NUMARUL
197-198

Efigii

Emil Racoviță – întemeietorul bio-speologiei

Reporter: editura November - 19 - 2011

Dacă ar trebui să găsim un nume de răsunet mondial în știința românească, fără nici o îndoială Emil Racoviță este personalitatea care ar întruni o unanimitate de voturi. Fondatorul bio-speologiei a dat coerență vieții științifice din România şi s-a dovedit un adevărat patriot.

Tânărul Racoviță studiază mai târziu la Paris, urmând întâi Facultatea de Drept, pentru ca apoi să se înscrie la Facultatea de Ştiințe a Sorbonei, pe care o absolvă în 1891. Dovedind o certă vocație științifică, este imediat acceptat la Laboratoarele „Arago”, din Banyuls sur Mer, unde se efectuau studii și cercetări marine. La 25 de ani, Emil Racoviță este primit în rândul membrilor prestigioasei Societăți Zoologice din Franța. Şi conjunctura internaţională este favorabilă. Expedițiile către zonele necunoscute și inaccesibile, Polii sau Tibetul, Amazonul sau pădurile ecuatoriale ale Africii, captivează atenția oamenilor de știință, iar cei mai curajoși nu pregetă să se avânte în necunoscut. Racoviță se află în primele rânduri, așa că este inclus în expediția internațională îmbarcată pe vasul „Belgica”. Celebra expediție polară începe cu cercetarea coastei de sud extrem al Statului Chile, a Strâmtorii Magellan și a coastei Antarctidei. Captivă între ghețuri, „Belgica” devine un laborator de cercetare a vieții marine. Devenit un nume în lumea științifică, Racoviță face un pas decisiv și o alegere profesională de o viață, în urma cercetării peșterii Cueva del Drach, Mallorca, unde descoperă o serie de crustacee specifice. Este momentul în care savantul român hotărăște să se dedice bio-speologiei, un câmp cu totul nou în cercetarea  științifică. Anul 1904 este anul fondării bio-speologiei ca știință, iar fondatorul ei este Emil Racoviță.

Un fapt remarcabil poate fi trecut în dreptul biografiei şi carierei marelui savant român. În anul 1920, Emil Racoviță, om de ştiinţă recunoscut internațional, este chemat la Universitatea din Cluj, ca profesor.  Deși avea un renume, un prestigiu consolidat în Franța, deși avea avantaje materiale, Emil Racoviță renunță la cariera de profesor și cercetător din Franța pentru a veni să predea la Cluj, la noua Universitate românească. A fost un gest de un profund patriotism. Emil Racoviță s-a întors în România nu pentru a fi un dregător bine plătit, ci pentru a crește generații de studenți și pentru a forma oameni de știință, profesori, cercetători. A rămas pînă la sfârșitul vieții sale profesor al Universității. După război se dedică Institutului de Bio-Speologie, pe care îl întemeiase.

Dedicat cercetării științifice şi vieții academice, Emil Racoviță a știut să fie în același timp un mare patriot român. Este un model de urmat pentru cei care  astăzi nu înțeleg că dăruind, de fapt primești. Faima sa mondială este darul pe care Emil Racoviță l-a făcut patriei sale.

Eugen Uricaru