NUMARUL
207-208
Din nefericire, din nou suntem martori ai modului incalificabil în care autoritățile ucrainene tratează minoritățile ...
Reputatul jurnalist și analist de politică externă Corneliu Vlad prezintă publicului un volum de rezonanță ...
Binecunoscutul critic literar și scriitor Eugen Uricaru, fost președinte al Uniunii Scriitorilor din România, este ...
Desigur, acțiunile sale, scrieri ori cuvântări, scrisori etc. i-au atras nemulțumirea administrațiilor, fiindu-i interzisă intrarea ...
Potenţialul ştiinţific al ţării noastre este construit de eminenţi oameni de ştiinţă din diferite domenii ...
profesionalism, reputație, patriotism Societatea românească de astăzi privește spre perioada dintre cele două Războaie Mondiale ca ...
Principiile statutului de neutralitate al unei țări au fost stabilite în secolele al XIX-lea și ...
Marea Neagră etalează încă una din fațetele ei de interes strategic cu mize regionale importante, ...
Susținător al unor proiecte de anvergură, solidar cu nevoile reale ale comunității în perioade dificile, ...
Cea mai importantă organizație internațională din lume, ONU, este direct implicată în eforturile de a ...
Destinul geopolitic al Mării Negre este unul paradoxal. Dacă în istoria modernă, timp de aproape ...
- înfruntarea titanilor La 3 noiembrie 2020, o lume întreagă va urmări alegerile prezidențiale din cea ...
În democrațiile avansate, politicienii reprezintă o elită a societății și se comportă ca atare. Astfel ...
  Ȋn sfârșit, după două „ture” de înaltă tensiune, am ales și noul nostru președinte, în ...
NIRO Investment Group a început lucrările de construcție pentru cel mai înalt hotel din România, ...
Niro Investment Group” – 20 de ani de implicare activă în societatea românească

Archive for December, 2011

Repere şi proiecţii

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on Repere şi proiecţii

Anual, onorăm VOCAŢIA, prin VIRTUTE, în ipostaze unice, prin Premii acordate unor prestigioase personalităţi din diverse domenii, care, în opinia noastră, le-au binemeritat din plin. Selecţia a fost făcută de un juriu din care au făcut parte, îndeosebi, colaboratori consacraţi ai revistei noastre, de numeroşi ani şi, de asemeni, pentru fiecare domeniu am apelat la somităţi. În judecata noastră am ţinut seama de faptul că VOCAŢIA, adică îmbrăţişarea cu dăruire a unui domeniu de activitate – ştiinţă, economie, cultură etc – completată de muncă şi talent, poate oferi, între altele, rezultate benefice societăţii. Uneori, aceşti oameni ating şi celebritatea, pentru lucrări de excepţie; însă ilustrul nostru înaintaş Ion Luca Caragiale constata, în stilul său: „Celebru este unul care începe să trăiască după ce a murit”. De aceea, noi preferăm să onorăm „la cald” vocaţia, virtuţile, bunul renume al premianţilor noştri, reuniţi în acest număr de revistă dedicat lor.

Aprecierea de care se bucură publicaţia noastră în cercurile celor interesaţi de problematica zonală şi europeană am constatat-o şi din promptitudinea cu care ambasadori din ţări balcanice au dat curs solicitării noastre de a ne face o proiecţie a anului 2012. Ei au descris în cuvinte impresionante aşteptările lor şi ale naţiunilor pe care le reprezintă, eforturile susţinute ce se fac pentru ca anul care urmează, în ciuda unor preziceri nu tocmai favorabile, să fie unul mai bun.

Şi pe parcursul acestui an ne-am bucurat de prezenţa, în paginile noastre, a unor oficialităţi ale statului român – miniştri, secretari de stat ş.a. – care au punctat, în cadrul unor ample interviuri, stadiul unora dintre proiectele de interes pentru opinia publică. Totodată, au fost alături de noi specialişti şi analişti de elită, din cultură, ştiinţă şi economie, experţi diplomatici, care, cu toţii, au contribuit la atingerea ţelului publicaţiei noastre – analiza atentă a problematicii balcanice şi europene, precum şi integrarea României în contextul internaţional, pe coordonatele păcii şi progresului. Ar fi de menţionat şi grupul nostru de analişti politici, care s-au aflat alături de noi în cursul anului, condeie experimentate, unanim apreciate în presă prin obiectivitatea şi profesionalismul scrisului lor – am să-i numesc aici pe d-na prof. univ. Zoe Petre, cunoscutul scriitor Eugen Uricaru, reputaţii ziarişti Corneliu Vlad şi Ioan C. Popa, analistul diplomatic Vasile Leca.

Nu în ultimul rând, revista noastră mulţumeşte sprijinului constant primit din partea grupului de firme „NIRO”, în mod special al preşedintelui său, dl. Nicolae Dumitru, care, pe lângă implicarea activă în susţinerea sportului românesc, precum şi în ajutorarea multor categorii defavorizate, ne-a creat şi nouă posibilitatea, de mai mulţi ani, de a continua publicarea revistei noastre.

Putem considera că acesta este un parcurs fast dacă luăm în considerare faptul că în anul 2000, odată cu apariţia primului număr al revistei „Balcanii şi Europa”, ne-am propus ca, pe lângă consemnarea evoluţiei social-politice a fiecărei ţări balcanice, să ne constituim ca o punte de legătură între ţara noastră şi Europa, Europa mare, în cadrul căreia Balcanii noştri – aşa cum sunt ei denumiţi, mai „picant”, uneori – încearcă să se lepede de tarele unui conservatorism vetust, neproductiv şi să se afirme pe o cale nouă, într-un climat de demnitate şi libertate, care să asigure o viaţă mai bună popoarelor ce trăiesc pe aceste meleaguri.

Putem spune că ne-am îndeplinit şi în anul care se încheie menirea de a reflecta paşii către un deziderat comun, în ciuda poverii crizei mondiale şi sperăm într-un viitor în care dezvoltarea să completeze păstrarea specificităţii tuturor naţiunilor europene, iar valorificarea potenţialului fiecărei ţări în parte să-şi aducă aportul în marea familie europeană.

Acum, la răspântie de ani, dorim tuturor cititorilor noştri, colaboratorilor şi prietenilor revistei ceea ce a urat, în urmă cu milenii, Cicero celor ce-l ascultau: „Străduiţi-vă să nu vă risipiţi în faţa chipurilor vremurilor ce vor să vină, care, oricum, vor fi mult mai bune decât cele pe care le gândiţi”.

Carol Roman

 

Premiile revistei “Balcanii și Europa” 2011

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on Premiile revistei “Balcanii și Europa” 2011

Eugen Tomac (secretar de stat, Departamentul pentru românii de pretutindeni, din cadrul Guvernului României):

Vocația Spiritului Balcanic

Akkan Suver (preşedintele Fundaţiei „Marmara”; vicepreşedinte al Fundaţiei Internaţionale „Marea Neagră – Marea Caspică”):

Vocația Integrării Zonei Caucazului

ES Michael Schwarzinger (Ambasador Extraordinar şi

Plenipotenţiar al Austriei la Bucureşti)

Vocaţia Cooperării Europene”

Andreea Marin Bănică (primul Ambasador UNICEF al Bunăvoinţei din România):

Vocația Altruismului

Radu Graţian Gheţea (Preşedinte al Consiliului Director al Asociaţiei Bancherilor din România):

Vocația Integrării Economice Europene

Ştefan Manea (director general al „Hofigal” S.A.):

Vocația Investitorului în Calitate

Alexandru Tomescu (reputat violonist, solist concertist):

Vocația Măiestriei Artistice

Andra Măruță (renumită artistă pop, vedetă de televiziune):

Vocația Promovării Muzicii de Calitate

DIPLOME DE ONOARE:

Ioan C. Popa, cunoscut publicist

Ovidiu Zanfir, grafician, designer web

Chen Jin, corespondent XINHUA NEWS AGENCY

 

Diplomaţia română în 2011

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on Diplomaţia română în 2011

evoluţie într-un an al crizelor la nivel internaţional

Dl. Teodor Baconschi, ministrul român al Afacerilor Externe, solicitat fiind de revista noastră, ne-a răspuns, cu amabilitate, la întrebarea „Unde ne aflăm?”. Publicăm în continuare intervenţia domniei sale.

