Aziz Nesin. Fără îndoială, nu poți epuiza un sumar cât o viață într-o pagină de gazetă, numele sunt multe și dacă ții cont de greutățile inerente ale unei astfel de întreprinderi intelectuale, domnul Carol Roman a trăit și trăiește într-un spațiu și mai cu seamă într-un timp dat, poți înțelege că avem în față proba unei devoțiuni. Oricât de norocos ar fi fost, oricât de inteligent și de curios ar fi fost, fără această dăruire totală față de nevoia și datoria de a depune mărturie, lumea lui și a noastră ar fi arătat mai urât și ar fi fost mai săracă. Clipele acestea astrale, clipele în care adevăratul ziarist se apropie de certitudini ale valorii, sunt singurele clipe de viață ale istoriei. Toate celelalte secunde sunt trecute cu vederea, uitate. După ce parcurgi această carte poți înțelege mai bine că în viața noastră se petrec lucruri extraordinare, dar aceste lucruri trebuie observate. Iar un astfel de ziarist le observă, le consemnează și ni le dăruiește. Așa putem spune, uneori, că timpul nu a trecut în zadar. Domnul Carol Roman face un act de restituire culturală și un act de mărturie față de profesiunea sa, pe care a onorat-o și o onorează în continuare, care contribuie la reconstruirea unei lumi dar mai cu seamă la identificarea unei continuități a valorii în cultura româneascâ. Este un fapt de mare importanță, mai cu seamă într-o perioadă în care tentațiile unei revoluții culturale sunt puternice și promițătoare dar nu în lumea valorilor estetice, ci în aceea a valorilor palpabile. Şi, mai cu seamă ,în aceea a puterii. Fără a fi un Don Quijote, domnul Carol Roman are încredere în bun simț și în valoarea afirmată pe calea talentului, a originalității și a continuității, iar prin această carte, o carte – document, el luminează pentru oricine drumul regal al culturii noastre. Interviurile cu personalitățile din lumea largă adaugă un plus de perspectivă asupra acestui drum.

Nu putem decât să observăm că din ipostaza sa de observator al clipei, fie ea și istorică, autorul contribuie, într-un chip demn de laudă, la consolidarea încrederii că există o cale maestră a culturii noastre ce trebuie urmată. Trebuie urmată pentru că altă cale nu există. O astfel de constatare, în urma demersului unui jurnalist serios, ajunge pentru a-l face pe jurnalist să iasă de sub fascinația clipei și să se înscrie în rândul celor care construiesc pentru a dura.

Eugen Uricaru