NUMARUL
207-208

Editorial

Repere şi proiecţii

Reporter: editura December - 20 - 2011

Anual, onorăm VOCAŢIA, prin VIRTUTE, în ipostaze unice, prin Premii acordate unor prestigioase personalităţi din diverse domenii, care, în opinia noastră, le-au binemeritat din plin. Selecţia a fost făcută de un juriu din care au făcut parte, îndeosebi, colaboratori consacraţi ai revistei noastre, de numeroşi ani şi, de asemeni, pentru fiecare domeniu am apelat la somităţi. În judecata noastră am ţinut seama de faptul că VOCAŢIA, adică îmbrăţişarea cu dăruire a unui domeniu de activitate – ştiinţă, economie, cultură etc – completată de muncă şi talent, poate oferi, între altele, rezultate benefice societăţii. Uneori, aceşti oameni ating şi celebritatea, pentru lucrări de excepţie; însă ilustrul nostru înaintaş Ion Luca Caragiale constata, în stilul său: „Celebru este unul care începe să trăiască după ce a murit”. De aceea, noi preferăm să onorăm „la cald” vocaţia, virtuţile, bunul renume al premianţilor noştri, reuniţi în acest număr de revistă dedicat lor.

Aprecierea de care se bucură publicaţia noastră în cercurile celor interesaţi de problematica zonală şi europeană am constatat-o şi din promptitudinea cu care ambasadori din ţări balcanice au dat curs solicitării noastre de a ne face o proiecţie a anului 2012. Ei au descris în cuvinte impresionante aşteptările lor şi ale naţiunilor pe care le reprezintă, eforturile susţinute ce se fac pentru ca anul care urmează, în ciuda unor preziceri nu tocmai favorabile, să fie unul mai bun.

Şi pe parcursul acestui an ne-am bucurat de prezenţa, în paginile noastre, a unor oficialităţi ale statului român – miniştri, secretari de stat ş.a. – care au punctat, în cadrul unor ample interviuri, stadiul unora dintre proiectele de interes pentru opinia publică. Totodată, au fost alături de noi specialişti şi analişti de elită, din cultură, ştiinţă şi economie, experţi diplomatici, care, cu toţii, au contribuit la atingerea ţelului publicaţiei noastre – analiza atentă a problematicii balcanice şi europene, precum şi integrarea României în contextul internaţional, pe coordonatele păcii şi progresului. Ar fi de menţionat şi grupul nostru de analişti politici, care s-au aflat alături de noi în cursul anului, condeie experimentate, unanim apreciate în presă prin obiectivitatea şi profesionalismul scrisului lor – am să-i numesc aici pe d-na prof. univ. Zoe Petre, cunoscutul scriitor Eugen Uricaru, reputaţii ziarişti Corneliu Vlad şi Ioan C. Popa, analistul diplomatic Vasile Leca.

Nu în ultimul rând, revista noastră mulţumeşte sprijinului constant primit din partea grupului de firme „NIRO”, în mod special al preşedintelui său, dl. Nicolae Dumitru, care, pe lângă implicarea activă în susţinerea sportului românesc, precum şi în ajutorarea multor categorii defavorizate, ne-a creat şi nouă posibilitatea, de mai mulţi ani, de a continua publicarea revistei noastre.

Putem considera că acesta este un parcurs fast dacă luăm în considerare faptul că în anul 2000, odată cu apariţia primului număr al revistei „Balcanii şi Europa”, ne-am propus ca, pe lângă consemnarea evoluţiei social-politice a fiecărei ţări balcanice, să ne constituim ca o punte de legătură între ţara noastră şi Europa, Europa mare, în cadrul căreia Balcanii noştri – aşa cum sunt ei denumiţi, mai „picant”, uneori – încearcă să se lepede de tarele unui conservatorism vetust, neproductiv şi să se afirme pe o cale nouă, într-un climat de demnitate şi libertate, care să asigure o viaţă mai bună popoarelor ce trăiesc pe aceste meleaguri.

Putem spune că ne-am îndeplinit şi în anul care se încheie menirea de a reflecta paşii către un deziderat comun, în ciuda poverii crizei mondiale şi sperăm într-un viitor în care dezvoltarea să completeze păstrarea specificităţii tuturor naţiunilor europene, iar valorificarea potenţialului fiecărei ţări în parte să-şi aducă aportul în marea familie europeană.

Acum, la răspântie de ani, dorim tuturor cititorilor noştri, colaboratorilor şi prietenilor revistei ceea ce a urat, în urmă cu milenii, Cicero celor ce-l ascultau: „Străduiţi-vă să nu vă risipiţi în faţa chipurilor vremurilor ce vor să vină, care, oricum, vor fi mult mai bune decât cele pe care le gândiţi”.

Carol Roman