Anul 2011 a fost un an tumultuos, la finalul căruia diplomaţia română poate spune că a evoluat şi s-a perfecţionat, răspunzând cu succes unor provocări fără precedent. Am promovat, în continuare, o diplomaţie inteligentă, echilibrată, activă, demnă şi chiar îndrăzneaţă, obiectivul fiind ca eforturile României de acţiune şi concepţie să fie mai vizibile.

Ne-am confruntat, la începutul anului, cu o serie de situaţii de criză fără precedent, declanşate de evoluţii şi evenimente de pe plan internaţional. Astfel, în februarie-martie, am întreprins o operaţie amplă de evacuare a cetăţenilor români din Libia, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale. Am sprijinit repatrieri similare în urma catastrofei din Japonia.

În plan politic, anul spre al cărui final ne îndreptăm a însemnat, atât consolidarea profilului României în UE şi NATO, cât şi întărirea cooperării regionale şi a parteneriatelor strategice. Nu în ultimul rând, 2011 a însemnat atingerea unor obiective importante – de la participarea activă în organizaţii internaţionale, până la extinderea contactelor şi prezenţei în multiple spaţii geografice de interes.

Dorim să ne sporim influenţa în UE şi am întreprins toate demersurile necesare pentru a valorifica beneficiile apartenenţei la acest spaţiu unic de integrare, inclusiv în cadrul noii diplomaţii europene – Serviciul European de Acţiune Externă. Agenda UE din acest an a fost deosebit de încărcată şi s-a concentrat pe identificarea măsurilor adecvate în contextul crizei economice. România a exprimat clar opţiunile şi soluţiile pe care le consideră adecvate pentru ca proiectul şi guvernanţa europeană să-şi regăsească suflul. Totodată, România s-a remarcat în continuare în aria Politicii de Securitate şi Apărare Comună a UE – în special prin prezenţa în topul contribuţiilor la misiuni civile, în Balcani în Georgia şi Afganistan.

Vizita Preşedintelui României în SUA şi întâlnirea cu Preşedintele Obama, precum şi întâlnirea pe care am avut-o cu secretarul de stat american Hillary Clinton, au fixat obiectivele unui nou Parteneriat Strategic pentru secolul XXI, susţinut în mod concret de semnarea Acordului privind desfăşurarea în România a sistemului SUA de apărare anti-rachetă – extrem de relevant pentru securitatea naţională, precum şi pentru cea de ansamblu a Aliaţilor. Am continuat cu partenerii americani şi dialogul cu privire la includerea României în programul Visa Waiver.

Am avut o prezenţă activă în implementarea Noului Concept Strategic NATO şi în conturarea agendei următorului Summit al Alianţei, ce va avea loc la Chicago în 2012. Vom lucra împreună cu partenerii noştri ca sistemul comun al NATO de apărare antirachetă să fie una dintre reuşitele de seamă ale Summit-ului din 2012. Sesiunea Adunării Parlamentare NATO din octombrie, la Bucureşti, a confirmat profilul însemnat al ţării noastre în cadrul Alianţei.

În privinţa intereselor regionale ale UE, am promovat un plus de pragmatism în ceea ce priveşte Parteneriatul Estic, vizând consolidarea proximităţii europene şi ancorarea acesteia la UE. Totodată, ne-am confirmat concret rolul şi capacitatea de promotor principal al recent adoptatei Strategii UE pentru Regiunea Dunării. În noiembrie am organizat la Bucureşti o reuniune informală a miniştrilor de externe din statele riverane Dunării.

De asemenea, România a deţinut, în prima jumătate a anului, preşedinţia Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), găzduind în luna iunie reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele membre. Am obţinut progrese pragmatice cu efecte reale, îndeosebi în privinţa interesului şi rolului UE în zonă.

Am continuat să sprijinim cu fermitate integrarea statelor din Balcanii de Vest în structurile europene şi euro-atlantice, poziţie reconfirmată inclusiv în cadrul recentelor contacte cu preşedinţii Serbiei şi Macedoniei. În octombrie am propus, împreună cu Grecia şi Bulgaria, relansarea unei Strategii UE pentru regiune.

Am sprijinit mai energic ca oricând demersurile Republicii Moldova pentru o perspectivă europeană şi pentru o implicare şi susţinere din partea UE a procesului de reformă de la Chişinău. Parteneriatul Estic are nevoie acută de o poveste de succes, iar Republica Moldova este cea mai bine plasată în acest sens.

Am avansat şi în direcţia unei relaţii pragmatice cu Federaţia Rusă, în coordonate echilibrate, predictibile, în acord cu realităţile şi valorile secolului al XXI-lea. În septembrie am avut o întâlnire foarte utilă la New York cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, iar în octombrie a avut loc reuniunea Comisiei interguvernamentale româno-ruse de colaborare economică. Am demarat noul curs al relansării dialogului şi mecanismelor de cooperare în sens european cu Ucraina. Vă reamintesc că ministrul ucrainean de externe Konstantin Grişcenko a fost la Bucureşti în luna mai, iar eu am efectuat în luna noiembrie prima vizită oficială a unui ministru român de externe la Kiev de după 2009.

Anul 2011 a marcat pentru România un dialog politic tot mai intens în zona Orientului Mijlociu, în primul rând printr-un plus de proiecte concrete pe agenda bilaterală cu Israel, Autoritatea Naţională Palestiniană, Iordania, dar şi cu Kuweit, Arabia Saudită, Qatar. Foarte semnificativ pentru relaţia cu lumea arabă, am lansat Forumul Economic România – Consiliul de Cooperare al Golfului în martie, la Bucureşti.

Mai mult, am urmărit şi ne-am implicat îndeaproape, prin transfer de expertiză, dar şi în plan conceptual, în sprijinirea transformărilor democratice în Africa de Nord.

 

Cu ce gânduri pentru ţara dumneavostră, pentru Balcani, pentru întreaga Europă întâmpinaţi anul 2012?

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on Cu ce gânduri pentru ţara dumneavostră, pentru Balcani, pentru întreaga Europă întâmpinaţi anul 2012?

În exclusivitate

Cu ce gânduri pentru ţara dumneavostră, pentru Balcani, pentru întreaga Europă întâmpinaţi anul 2012?

– ne răspund ambasadori din zona balcanică –


E.S. Zoran POPOVICI

Ambasadorul Serbiei în România

Nu doar că doresc, ci mă şi aştept ca pentru Serbia, anul 2012 să înceapă ceva mai devreme, deja în luna decembrie a acestui an. Mai exact, atunci ar trebui ca în Consiliul Europei să se adopte decizia prin care Serbia va primi statutul de candidat pentru aderare la UE şi, cel mai probabil, se va comunica data începerii negocierilor de aderare.

O astfel de decizie aştept în deplin temei, pornind, întâi de toate, de la un aviz pozitiv al Comisiei Europene din data de 12 octombrie, când s-a recomandat ca Serbiei să i se acorde statutul de ţară candidat, precum şi de la rezultatele substanţiale pe care ţara mea le-a obţinut în procesul reformelor în plan intern şi a îndeplinrii criteriilor politice în contextul integrării europene. Comisia Europeană a legat apropiata decizie pozitivă a statutului de candidat de continuarea dialogului cu Priştina şi punerea în aplicare a acordurilor încheiate până în prezent, ceea ce este în deplină conformitate cu politica dusă de Guvernul Republicii Serbia.

În ceea ce priveşte Balcanii, aşteptările mele sunt ca acele ţări care sunt deja membre să se dezvolte în continuare multilateral, ca factori puternici ai UE, iar acele ţări care sunt în diferite stadii de aderare şi apropiere de UE să continue să se dedice cu devotament realizării obiectivului lor european.

În paralel cu eforturile pe care fiecare stat balcanic le depune individual, conform agendei proprii, este foarte important a se consacra toate, în acelaşi timp, în continuare şi dezvoltării cooperării regionale, care în 2011 a avansat semnificativ în numeroase domenii. Ţelul comun trebuie să fie o zonă a Balcanilor strâns legată prin numeroase fire ale cooperării şi încrederii reciproce.

