NUMARUL
207-208

Editorial

Un jucător efectiv

Reporter: editura March - 21 - 2011

Multă vreme după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană ne-am comportat sfios, pesemne aşteptând să vedem ce ni s-ar cuveni, evident, ne referim la aspectele pozitive ale existenţei noastre în acest perimetru binecuvântat. Au trecut câţiva ani bunişori şi, după experienţe când mai bune, când mai rele, am înţeles că şi ţara noastră trebuie să joace un rol activ în cadrul Uniunii, să se afirme prin idei şi iniţiative, să indice soluţii, să devină un jucător efectiv.

După cum am mai spus, o vreme ne-am mulţumit să stăm cuminţi în banca noastră, aşteptând să ne vină norocul de-a gata din partea colateralilor de echipă europeană, în timp ce aceştia, pe lângă activităţile comune stabilite, mai prin consens, mai în mod particular, îşi vedeau de treaba lor, iniţiind proiecte în trei, patru, cinci parteneri, care să le aducă, direct, foloase.

Și iată-ne acum, după discutabilul „episod Schengen”, pe care sperăm că îl vom depăşi, în acest an cu bine, încercând să devenim actori luaţi în seamă pe scena europeană, datorită participării efective a ţării noastre la câteva proiecte de mare anvergură. Mă refer la locul deosebit ce revine ţării noastre în cadrul planului Strategiei Dunării în care deţinem responsabilitatea coordonării unor domenii prioritare privind punerea în aplicare a proiectului, stabilind un program de lucru şi identificând sursele de finanţare, în colaborare cu celelalte state implicate şi cu alţi parteneri, inclusiv ONG-uri şi mediul privat.

Cotată a fi o axă prioritară în interiorul Uniunii Europene, Strategia s-a bucurat de la început de o susţinere cu totul specială din partea României. „Viitoarea Strategie privind Dunărea se va concentra pe transporturi, mediu şi dezvoltare economică” declara comisarul European pentru politica regională, Danuta Hubner, reluând priorităţile generale şi calendarul iniţiativei propus şi de ţara

noastră. Să ne amintim că în august 2009 România a anunţat constituirea unui grup de lucru interministerial pentru elaborarea şi implementarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării, fluviu ce mărgineşte ţara noastră pe o distanţă de 1.075 km din totalul de 2860 km, ceea ce reprezintă o treime din întregul său parcurs. De aici şi marele interes acordat acestui proiect şi a locului pe care ni-l atribuie Uniunea Europeană în această Strategie.

În acelaşi timp, România se dovedeşte a fi jucător activ şi în cadrul proiectul AGRI, înscris în politica de securitate energetică a UE, şi care asigură, implicit, dezvoltarea economică a ţării şi care include deversificarea surselor şi rutelor de energie. În mod practic, Interconectorul AGRI (Azerbaidjan-Georgia- România) este destinat transportului gazelor naturale azere în România în stare lichefiată şi prevede construirea a două terminale, unul pe litoralul georgian al Mării Negre şi celălalt la Constanţa. Acordând întreaga susţinere acestui proiect, în februarie a.c. a fost semnat la Bucureşti un important protocol, urmat de manifestarea, pe canale diplomatice, a unui interes special acordat şi de alte state din regiune, de a se asocia proiectului. Ne-am bucura dacă şi Uniunea Europeană ar înţelege să susţină acest proiect, aşa după cum ne-a declarat ES Ilham Aliyev, preşedintele Azerbaidjanului, cu ocazia vizitei pe care am efectuat-o la Baku, la începutul lunii martie, prilejuită de înmânarea Premiului revistei „Balcanii şi Europa” – „Omul Anului” pe anul 2010.

Carol Roman