NUMARUL
207-208

1 DECEMBRIE

Ziua Naţională în vremea globalizării

Reporter: editura December - 20 - 2011

Românii de astăzi au Ziua Naţională la 1 Decembrie. Meteorologic, o zi nu prea potrivită pentru mari adunări populare în aer liber sau mici ieşiri la iarbă verde cu familia şi apropiaţii. Logic, însă, şi istoric, şi politic, este ziua care merită mai mult ca oricare alta să ne înfăţişeze, în faţa lumii şi faţă de noi înşine, aşa cum se cuvine, ca suveranitate şi identitate naţională. Asemenea drapelului şi imnului, Ziua Naţională e gândită ca expresie concentrată – şi concretă – a mândriei unui popor, a unei naţiuni.

Ideal pentru care în trecut s-a luptat în războaie ori în cancelarii politice ori la mese şi în cotloane diplomatice, dar şi ideal care, la omul de rând, a fost ceva de inimă sau doar subliminal. Cei ce cârtesc că Mihai Viteazu ar fi fost doar un condottier, un aventurier, un războinic, un cuceritor şi atât nu se întreabă de ce acest domnnitor nu a „cucerit” bunăoară teritorii bulgăreşti sau ungureşti sau ucrainene, ci şi-a instituit putera statală asupra Moldovei şi Ardealului. Iar până în zorii lumii moderne, ţările române, acum provincii istorice ale României, n-au fost atât de fărâmiţate şi de învrăjbite şi nu s-au războit frăţeşte atât de crâncen între ele ca alţi vechi europeni, precum germanii sau italienii.

Nu sunt de făcut, însă, comparaţii dezavantajoase pentru alte popoare, ar fi un exerciţiu naiv, ofensator şi ridicol. Dar românii au a se mândri cu fisprava istorică a întregirii teritoriului românesc, în toiul primului război mondial, când marile imperii din jur ce ne-au răvăşit necontenit viaţa liberă – habsburgic, ţarist, otoman – mureau sau agonizau, însă – atenţie! – soarta războiului nu se hotărâse încă. Marea Unire a fost pecetluită la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, în inima noii ţări, de o mulţime de peste 100. 000 de oameni. Cea mai mare adunare de până atunci şi de după aceea a românilor. Ardelenii au hotărât atunci să se adune cu Vechiul Regat, după ce basarabenii, în martie şi bucovinenii, în noiembrie, acelaşi an, hotărâseră, şi ei, întregirea cu Ţara muntenilor şi moldovenilor, uniţi în acelaşi stat în 1859. Marea Unire a fost decisă şi făcută de români. Marile puteri europene doar au consimţit-o şi consfinţit-o prin Tratatele de Pace de la Versailles. Iar această bravură epocală nu a fost defilare triumfală şi discursuri, ci efort, sacrificiu, eroism, al tuturor. Cu izbânzi greu cucerite, dar şi cu îndoieli, aşteptări, şovăieli, trădări chiar, înfrângeri vremelnice. Şi, trebuie spus, cu intervenţii ale armatei române, care a fost însă chemată în ajutor în provinciile ameninţate de puteri străine de către embrioanele de putere reprezentative ale conaţionalilor locului. Armata română nu a cucerit Basarabia, Bucovina şi Ardealul, a venit acolo la ea acasă. În fiecare dintre aceste ţinuturi româneşti, lupta pentru Marea Unire a fost acerbă, soarta bătăliei a fost nu o dată pe muchie de cuţit, iar calea nu a fost deloc liniară, lină, previzibilă. Dar s-a reuşit.

Naşterea poporului român a fost un miracol, cum magistral explică istoricul Gheorghe Brătianu. Marea Unire din 1918 a fost tot un miracol. De aceea, alegerea, după Revoluţia din Decembrie 1989, a zilei de 1 Decembrie ca zi a Sărbătorii Naţionale a fost o alegere fericită, căci a fost alegerea cea mai bună. Chiar dacă ziua cade într-un anotimp ingrat pentru petreceri populare şi comuniune cu natura (nu întâmplător, luna decembrie numără în calendar, dintre toate lunile anului, cele mai puţine Sărbători Naţionale ale statelor lumii).