De la UE aştept să recunoască eforturile substanţiale ale statelor balcanice în realizarea reformelor, şi ca, în interesul comun, să le accepte drept parte integrantă. Procesul integrării totale a Balcanilor nu este în nici un fel în contradicţie cu procesele de consolidare internă prin care trece UE, deja reprezintă o contribuţie semnificativă la consolidarea Uniunii pe baza principiilor ei – democraţie, coeziune şi integritate.


Ljupco Arsovski

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Macedonia în România

Republica Macedonia este situată în inima Balcanilor. În cei 20 de independenţă, neatârnare şi suveranitate, este incontestabil că am arătat maturitate în construirea societăţii democratice şi paşnice în care trăiesc macedoneni, albanezi, turci, sârbi, aromâni şi alte grupuri naţionale. În Balcani au fost şi vor fi probleme, însă acestea trebuie soluţionate prin dialog, ca unic mod civilizat prin care se poate ajunge la o rezolvare. Toate ţările din Balcani, şi în special ţara mea, Macedonia, au scopuri strategice de aderare la strucrurile euro-atlantice. Prioritatea noastră este de a deveni membru NATO şi UE, pentru că aparţinem acestora în mod natural şi este necesar să devenim membru cu drepturi depline, însă intrarea noastră să se facă fără şantaj, subapreciere şi prejudiciere a valorilor noastre fundamentale. Identitatea este o valoare şi o calitate despre care nu se poate discuta şi licita, şi cu atât mai puţin şantaja.

Experienţa noastră istorică turbulentă, de la construirea noului stat macedonean, se bazează pe credinţa pe care o avem în viitorul european. De aceea, Republica Macedonia are o bună bază pentru a deveni lider al regiunii, în primul rând pentru reformele din economie, din educaţie, din investiţii, din tehnologie şi inovaţie, din protejarea mediului, din protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi din toate sferele vieţii de zi cu zi. Buna organizare a sistemului şi marea atenţie şi responsabilitate a tuturor cetăţenilor au făcut ca în Macedona criza mondială şi prăbuşirea sectorului economico-financiar, manifestată în multe ţări, să treacă fără mari turbulenţe.

Având în vedere aceste consideraţii, îmi doresc ca Republica Macedonia să întâmpine anul 2012 ca membră a NATO şi să înceapă negocierile pentru a deveni membră a EU. Cred că statele din vecinătate vor găsi soluţii pentru unele chestiuni deschise, iar problemele financiare se vor rezolva treptat, prin sacrificiile necesare, raţionalitate în consum şi mărirea producţiei prin calitate şi prin noi tehnologii.

Pacea este cea mai importantă nu doar pentru Balcani şi Europa, ci şi pentru întreaga lume, aceasta fiind şi cea mai mare urare a mea pentru toate popoarele civilizate.

Anul Nou 2012 să ne fie vesel şi prosper !

Bucureşti, 5 noiembrie 2011

 

E.S. Sami Shiba

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Albaniei în România

Am sărbătorit cu puţin timp în urmă Ziua Naţională, moment prielnic pentru a evalua coordonatele prezente ale statului albanez. Albania este un stat renăscut, angajat spre progres, decis să-şi atingă obiectivele strategice şi naţionale. Este un stat european modern, cu instituţii democratice şi demonstrează în fiecare zi că pentru o naţiune, libertatea este bunul cel mai de preţ. Ţara noastră continuă eforturile pentru integrarea sa europeană, totodată fiind şi membru NATO, aducându-şi aşadar contribuţia la eforturile de instaurare a păcii şi stabilităţii în regiune şi în întreaga lume.

Dată fiind importanţa compenentei economice pentru bunul mers al societăţii, putem afirma că, în ciuda actualelor turbulenţe financiare internaţionale, Albania a reuşit în mare măsură nu doar să evite recesiunea, dar şi să înregistreze o creştere economică dătătoare de optimism pentru perspectivele anului viitor. Cele 4 procente de avans al economiei, estimate pentru anul 2011, dau măsura eficientelor politici economice pe care le derulăm, bază pentru proiecţii viabile.

În anul 2012 vom celebra 100 de ani de la cucerirea independenţei Albaniei, iar unul dintre cele mai importante ţeluri, susţinut de 94% dintre albanezi, este integrarea în Uniunea Europeană. Guvernul albanez va continua eforturile de a implementa reformele cerute de accederea în UE, fiind conştienţi că privatizările, accelerarea creşterii economice, sporirea veniturilor populaţiei şi eficientizarea luptei împotriva corupţiei şi a criminalităţii organizate ne vor aduce, odată cu intrarea în marea familie europeană, progresul şi prosperitatea. Avem toate motivele să privim cu optimism spre anul 2012, dată fiind amploarea planurilor naţionale pe care le derulăm sau pe care ni le-am propus.

Toate aceste planuri de dezvoltare sunt strâns legate de perspectivele regionale şi continentale. Albania are relaţii excelente cu vecinii şi ocupă o poziţie importantă pentru securitatea, pacea şi prosperitatea din Balcani, Mediterana şi întreaga Europă. În acest context putem exemplifica, fireşte, cu bunele relaţii pe care Albania le are cu România, care ne este partener în interiorul NATO şi un susţinător pe drumul aderării la Uniunea Europeană.

La hotarul dintre anii 2011 şi 2012 adresez celor două popoare, ca şi întregii lumi, urări de pace şi prosperitate, de progres şi îmi doresc să avem, ca state, înţelepciunea de a depăşi, prin dialog şi respect, momentele dificile.

 

E.S. Georgios Poukamisas

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Greciei în România

Gândul şi urarea pe care o fac pentru 2012 pentru greci este, înainte de toate, să îşi păstreze coeziunea socială, în mod tradiţional crescută printre popoarele europene, dar care este încercată puternic în condiţiile actualei crize financiare şi economice.

Grecia va trece cu greutate peste 2012, dar şi peste anii care vor urma. Nu ne facem iluzii în această privinţă, dar este important să se păstreze buna funcţionare a statului şi a societăţii şi să fie crescut sentimentul de datorie şi obligaţie de către clasa politică, serviciul public şi de către toţi cetăţenii ţării noastre şi solidaritate din partea grecilor de pretutindeni.

Noul guvern al ţării, condus de profesorul Papademos, deşi a preluat conducerea ţării în condiţii mai dificile comparativ cu cele existente acum doi ani, are perspective mai bune pentru a reuşi în misiunea sa, până la încheierea mandatului, adică atunci când vor fi implementate politicile economice care sunt corelate cu hotărârile Consiliului European din 26-27 octombrie.

Este interesant faptul că poporul nostru este mai dispus acum decât în urmă cu câteva luni să se disciplineze. Poate pentru că acum se află în poziţia de a percepe mai bine cât de serioasă este situaţia şi de a înţelege că nu există reţete radical diferite pentru o recuperare a ţării.

În anul 2012, micro-politica va fi învinsă în ţara mea. Toţi vor înţelege că nu au altă opţiune în afară de a susţine guvernul Papademos. Această sarcină este herculeană, dar este clar că cei care nu o vor sprijini nu vor fi apreciaţi de către alegători la următoarele alegeri, atunci când vor avea loc.

Acestea sunt, aşadar, gândurile de bază în perspectiva anului 2012: păstrarea coeziunii sociale în cadrul zonei euro.

La împlinirea a 100 de ani de la primul război balcanic, le doresc Balcanilor o perioadă mai liniştită faţă de 2011; de asemenea, integrarea lor organică în trunchiul central să avanseze cu un pas. Pacea în Balcani trebuie să fie cultivată continuu, nimeni nu ar trebui să se complacă. Poate se află la periferia Europei, dar întotdeauna dipun de forţa de a perturba liniştea centrului bătrânului continent. Agenda de la Salonic, din anul 2003, trebuie să continue. Miniştrii de Externe ai României, Bulgariei şi Greciei au semnat la Bruxelles, la începutul lunii octombrie 2011, o scrisoare către partenerii din UE, prin care intenţionează să sublinieze necesitatea ca interesul Bruxelles-ului pentru Balcanii de Vest să rămână puternic. Noi am salutat implicarea şi sentimentul de responsabilitate al diplomaţiei române în această privinţă.

