NUMARUL
207-208

Editorial

Destin

Reporter: editura March - 21 - 2012

Trăim zile în care o rememorare chiar și palidă a unor secvențe din istoria recentă a țării este utilă.

În urmă cu ani, atunci când am intrat în Ununea Europeană, mulți au socotit că vom nimeri într-un Paradis. La sosire ne-am trezit înconjurați de oameni care, după începuturi generoase, s-au arătat a fi preocupați, cu precădere, de problemele lor. Drept să fim, au fost și ani când lucrurile au mers mai binișor, după care, mecanismul european s-a gripat, roțile avansului s-au încetinit și cu toți ne-am trezit pe cap cu chipul hâd al crizei. Numai că noi am mai apucat să luăm o seamă de măsuri economice ce ne-au ferit, cât de cât, până acum, de ravagii și mai mari și am intrat și noi în epoca împrumuturilor masive, pentru a-i feri pe cei mulți de efecte devastatoare, deși și noi le-am simțit, aproape de limita suportabilității.

Și totuși calea aleasă a fost calea cea bună. Pentru că oricine s-ar fi putut întreba: dacă am fi rămas pe cont propriu, și n-am fi aplicat la Uniunea Europeană – în care ne-am încadrat benevol, prin asentimentul populației și ai factorilor politici – am fi dus-o, oare, mai bine? Nu, categoric, nu! Într-o lume a interdependențelor economiilor, a globalizării, este complect depășită concepția potrivit căreia “de unul singur” am fi putut face față unui asemenea ciclon cum poate fi categorisită actuala criză.

Și ne aflăm în fața momentului istoric al semnării “Tratatului priviind Stabilitatea, Coordonarea și Guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare”. Chiar din primul moment, de la prezentarea acestei oferte fundamentale pentru viitorul european, factori supremi de decizie au purces la semnarea acestui tratat care include priorități politice și obiective stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020. La apariția acestui Tratat, după prime dispute politicianiste, încetul cu încetul toate partidele reprezentate în Parlament, fie de dreapta, fie de stânga, s-au pronunțat pentru semnarea și acționarea în spiritul acestui tratat.

O privire sumară asupra acestui document indică necesitatea consolidării agendei economice printr-o supraveghere mai atentă din partea Uniunii Europene. Concomitent apare și asigurarea stabilității zonei europene. În anul 2013 va fi instituționalizat “Mecanismul European de Stabilitate” (MES). Se urmărește însănătoșirea și redresarea sectorului financiar și, deasemeni, creșterea economiei durabile, ocuparea forței de muncă, competitivitatea și coeziunea socială. Acest Tratat, adresat și altor țări în afara celor a căror monedă este euro, ține seama și de obțiunea acestora de a se integra în marea asociație de state europene, și a contribuii la realizarea și traducerea sa în practică, după cum este și cazul României, care și-a dat deja acceptul.

Evident că a trebuit să apară și o seamă de probleme ce țin de interpretare. Unii afirmă că această abordare rezolvă probleme de fond dar ce aparțin viitorului și mai puțin prezentului, din păcate. Se instituie o garanție că nu se va mai întâmpla o goană după bani publici și pe datorie în anii următori, după implicarea în Tratat. Într-un cuvânt se dorește evitarea ca tot ceea ce a fost benign să nu se mai întâmple și nici un stat european să nu-și mai permită să trăiască din împrumuturile altora, la nesfârșit.

Tratatul este favorabil României pentru că ne obligă să ne îndreptăm către sursa gratuită de finanțare de la Bruxelles, viabilă pentru încă cel puțin 20 de ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să depună mari eforturi pentru a putea să recupereze decalajul de dezvoltare economic dintre noi și media UE. Și astfel, din nou se configurează idea străveche potrivit căreia “unde-i unul nu-i putere, la nevoi și la durere” și unde sunt mai mulți, lucizi, efectivi, doritori de progress, puși pe muncă, efectele crizei pot fi depășite. Acest lucru l-au înțeles toate partidele politice parlamentare de la noi ce își afirmă astfel maturitatea și adeziunea efectivă la statornicirea drumului pe care au pășit atunci când au aderat – din nou spunem, cu consințământul întregii populații – să-și împartă destinul împreună cu întreaga Europă.

Carol Roman