NUMARUL
205-206

Mai în glumă mai în serios

Inovaţia englezească

Reporter: editura February - 13 - 2012

Lumea liderilor de partide din Est sau din Vest este ticluită cam după acelaşi aluat. Imaginaţia lor în raport cu captarea alegătorilor nu are margini. Figuri grave alături de făpturi “simpatice” încearcă să creeze iluzia de mai bine pentru cei ce-i vor juca pe degetele de la măinile cu care îi vor vota sau nu. Aşa că mintea este trează.

O ştire sosită din bătrâna Anglie ne-a făcut ca sângele din vine să gonească mai vârtos decât de obicei. Câtă omenie, cât altruism, câtă grijă pentru celelate făpturi umane din mirifica insulă David Cameron, Nick Clegg şi Ed Miliband, liderii principalelor partide din Marea Britanie au semnat acte prin care acceptă să doneze un procent de 10% din averi unor fundaţii de caritate. Astfel au vrut să ofere o pildă şi să susţină campania “Legacy10”. Ce oameni de treabă, ce minunat exemplu pentru ai noştri bogătani cum ar fi…ce să îi mai numim noi, deoarece îi ştie toată lumea, iar unii mai grijulii, le numără până şi ultima centimă, de pizmaşi ce sunt. Dar necuratul m-a pus să citesc mai atent această informaţie cuviincioasă, din grabă scăpând să remarc trei cuvinte fatale: ”în cazul decesului”. Deci, donaţia nu va fi făcută pentru trăitorii de azi ci pentru cei ce vor supravieţui donatorilor viitorului. Ce inovaţie !!!

Bine, să spunem că X s-a înălţat la ceruri, ceea ce nu-i dorim, ferească sfântul! Să luăm, spre pildă cazul primului ministru plin de neamuri de toate vârstele, bătrâni, adolescenţi, copii, nou-născuţi. Bănet ar exista din plin!

Se cunoaşte că strămoşii lui Cameron au derulat activităţi finaciare. Tatăl său, Ian, a fost director al agenţiei imobiliare “John D Wood”, şi a firmei de brokeraj “Panmure Gorgon”, unde au lucrat şi bunicul şi străbunicul său. Un alt stăbunic, Arthur Francisc Levita (fratele lui Sir Levita), de la firma de brokeraj ”Panmure Gordon”, şi stră-străbunicul Sir Ewen Cameron, directorul sucursalei londoneze a Băncii “Hongkong şi Shangai”, au jucat roluri importante în negocierile purtate de familia Rothschild cu bancherul japonez Takahashi Koorekiyo privind vânzarea de obligaţiuni de razboi în timpul războilui ruso-japonez. Şi toţi aceşti bunici şi străbunici au avut, la rândul lor, neamuri cu nemiluita, plus odraslele provenite din linia de urmaşi a soţiei. Un ziarist britanic a stabilit că cifra acestor neamuri s-ar putea ridica până la 2.500! Deci o lume bună, care nu va ierta nici ultimul cent din tezaurul ce va fi moştenit din testament. Şi din ciosvârtele ce-or mai râmăne se vor înfrunta şi cei 10% sărăntoci, într-un viitor indescifrabil.

Nimeni nu o să-i plângă pe ceilaţi doi semnatari ai amintitului act caritabil. Astfel, Donald Miliband, lider al Partidului Laburist este şi el înconjurat de rude care … aşteaptă. Fratele pomenitului îi cam face zile grele, îl dojeneşte în mod public. Unii ziarişti comentează lupta „Cain şi Abel” dintre cei doi Miliband, cu o sumedenie de rude ce s-ar înghesui la …ştim noi ce anume!

Nici fostul vice-premier Nick Clegg, al treilea “inimă largă”semnalat în presa britanică nu este vreun pârlit de sărăntoc. A avut grijă să străngă şi el, ce-i drept, nu ştim cât, dar oricum…a strâns. Şi el este înzestrat cu o sumedenie de neamuri ce se roagă zilnic pentru …sănătatea lui. La bilanţul funerar, după marea împărţeală, resturi vor ajunge, posibil ,şi la cei din sectorul caritabil.

Umorul englezesc nu iartă nici această istorioară. Aflăm că cei trei nu sunt bolnavi şi nici în pericol de moarte „că se plimbă făloşi prin Londra”, făcându-le parcă în ciudă nu atât urmaşilor, cât…”persoanelor cu 10%”.

Carol Roman