Referitor la Europa, mă aştept ca ea să reziste la furtunile monetare de care este lovită, să facă, aflându-se în stare de urgenţă, paşi de aprofundare, să menţină euro şi să se constituie din ce în ce mai mult, în colaborare cu partenerii transatlantici, dar şi cu cei regionali, într-o apărătoare a valorilor umanitare şi o putere de conciliere şi de prudenţă în lumea actuală, atât de tulbure. Să aplice cuvântul Sfântului Augustin: „în dubiis libertas, în necessariis unitas, în omnibus caritas”.

 

NIRO Investment Group – Implicare socială în anul 2011

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on NIRO Investment Group – Implicare socială în anul 2011

Fiecare copil în grădiniţă”

Ca în fiecare an, NIRO Investment Group a sponsorizat şi în 2011 Asociaţia „Ovidiu Rom”, care sprijină introducerea copiilor în programele unor şcoli şi grădiniţe. În numele importanţei educaţiei timpurii şi al dezideratului ca fiecare copil să beneficieze de pregătirea necesară, grupul de firme condus de dl. Nicolae Dumitru s-a implicat, în răstimpul de când este partener al Asociaţiei, în ajutorarea unui număr de 1.300 de copii săraci din 19 comunităţi aflate în 11 judeţe ale ţării. NIRO Investment Group în continuare eforturile de derulare a programului de şcolarizate „Fiecare copil în grădiniţă”, care vizează încă 1.600 de copii lipsiţi de mijloace materiale din alte 41 de comunităţi, donând şi de această dată o importantă sumă de bani.

Sprijinirea lăcaşelor de cult

NIRO Investment Group sprijină lăcaşele de cult, dată fiind importanţa lor pentru comunităţile pe care le deservesc. De implicarea discretă a grupului de firme în îmbunătăţirea activităţii bisericilor au beneficiat, de-a lungul anilor – inclusiv în 2011 – Parohia Sfântul Visarion, Parohia Malu Spart, Arhiepiscopia Bucureștilor (sponsorizare a executării picturilor murale aferente bisericii și a unor cruci tridimensionale pentru turlele Mânăstirii Institutului Biblic Ateliere), Parohia Vatra Luminoasă şi Biserica Sf. Vineri, din cartierul Drumul Taberei.

Rechizite pentru copii sărmani

Sponsor tradiţional al Asociaţiei „Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială”, NIRO Investment Group a venit şi în acest an în sprijinul copiilor săraci de pe raza câtorva comune din judeţul Călăraşi, printre care Frumuşani şi Şoldanu. Cei 10.000 RON primiţi din partea sponsorului vor fi folosiţi pentru achiziţionarea de rechizite şi alte materiale şcolare de care copiii săraci din aceste comune au mare nevoie.

Îmbrăţişarea chinezească”

În incinta zonei comerciale „Dragonul Roşu” a avut loc o festivitate prilejuită de spectacolul artistic prezentat de renumitul ansamblu „Îmbrăţişarea chinezească”, eveniment susţinut de grupul de firme NIRO. Cei peste 2000 de spectatori au fost salutaţi, la începutul spectacolului, de către ES Liu Zengwen, Ambasadorul Chinei la Bucureşti şi dl. Nicolae Dumitru, preşedintele NIRO Investment Group. „Să combinăm Îmbrăţişarea chinezească cu Îmbrăţişarea românească şi să ducem mai departe buna colaborare şi prietenia ce ne leagă”.

Premiu pentru performanţă

De numeroşi ani, NIRO Investment Group susţine performanţele handbalului românesc. Începând din anul 1999 a fost partener al Federaţiei Române de Handbal, iar din anul 2010 a devenit partener oficial al Federaţiei, prin semnarea unui contract agreat de ambele părţi. În această vară, NIRO Investment Group a oferit handbalistelor din „Naţională” un cec în valoare de 100.000 de euro, onorându-şi deviza de a premia performanţa. Evenimentul, desfăşurat la Hotelul InterContinental, a coincis cu împlinirea a 75 de ani de la înfiinţarea Federaţiei.

 

„Vocaţia Spiritului Balcanic”

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on „Vocaţia Spiritului Balcanic”

Eugen Tomac

secretar de stat, Departamentul pentru românii de pretutindeni, din cadrul Guvernului României –

Politician, istoric şi jurnalist român, Eugen Tomac s-a născut la 27 iunie 1981, în Oziornoe, Regiunea Odessa, Ucraina.

A venit în ţara noastră la vârsta de 17 ani, prin programul de burse oferit de Guvernul României etnicilor romani din jurul graniţelor. A studiat la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti (1999-2003) şi a susţinut licenţa pe tema „Basarabia, provincie românească la periferia URSS”. De asemenea, are un master susţinut în cadrul aceleaşi facultăţi, pe tema „Mecanisme de deznaţionalizare în URSS” (2003-2004). Pe lângă calitatea de profesor de istorie la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie ce aparţine de Ministerul Afacerilor Externe şi unde studiază tineri din Albania, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova, Serbia, Turkmenistan, Ucraina, Eugen Tomac a desfăşurat şi o bogată activitate ca preşedinte al Ligii Tinerilor „Românii de Pretutindeni” şi a coordonat proiecte naţionale de tineret, prin Centrul pentru Educaţie Democratică.

În perioada 2004-2006 a coordonat mai multe proiecte de amploare, printre care programul „News to Know”, proiect implementat cu suportul Departamentului de Stat al SUA în zonele rurale defavorizate din România; studiul „Focus on Romanians”, prim raport public editat în România după 1989 privind situaţia românilor de pretutindeni, care include aspecte privind discriminarea românilor din vecinătatea României şi din diaspora, situaţia învăţământului şi mass-media de limba română din comunităţile româneşti ş.a. ; Colecţia LEX „Românii de lângă noi” – „Comunităţi româneşti – drepturi şi norme universale”, ghid juridic ce cuprinde legi universale şi europene privind protecţia minorităţilor şi combaterea discriminării pe criteriu etnic. Eugen Tomac s-a remarcat şi în presă, activând ca redactor la mai multe publicaţii, la radio şi la Televiziunea Romană. Datorită experienţei dobândite în anii în care s-a dedicat comunităţilor româneşti de peste hotare, a fost numit consilier personal al preşedintelui Traian Băsescu pentru relaţia cu românii de pretutindeni.

Pentru întreaga activitate de susţinere a drepturilor românilor de peste hotare, revista „Balcanii şi Europa” îi acordă d-lui Eugen Tomac Premiul „Vocaţia Spiritului Balcanic”.

 

„Vocaţia Integrării Zonei Caucazului”

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on „Vocaţia Integrării Zonei Caucazului”

Akkan Suver

– Preşedintele Fundaţiei „Marmara”; vicepreşedinte al Fundaţiei „Marea Neagră – Marea Caspică” –

Unul dintre susţinătorii constanţi ai apropierii dintre zona Caucazului şi Europa şi ai adâncirii colaborării între ţările şi popoarele din această zonă şi cele europene este cunoscutul jurnalist Akkan Suver, Preşedinte al Fundaţiei „Marmara” şi vicepreşedinte al Fundaţiei Internaţionale „Marea Neagră – Marea Caspică”.

Născut în 1942 în Turcia, Akkan Suver a absolvit Facultatea de Jurnalism a Universităţii din Istanbul şi este doctor în Relaţii Internaţionale. Pe parcursul ascensiunii profesionale ca ziarist la unele dintre cele mai importante publicaţii din ţara sa a acumulat experienţa necesară pentru a deveni un cunoscător avizat al problematicii zonale şi internaţionale. Această capacitate i-a deschis drumul spre o activitate politică din care s-a retras pentru a servi scopul declarat al creării de legături între est şi vest prin intermediul unor fundaţii. Astfel, Akkan Suver devenea preşedintele Fundaţiei „Marmara” în 1997, punându-şi amprenta asupra activităţii instituţiei prin organizarea unui mare număr de manifestări direcţionate pe sporirea dialogului intercultural – amintim „Love and Peace Dinners”, care a reunit, timp de 10 ani la rând, înalţi prelaţi din Grecia, Armenia şi Siria, reprezentanţi ai Vaticanului, ambasadori şi consuli din toată lumea. Un alt reper important al activităţii Fundaţiei „Marmara” este organizarea anuală a Summitului Economic „Eurasia”, care abordează teme de cea mai stringentă actualitate şi care se va afla la a 15-a ediţie în luna aprilie 2012. Evenimentul este onorat an de an de prezenţa unui mare număr de şefi de state, premieri, miniştri, oficialităţi de rang înalt, academicieni, reprezentanţi ai comunităţii internaţionale de afaceri, organizaţii media.

