NUMARUL
207-208

Stimate domnule Milan Petrovici,

Avem bucuria de a vă aduce la cunoştinţă că redacţia revistei „Balcanii şi Europa” a stabilit să vă acorde premiul pentru anul 2010

Vocaţia Spiritului Balcanic

pentru întreaga dumneavoastră activitate jurnalistică

De-a lungul anilor, personalităţi ale vieţii politice – preşedinţi de stat, prim-miniştri, miniştri, ambasadori – ale vieţii sociale, economice, sportive şi culturale s-au numărat printre premianţi. Dintre acestea, amintim pe Jelio Jelev, preşedintele Bulgariei, Voislav Koştuniţa, preşedintele Iugoslaviei, E.S. Duşan Crnogorcevic, ambasadorul Serbiei, Eva Iova, redactor-şef al revistei „Foaia Românească”, din Ungaria, Pedrag Balaşevici, secretar general al Asociaţiei pentru Cultura Vlahilor-Românilor „Ariadnae Filum” din Serbia, scriitorul sârb Risto Vasilevski, acad. Eugen Simion, multiplul campion olimpic Ivan Patzaichin ş.a.

Redacţia şi-a însuşit propunerea, făcută în unanimitate de juriul special format din personalităţi ale vieţii politice, economice, sociale, culturale, din reprezentanţi ai societăţii civile şi mass-media.

Cu acest prilej, întregul colectiv redacţional vă felicită şi vă invită să participaţi la festivitatea de decernare a premiilor, care va avea loc

Cu deosebită stimă,

Carol Roman

Director general