Neaoşismul interbelic, propaganda comunistă şi politicianismul postdecembrist (dar şi cronic) au făcut mult rău Zilei Naţionale, că a fost ea Ziua Regelui sau 23 August sau altceva. Au falsificat şi vlăguit în mare măsură înţelesul adevărat al actului istoric în 1918 şi de aceea un istoric observa mai anii trecuţi că „noi, românii, nu prea avem dimensiunea civică a unei sărbători naţionale”. Aşa este. Francezii şi americanii, care au şansa de a-şi prăznui Ziua Naţională în miezul verii, în prietenoasa luna iulie, nu numai din cauză că nu e frig şi ninsoare ies cu toţii pe străzi şi în natură pentru a fraterniza exuberant. La noi, percepţia populară a Zilei Naţionale nu a reuşit să se despovăreze cu totul de metehnele ce ni se trag de la tipurile mai sus amintite de manipulare a unui sentiment, cel patriotic, unul cât se poate de frumos şi de firesc. Lepădată şi curăţată de demagogie şi festivisme, ziua de 1 Decembrie ar putea deveni cu adevărat sărbătoarea de suflet a naţiei.

Astăzi, în vremea pe care o numim şi a globalizării, se înmulţesc întrebările – dar şi răspunsurile – privitoare la rostul Zilei Naţionale, la rostul şi viitorul naţiunii. Naţiunea şi Ziua ei ar fi, după unii, ceva ce ţine mai degrabă de secolul XIX-lea, ceva învechit, anacronic, depăşit, obsolet, ba chiar incorect politic. Să-şi fi trăit naţiunea traiul? Să ne simţim noi complexaţi că suntem naţionalişti (fie el şi cu semnul plus), patrioţi, iubitori de neam, în clipa când lumea se mondializează şi devine „sat global”?

Dar să privim în jur, şi „jurul” e mapamondul. Americanii rămân la fel de patrioţi ca întotdeauna, le dau lacrimile la auzul imnului. Chinezii împânzesc lumea cu produse „made în China” şi cu muncitori, negustori, firme, dar nu se deznaţionalizează, nu se asimilează. Ruşii îşi recuperează în galop măreţia şi influenţa tradiţionale Maicii Rusii. Francezii îşi bat capul cu redefinirea propriei identităţi naţionale (87 la sută din ei cred în acest concept). Elveţienii îşi pun drapelul naţional pe orice bancă şi orice căpiţă de fân. Germania reunificată e mândră de performanţele ei paşnice şi de rolul ei proeminent în Europa, iar cancelarul în funcţie declară, deloc timid, că „va trebui să ajungem să avem o profesiune de credinţă foarte limpede în ce priveşte naţiunea noastră, patria noastră, să ajungem să avem un patriotism deschis către lume, o toleranţă însoţită de curaj civic”. „Primăvara arabă”, indiferent de motivaţiile ascunse ce îi sunt puse în seamă, înseamnă fără discuţie şi renaştere naţională, şi redeşteptare a demnităţii naţionale, iar imigranţii arabi în Europa nu-şi pierd limba, religia şi obiceiurile. Un latino-american de culoare stabilit în Polonia declară că e „guyanez cracovian”. Turcii se extrag, la nivelul oficial de vârf, din Imperiul otoman şi Republica lui Atatürk. Slovacii au reintrodus imnul naţional în şcoli şi elevii îl intonează la fiecare început de săptămână. Europenii se străduiesc cu toţii să realizeze că pot fi şi cetăţeni ai propriei ţări şi cetăţeni europeni, iar cineva făcea, ca în „Micul Prinţ”, şi desenul: o Matrioşka în care intră locuitorul unei regiuni, peste el patriotul, peste el europeanul.

S-ar mai fi destrămat Iugoslavia dacă locuitorii ei s-ar fi simţit patrioţi iugolslavi? Sau, poate că s-a destrămat tocmai pentru că s-au simţit patrioţi sârbi, croaţi, sloveni, muntenegreni. Pentru că s-au ştiut două naţiuni diferite s-au despărţit cehii şi slovacii. S-ar mai fi ucis între ei congolezii şi burundezii dacă s-ar fi dorit aparţinători ai aceleiaşi naţiuni? Ar fi fost Belgia fără guvern mai mult de un an şi în pragul scindării dacă ar fi crezut în existenţa naţiunii belgiene?

Naţiunea e cimentul cel mai trainic al colectivităţilor cu aceeaşi istorie. De unde până unde, atunci, că naţiunea ar fi un lucru răsuflat? Omul secolului XXI nu e penibil dacă se bucură de Ziua Naţională. Şi-o merită.

Corneliu Vlad