Eforturile constante ale lui Akkan Suver pentru întărirea comunicării culturale între ţări şi popoare din această parte a lumii i-au adus o largă recunoaştere. A primit Medalia Memorială „Benedict al XVI-lea”, fiind şi primit de actualul suveran pontif. În plus, Fundaţia „Marmara” a devenit membru al Comisiei pentru Dialog Intercultural a UNESCO. Panoplia lui Akkan Suver mai include „Medalia de Onoare” a Azerbaidjanului, „Medalia Ginghis Han” şi „Medalia Steaua de Argint” din partea preşedintelui Mongoliei ş.a.

Pentru contribuţia adusă la întărirea relaţiilor între Uniunea Europeană şi statele din Asia Centrală, zona Caucazului şi Orientul Mijlociu, Akkan Suver este onorat de revista „Balcanii şi Europa” cu Premiul Vocaţia Integrării Zonei Caucazului”.

 

„Vocaţia Cooperării Europene”

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on „Vocaţia Cooperării Europene”

ES Michael Schwarzinger

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Austriei la Bucureşti –

Distinsă personalitate, cunoaşte România din perioada 1992-1995, când, în cadrul Ambasadei Austriei, a avut rang de ministru plenipotenţiar. ES Michael Schwarzinger declară că şi-a dorit postul de ambsador în România, pe care îl ocupă de circa 1 an.

Motivele pentru care ES Michael Schwarzinger consideră că activitatea Excelenţei Sale este importantă la Bucureşti sunt numeroase: „Pentru Austria, România este o ţară foarte importantă. E o ţară mare, membră a UE, suntem aproape ge­ografic, suntem legaţi de investiţii majore şi de importante legături eco­nomice, există strategia Dunării, printre alte proiecte comune. România este în partea de sus a listei priorităţilor pentru diplomaţia austriacă”.

Unul dintre scopurile principale ale demersurilor ES Michael Schwarzinger este, fără îndoială, impulsionarea Strate­giei Dunării, iniţiativă lansată de România şi Austria în 2008, proiect gigant care va implica ambele ţări într-un efort european de revigorare a fluviului. Alte proiecte care se află pe agenda ES Michael Schwarzinger sunt gazoductul Nabucco sau aderarea României la Spaţiul Schengen, ambele de interes pentru cele două ţări. Totodată, activitatea de strângere a relaţiilor dintre România şi Austria înseamnă şi menţinerea unor legături constante cu autorităţile de stat şi locale, colaborarea dintre partea austriacă şi cea română derulându-se în toate domeniile. „Cred că toată lumea se-ntreabă ce face un ambasador într-o zi… De­sigur, trebuie să fii la zi cu tot ceea se petrece în ţara în care eşti. Nu-i sufi­cient să te uiţi pe internet! Trebuie să trăieşti aici, să fii aici. Şi, atunci, te implici, ai ocazia să dai o mână de ajutor şi să fii parte din dez­voltarea relaţiilor dintre cele două ţări”, consideră ES Michael Schwarzinger.

Pentru contribuţia sa la strângerea legăturilor dintre România şi Austria, precum şi pentru implicarea în dialogul şi cooperarea prezentă şi viitoare dintre cele două ţări, revista „Balcanii şi Europa” îi acordă ES Michael Schwarzinger, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Austria la Bucureşti Premiul „Vocaţia Cooperării Europene”.

 

„Vocația Altruismului”

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on „Vocația Altruismului”

Andreea Marin Bănică

Ambasador UNICEF al Bunăvoinţei –

Binecunoscută realizatoare şi producătoare de emisiuni de televiziune, Andreea Marin Bănică are o biografie impresionantă. Pe lângă calităţile de om de televiziune care au propulsat-o printre cele mai populare vedete din România – nenumăratele emisiuni, interviuri şi prezenţe scenice aducând-o în prim-planul vieţii publice – vedeta desfăşoară şi o bogată activitate caritabilă.

Andreea Marin Bănică are 15 ani de experienţă ca reporter, producător şi moderator la Televiziunea Naţională, ȋncepând de la vârsta de 19 ani. A fost reporter special al TVR la ceremonia acordării premiilor Oscar, Los Angeles, 1998/1999, apoi editor şi prezentator al principalului jurnal de ştiri din România, la TVR, realizator de emisiuni de radio, director editorial al Revistei „Business Woman Magazine”. A fost maestru de ceremonii a patru principale festivaluri internaţionale din România: „Eurovision”, „Mamaia”, „Cerbul de Aur”, „Gala Naţională a Sportului”, gazdă şi director de program al emisiunii „Surprize, Surprize”. Este prima jurnalistă din România care a escaladat vârful Kilimanjaro.

Pe lângă activitatea în televiziune, Andreea Marin se remarcă şi în plan umanitar. A fost cea dintâi personalitate din România desemnată Ambasador UNICEF al Bunăvoinţei şi a înfiinţat Fundaţia „Preţuieşte Viaţa”, care derulează campanii umanitare, pe teme de sănătate, educaţie şi un jurnalism de calitate. Implicată în campanii derulate sub egida „UNICEF”, a „Crucii Roşii Internaţionale”, în colaborare directă cu autorităţile române, Andreea Marin Bănică reuşeşte să atingă bilanţuri notabile pentru copii, bătrâni, studenţi. Menţionăm câteva proiecte de marcă: iniţiator, imagine şi purtător de cuvânt al campaniei umanitare „Preţuieşte viaţa” pentru ajutorarea copiilor victime ale inundaţiilor din lunca Dunării (2006); promotor, moderator iniţiator al „Galei Crucii Roşii” (2007); promotor, moderator al celei de-a doua ediţii a „Galei UNICEF” (2008); ambasador „Silgard” pentru România – susţinătoare a cauzei umanitare „lupta împotriva cancerului de col uterin” şi a campaniei pentru copiii bolnavi de cancer, îngrijiţi la Spitalul „Fundeni”.

Pentru întreaga activitate în sprijinul celor aflaţi în dificultate, revista „Balcanii şi Europa” îi acordă Andreei Marin Bănică Premiul „Vocația Altruismului”.

 

„Vocaţia Integrării Economice Europene”

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on „Vocaţia Integrării Economice Europene”

Radu Graţian Gheţea

preşedinte al Asociaţiei Bancherilor din România şi al CEC Bank –

Importantă personalitate a vieţii economico-financiare, Radu Graţian Gheţea este una dintre figurile proeminente ale sistemului bancar din România. Economist, preşedinte al „Asociaţiei Bancherilor din România” şi al „CEC Bank”, Radu Gheţea s-a născut în 1949, a absolvit Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii București (1972) și apoi Facultatea de Știinţe Economice din cadrul ASE București, în 1985. În perioada 1972-1988 a urmat mai multe cursuri de perfecţionare în informatică și telecomunicaţii bancare în România, Franţa, Austria, Ungaria și Cehoslovacia. Ulterior, între anii 1990-1993, a urmat stagii de pregătire de scurtă durată desfășurate la bănci din Anglia, Franţa, Elveţia, Italia, Austria, Ungaria și Belgia.

De-a lungul anilor, a avut calitatea de membru al mai multor organizaţii profesionale: președinte al Grupului utilizatorilor români de SWIFT (1990), membru în Consiliul de Administraţie al „Băncii Anglo-Române” (1991-1994), președinte al Comisiei IT a „Asociaţiei Bancherilor din România” (1991). La 1 februarie 2007, Radu Gheţea a preluat funcţia de președinte al Consiliului de Administraţie al „Alpha Bank” România, apoi, în acelaşi an, pe cea de președinte al „Casei de Economii și Consemnaţiuni” (CEC), singura bancă din România rămasă în proprietatea statului.

Radu Gheţea a devenit, în 2000, președinte al „Asociaţiei Bancherilor din România”. De asemenea, de un deceniu figurează în mai multe Consilii de Administraţie din sistemul bancar: în cadrul „Băncii Victoria” din Chișinău, în cadrul „Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar”, la „TRANSFOND”, iar din anul 2002 este membru al Consiliului Consultativ Economic și Social de pe lângă Administraţia Prezidenţială. Este, de asemeni, membru de onoare al „Institutului Bancar Român”, al „Asociaţiei Cambiste Internaţionale” („Forex Club”) şi Cavaler al Ordinului Naţional „pentru Merit” al României.

Pentru întreaga sa activitate în susţinerea mediului financiar, Radu Graţian Gheţea este distins de revista „Balcanii şi Europa” cu Premiul Vocaţia Integrării Economice Europene”.

 

„Vocaţia Investitorului în Calitate”

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on „Vocaţia Investitorului în Calitate”

Ştefan Manea

– director general „Hofigal“ –

Inginerul chimist Ştefan Manea, om de afaceri de succes şi om de ştiinţă, înfiinţa, în 1990, renumita – astăzi – companie „Hofigal”.

Cunoscător din tinereţe al industriei chimice farmaceutice nu numai din ţară, ci de pe tot globul, din calitatea de director al Fabricii de Medicamente „Biofarm”, dar şi din perioada petrecută la „Revista de Chimie” a CAER, Ştefan Manea a sesizat imensele avantaje pe care le oferă natura faţă de diferitele substanţe de sinteză pe care le poate pune la dispoziţie industria. Compania sa, „Hofigal”, a pornit pe drumul spre sănătatea oamenilor, dar şi spre prestigiul internaţional. Având la început doar cinci salariaţi, numărul acestora a crescut încet, dar sigur, astăzi depăşind cifra de 400, toţi specialişti de cea mai înaltă calificare. Produsele naturale „Hofigal” au devenit cunoscute în întreaga lume – peste 80 de medalii, dintre care 45 de aur, au răsplătit activitatea „Hofigal”, care a fost premiată cu aur de către Comisia de Calitate Europeană, cu sediul la Oxford, fiind primul trofeu de acest tip obţinut de către o entitate românească.

Pe lângă activitatea curentă, Ştefan Manea a imprimat companiei sale şi o direcţie de responsabilizare socială. După cercetare, „Hofigal” acordă o atenţie deosebită raportării faţă de cei din jur, în încercarea de a trezi interesul societăţii faţă de viaţa sănătoasă, de a transmite informaţia şi de a contribui la formarea unei educaţii direcţionate pe respectul şi grija faţă de sănătate. În aceeaşi idee a spiritului civic, Ştefan Manea a cofinanţat programe naţionale de cercetare şi a colaborat cu cele mai importante universităţi şi institute de profil din ţară.

Ştefan Manea îşi împarte timpul între laboratoarele de cercetare, fluxul de producţie, serele şi terenurile cultivate cu plante medicinale şi aromatice, campanii de educare şi prevenire medicală, simpozioane şi conferinţe ştiinţifice interne şi internaţionale etc. Dincolo de existenţa agitată a unui manager, şi-a asumat şi rolul de promotor al produselor naturale, în luptă cu tot ceea ce este toxic şi nesănătos. O altă mărturie a dedicării cu care Ştefan Manea s-a implicat în efectul social al demersului său profesional este şi lanţul de farmacii „Hofigal”, în care specialişti stau de vorbă cu oamenii şi îi sfătuiesc să folosească natura în procesul de vindecare.

Pentru întreaga activitate ştiinţifică şi de aplicare practică, revista „Balcanii şi Europa” îi acordă d-lui Ştefan Manea Premiul „Vocaţia Investitorului în Calitate”.

 

„Vocaţia Măiestriei Artistice”

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on „Vocaţia Măiestriei Artistice”

Alexandru Tomescu

– reputat violonist, solist concertist –

Alexandru Tomescu este un tânăr şi promiţător violonist, câştigător a numeroase premii naţionale şi internaţionale la festivalurile de muzică clasică, solist concertist permanent al „Orchestrei Naţionale Radio” Bucureşti şi solist invitat al „Filarmonicii” din Piteşti.

Născut în 1976, a susţinut, de la debutul său din 1985, peste 200 de concerte şi recitaluri în 26 de ţări, printre care Franţa, Olanda, Japonia etc. Alexandru Tomescu a debutat la 9 ani, ca solist al Orchestrei Simfonice din Constanţa şi a efectuat şi primul turneu în străinătate, în Germania şi Austria. Preocuparea sa pentru muzica de cameră îl determină ca în 2003, împreună cu pianistul Horia Mihail şi violoncelistul Răzvan Suma, să formeze „Romanian Piano Trio”, formaţie deja cunoscută melomanilor din România, prin apariţiile sale în diverse festivaluri din România şi din străinătate, precum şi prin turneele „MusicON” organizate în premieră naţională. Anul acesta, proiectul a căpătat amploare şi a inclus popularizarea muzicii clasice în peste 30 de oraşe din România care nu au o stagiune simfonică permanentă. În septembrie 2007, Alexandru Tomescu a câştigat dreptul de a cânta la faimoasa vioară Stradivarius Elder-Voicu 1702 pentru o perioadă de cinci ani. Încă stăruie în mintea multor bucureşteni episodul inedit, petrecut în 2009, când Alexandru Tomescu a concertat în staţia de metrou „Piaţa Victoriei”. Bucuria cu care oamenii au primit darul muzicianului i-a răsplătit acestuia gestul.

Deţinător al unui număr impresionant de premii naţionale şi internaţionale de gen, Alexandru Tomescu este şi un pasionat de fotografie, despre care spune că este „momentul în care toate formele de artă tind să se contopească”.

Pentru întreaga sa activitate violonistică, Alexandru Tomescu primeşte din partea revistei „Balcanii şi Europa” Premiul „Vocaţia Măiestriei Artistice”.


„Vocația Promovării Muzicii de Calitate”

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on „Vocația Promovării Muzicii de Calitate”

Andra

– Renumită artistă pop, vedetă de televiziune –

Alexandra Irina Măruță, cunoscută de către public sub numele de scenăAndra,este o solistăde muzică pop și R&B care nu mai are nevoie de multe prezentări.

Născută în 1986, Andra şi-a început cariera muzicală la vârsta de 7 ani, cu o participare la un concurs muzical. Nu era la prima experienţă muzicală, dat fiind faptul că interpreta şi muzică populară, aşa încât avea de copil numeroşi fani. Doi ani mai târziu participa la un concurs intitulat „Pe fir de baladă”, apoi la Festivalul Concurs de Interpretare Folclorică „Toamna Arișeană”, unde a şi câștigat primul loc. În paralel, Andra a mers și la concursuri de muzică ușoară, câștigând numeroase premii. O astfel de competiţie, ce a avut loc în București, la care au participat 450 de copii, a constituit începutul ascensiunii tinerei artiste. Talentul ei notabil a fost remarcat, i-au fost cerute colaborări de la mai mulți compozitori, iar la vârsta de 14 ani solista înregistra piesele care fac parte din albumul ei de debut, intitulat „Andra”, care conținea 10 piese din genurile muzicale R&B și pop-dance; urmat de propriile single-uri, acesta s-a dovedit a fi un succes.

Astăzi, Andra are la activ 11 albume, nenumărate premii naţionale şi internaţionale şi este unul din reperele muzicii pop şi R&B din România. Cu două discuri de aur, unul de aur, platină şi diamant şi o nominalizare la Premiile MTV 2005, artista participă, care în ultima perioadă, la emisiuni de televiziune cu mare priză la public. Se poate considera că mai are foarte multe de spus publicului din România şi nu numai. Un aspect demn de semnalat este acela că Andra nu şi-a neglijat studiile, chiar dacă a cunoscut de foarte tânără succesul de scenă, ea absolvind Facultatea de Psihologie Muzicală a Universităţii „Spiru Haret”.

Pentru remarcabila sa activitate artistică şi prezenţă scenică, Andra primeşte din partea revistei „Balcanii şi Europa” Premiul „Vocația Promovării Muzicii de Calitate”.

Diplome de Onoare pentru colaborarea încununată de succes cu revista „Balcanii şi Europa” în anul 2011

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on Diplome de Onoare pentru colaborarea încununată de succes cu revista „Balcanii şi Europa” în anul 2011

Ioan C. Popa – cunoscut publicist
În acest an, redacţia revistei noastre a primit numeroase corespondenţe competente din Republica Moldova, în care autorul a prezentat sugestiv, bine documentat, diferite aspecte ale desfăşurării vieţii politico-social-economice din ţara vecină. Vădind o bogată experienţă publicistică, Ioan C. Popa, totodată autor al unor importante cărţi, redactează revista, „Periscop”, care adesea face referiri la publicaţia noastră.

Chen Jin – corespondent al Agenţiei „Xinhua”
În cursul ultimei perioade, ziaristul chinez, apreciat pentru profesionalismul său, ne-a facilitat relaţia cu importante mass-media din China. A scris în „Balcanii şi Europa” inspirate articole în care a prezentat, punctual, momente însemnate din colaborarea româno-chineză. Prin intermediul său, revista noastră a creat o legătură oficială cu reputata Agenţie „Xinhua” („China nouă”).

Ovidiu Zanfir – grafician, designer web
Aspectul grafic şi înfăţişarea generală a revistei noastre, realizată în întregime color, se datorează talentului şi competenţei acestui tânăr grafician, care a demonstrat imaginaţie şi mult profesionalism, ceea ce a făcut ca publicaţia, realizată după un concept modern, să fie apreciată pentru ţinuta sa, atât în ţară, cât şi peste hotare.

Ziua Naţională în vremea globalizării

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on Ziua Naţională în vremea globalizării

Românii de astăzi au Ziua Naţională la 1 Decembrie. Meteorologic, o zi nu prea potrivită pentru mari adunări populare în aer liber sau mici ieşiri la iarbă verde cu familia şi apropiaţii. Logic, însă, şi istoric, şi politic, este ziua care merită mai mult ca oricare alta să ne înfăţişeze, în faţa lumii şi faţă de noi înşine, aşa cum se cuvine, ca suveranitate şi identitate naţională. Asemenea drapelului şi imnului, Ziua Naţională e gândită ca expresie concentrată – şi concretă – a mândriei unui popor, a unei naţiuni.

Ideal pentru care în trecut s-a luptat în războaie ori în cancelarii politice ori la mese şi în cotloane diplomatice, dar şi ideal care, la omul de rând, a fost ceva de inimă sau doar subliminal. Cei ce cârtesc că Mihai Viteazu ar fi fost doar un condottier, un aventurier, un războinic, un cuceritor şi atât nu se întreabă de ce acest domnnitor nu a „cucerit” bunăoară teritorii bulgăreşti sau ungureşti sau ucrainene, ci şi-a instituit putera statală asupra Moldovei şi Ardealului. Iar până în zorii lumii moderne, ţările române, acum provincii istorice ale României, n-au fost atât de fărâmiţate şi de învrăjbite şi nu s-au războit frăţeşte atât de crâncen între ele ca alţi vechi europeni, precum germanii sau italienii.

Nu sunt de făcut, însă, comparaţii dezavantajoase pentru alte popoare, ar fi un exerciţiu naiv, ofensator şi ridicol. Dar românii au a se mândri cu fisprava istorică a întregirii teritoriului românesc, în toiul primului război mondial, când marile imperii din jur ce ne-au răvăşit necontenit viaţa liberă – habsburgic, ţarist, otoman – mureau sau agonizau, însă – atenţie! – soarta războiului nu se hotărâse încă. Marea Unire a fost pecetluită la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, în inima noii ţări, de o mulţime de peste 100. 000 de oameni. Cea mai mare adunare de până atunci şi de după aceea a românilor. Ardelenii au hotărât atunci să se adune cu Vechiul Regat, după ce basarabenii, în martie şi bucovinenii, în noiembrie, acelaşi an, hotărâseră, şi ei, întregirea cu Ţara muntenilor şi moldovenilor, uniţi în acelaşi stat în 1859. Marea Unire a fost decisă şi făcută de români. Marile puteri europene doar au consimţit-o şi consfinţit-o prin Tratatele de Pace de la Versailles. Iar această bravură epocală nu a fost defilare triumfală şi discursuri, ci efort, sacrificiu, eroism, al tuturor. Cu izbânzi greu cucerite, dar şi cu îndoieli, aşteptări, şovăieli, trădări chiar, înfrângeri vremelnice. Şi, trebuie spus, cu intervenţii ale armatei române, care a fost însă chemată în ajutor în provinciile ameninţate de puteri străine de către embrioanele de putere reprezentative ale conaţionalilor locului. Armata română nu a cucerit Basarabia, Bucovina şi Ardealul, a venit acolo la ea acasă. În fiecare dintre aceste ţinuturi româneşti, lupta pentru Marea Unire a fost acerbă, soarta bătăliei a fost nu o dată pe muchie de cuţit, iar calea nu a fost deloc liniară, lină, previzibilă. Dar s-a reuşit.

Naşterea poporului român a fost un miracol, cum magistral explică istoricul Gheorghe Brătianu. Marea Unire din 1918 a fost tot un miracol. De aceea, alegerea, după Revoluţia din Decembrie 1989, a zilei de 1 Decembrie ca zi a Sărbătorii Naţionale a fost o alegere fericită, căci a fost alegerea cea mai bună. Chiar dacă ziua cade într-un anotimp ingrat pentru petreceri populare şi comuniune cu natura (nu întâmplător, luna decembrie numără în calendar, dintre toate lunile anului, cele mai puţine Sărbători Naţionale ale statelor lumii).

Neaoşismul interbelic, propaganda comunistă şi politicianismul postdecembrist (dar şi cronic) au făcut mult rău Zilei Naţionale, că a fost ea Ziua Regelui sau 23 August sau altceva. Au falsificat şi vlăguit în mare măsură înţelesul adevărat al actului istoric în 1918 şi de aceea un istoric observa mai anii trecuţi că „noi, românii, nu prea avem dimensiunea civică a unei sărbători naţionale”. Aşa este. Francezii şi americanii, care au şansa de a-şi prăznui Ziua Naţională în miezul verii, în prietenoasa luna iulie, nu numai din cauză că nu e frig şi ninsoare ies cu toţii pe străzi şi în natură pentru a fraterniza exuberant. La noi, percepţia populară a Zilei Naţionale nu a reuşit să se despovăreze cu totul de metehnele ce ni se trag de la tipurile mai sus amintite de manipulare a unui sentiment, cel patriotic, unul cât se poate de frumos şi de firesc. Lepădată şi curăţată de demagogie şi festivisme, ziua de 1 Decembrie ar putea deveni cu adevărat sărbătoarea de suflet a naţiei.

Astăzi, în vremea pe care o numim şi a globalizării, se înmulţesc întrebările – dar şi răspunsurile – privitoare la rostul Zilei Naţionale, la rostul şi viitorul naţiunii. Naţiunea şi Ziua ei ar fi, după unii, ceva ce ţine mai degrabă de secolul XIX-lea, ceva învechit, anacronic, depăşit, obsolet, ba chiar incorect politic. Să-şi fi trăit naţiunea traiul? Să ne simţim noi complexaţi că suntem naţionalişti (fie el şi cu semnul plus), patrioţi, iubitori de neam, în clipa când lumea se mondializează şi devine „sat global”?

Dar să privim în jur, şi „jurul” e mapamondul. Americanii rămân la fel de patrioţi ca întotdeauna, le dau lacrimile la auzul imnului. Chinezii împânzesc lumea cu produse „made în China” şi cu muncitori, negustori, firme, dar nu se deznaţionalizează, nu se asimilează. Ruşii îşi recuperează în galop măreţia şi influenţa tradiţionale Maicii Rusii. Francezii îşi bat capul cu redefinirea propriei identităţi naţionale (87 la sută din ei cred în acest concept). Elveţienii îşi pun drapelul naţional pe orice bancă şi orice căpiţă de fân. Germania reunificată e mândră de performanţele ei paşnice şi de rolul ei proeminent în Europa, iar cancelarul în funcţie declară, deloc timid, că „va trebui să ajungem să avem o profesiune de credinţă foarte limpede în ce priveşte naţiunea noastră, patria noastră, să ajungem să avem un patriotism deschis către lume, o toleranţă însoţită de curaj civic”. „Primăvara arabă”, indiferent de motivaţiile ascunse ce îi sunt puse în seamă, înseamnă fără discuţie şi renaştere naţională, şi redeşteptare a demnităţii naţionale, iar imigranţii arabi în Europa nu-şi pierd limba, religia şi obiceiurile. Un latino-american de culoare stabilit în Polonia declară că e „guyanez cracovian”. Turcii se extrag, la nivelul oficial de vârf, din Imperiul otoman şi Republica lui Atatürk. Slovacii au reintrodus imnul naţional în şcoli şi elevii îl intonează la fiecare început de săptămână. Europenii se străduiesc cu toţii să realizeze că pot fi şi cetăţeni ai propriei ţări şi cetăţeni europeni, iar cineva făcea, ca în „Micul Prinţ”, şi desenul: o Matrioşka în care intră locuitorul unei regiuni, peste el patriotul, peste el europeanul.

S-ar mai fi destrămat Iugoslavia dacă locuitorii ei s-ar fi simţit patrioţi iugolslavi? Sau, poate că s-a destrămat tocmai pentru că s-au simţit patrioţi sârbi, croaţi, sloveni, muntenegreni. Pentru că s-au ştiut două naţiuni diferite s-au despărţit cehii şi slovacii. S-ar mai fi ucis între ei congolezii şi burundezii dacă s-ar fi dorit aparţinători ai aceleiaşi naţiuni? Ar fi fost Belgia fără guvern mai mult de un an şi în pragul scindării dacă ar fi crezut în existenţa naţiunii belgiene?

Naţiunea e cimentul cel mai trainic al colectivităţilor cu aceeaşi istorie. De unde până unde, atunci, că naţiunea ar fi un lucru răsuflat? Omul secolului XXI nu e penibil dacă se bucură de Ziua Naţională. Şi-o merită.

Corneliu Vlad

Guvernări în Balcani

Reporter: editura December - 20 - 2011 Comments Off on Guvernări în Balcani

Primul impuls pe care l-am încercat scriind titlul acestui articol a fost să exclam că Balcanii sunt, zilele astea, palizi-verzui de spaima falimentului Greciei, dar adevărul este că Grecia însăşi pare mai vioaie decât marii ei parteneri din zona euro : o amică mi-a trimis recent un filmuleţ de pe You Tube, cu o piaţă plină de greci de toate vârstele şi profesiile, care, în faţa ameninţătoarei crize, ajung să danseze cu miile un sirtaki îndrăcit pe muzica din filmul „Zorba. Ca şi când ar spune cu toţii creditorilor lor, severii protestanţi ai Nordului Europei, „am rezistat noi atâtor invazii, cataclisme, imperii în ascensiune sau în declin, o să rezistăm şi acuma”.

Eforturile de austeritate pe care le-a făcut guvernul condus de G. Papandreou au apărut în ochii Germaniei şi ai altor state aflate în postura de creditori ai Greciei drept tardive şi insuficiente, astfel încât noul acord, obţinut cu enorme dificultăţi de Franţa, a devenit încă şi mai şubred de când guvernul elen a anunţat o variantă politică a sirtaki-ului, dansată cu mare talent de primul ministru Giorgios Papandreou, constând în ameninţarea cu referendumul cu privire la rămânerea Greciei în zona euro. Proiectul a provocat stupefacţia indignată a partenerilor europeni şi reacţia nervoasă a băncilor. Acestea au fost însă confruntate spre seară cu o voltă încă şi mai surprinzătoare, prin care liderul socialist anunţa că, dacă are un suport bipartizan pentru planul de salvare propus de europeni, guvernul său renunţă la ideea de referendum. A trebuit să fie de acord cu un guvern din care să facă parte şi opoziţia, spre mulţumirea Bruxelles-ului. Bursele au dreptate să se înfioare, dar şi grecii au dreptul să stabilească limitele sacrificiilor care li se impun.
Oricât ar bombăni „calviniştii” Europei occidentale, grecii de rând sunt departe de a fi doar ei responsabili pentru deficienţele structurale ale economiei ţării lor. Guvernanţii – indiferent de culoare – sunt în mare parte responsabili, dar o responsabilitate importantă aparţine şi statelor bogate ale UE, care au împins Grecia să adere la zona euro într-un moment în care economia Greciei era foarte departe de performanţele aşteptate. Ca şi România, Grecia a fost multă veme o economie în care forţa de muncă era foarte ieftină, dar, odată inclusă în zona euro, situaţia s-a modificat şi în economia privată, şi în domeniul funcţiei publice, care risca altfel să rămână fără resurse umane – ca spitalele din România, de exemplu.
Impresia generală este că în faţa acestui val ameninţător de constrângeri şi în ciuda protestelor populare tot mai tensionate, discursul populist pierde teren în faţa raţionalităţii reci a politicilor de centru-dreapta. Excepţia este Turcia, nu doar sub aspectul opţiunilor politice, ci şi sub acela al rezistenţei în faţa crizei globale. Dincolo de discursul public, e foarte probabil că elitele politice turceşti au înţeles de mult că ezitările vest-europene în faţa aderării imensului spaţiu turc la UE se dovedesc a fi fost „a blessing in disguise”, o binecuvântare deghizată în obstacol. Turcia prosperă, se bucură de ritmuri înalte de creştere economică, ceea ce consolidează forţele anti-occidentale care controlează în mare măsură scena politică şi chiar culturală – dacă nu „de pe malurile Bosforului”, cum se vorbeşte elegant în media, cel puţin din inima podişului anatolian.
În ultima vreme însă, s-au semnalat din nou ciocniri dintre armata turcă şi militanţii PKK, soldate cu moartea a 26 de soldaţi turci şi 49 de partea cealaltă, la care se adaugă catastrofa seismică din provincia Van, unde au murit aproape 600 de persoane în cutremurul de la 23 octombrie. Dezbaterile constituţionale la care au participat toate partidele parlamentare nu sunt dintre cele mai încurajatoare. Iar raportul Comisiei Europene, publicat la 12 octombrie, critică Turcia pentru regresul în privinţa libertăţii presei.
În Bulgaria, un candidat care se situează la dreapta eşichierului politic, Rosen Plevneliev, a câştigat în ultima duminică a lunii octombrie alegerile prezidenţiale în al doilea tur, cu 52.56%, contra socialistului Ivailo Kalfin, care a obţinut 47.44 % din sufragii. Astfel, partidul GERB – „Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya”(„Cetăţenii pentru dezvoltarea europeană a Bulgariei”), format în jurul lui Boiko Borisov, fostul bodyguard al lui Teodor Jivkov şi apoi al lui Simeon de Saxa Coburg, care a câştigat alegerile legislative din 2009, deţine întregul control asupra puterii. În mod destul de ciudat, presa internaţională a salutat această victorie ca pe o şansă ca Bulgaria să se apropie de performanţa europeană pe care o aşteaptă din partea ei UE. Ca şi în România, cred că mai ales iluzia unei orientări efective de dreapta justifică această speranţă din partea unei Europe masiv orientate ea însăşi spre o dreaptă populară nu foarte exigentă doctrinar.
În Albania, de asemeni, se menţine la putere guvernul Berisha, de obedienţă popular-europeană, dar asta nu pare să contribuie la soluţionarea efectivă a problemelor pe care tentaţiile unei expansiuni naţionaliste în Balcani, fie că e vorba de Kosovo sau de Macedonia, le suscită. În Kosovo mai ales, culoarea politică rezultată din recentele alegeri nu pare să fi avut vreun ecou favorabil minorităţii sârbeşti, care continuă să se înfrunte cu forţele KFOR de menţinere a păcii, blocând majoritatea căilor de acces din nordul provinciei, ca protest faţă de instituirea vămilor la graniţa cu Serbia. Raportul Comisiei Europene menţionează „progrese limitate” în combaterea crimei organizate, traficului de droguri şi corupţiei. În acelaşi raport, în schimb, Comisia apreciază favorabil progresele Serbiei şi recomandă acordarea statutului de stat candidat la UE, sub condiţia reluării dialogului constructiv cu Kosovo, urmând ca o decizie referitoare la aderarea la UE să fie adoptată în decembrie. În condiţiile în care preşedintele Tadjici declară că nu poate pune în discuţie integritatea teritorială a ţării sale, ne putem întreba de unde ar putea veni concesiile.
Fiindcă, întorcându-ne o clipă la titlul acestei contribuţii, culorile Balcanilor nu par, zilele astea, prea aproape de albastrul înstelat al Uniunii Europene.

Zoe Petre