NUMARUL
207-208

Editorial

O mamă bună pentru nemţi…

Reporter: editura November - 20 - 2010

Ne-a trecut pragul casei o mamă grijulie pentru propriii copii. Pentru că nu este de ici, de colea să ai într-o altă ţară un număr de 17.518 copii sau, mai clar spus, societăţi cu capital german în ţara noastră. Evident că este vorba despre distinsa doamna Angela Merkel, ilustrul cancelar al Germaniei, care, în timpul vizitei sale în România, după ce a dat bineţe autorităţilor române, s-a preocupat îndeaproape de amintiţii săi copii, sârguincioşi şi disciplinaţi exemplar. S-a interesat de ce “greutate” au mai căpătat în ultimul an, dacă suferă de oarecari “deranjamente”, financiare, evident şi multe altele privitoare la sănătatea şi prosperitatea lor.

După cum a remarcat presa, pe întregul parcurs al vizitei s-a preocupat îndeaproape de situaţia investitorilor germani din România, acolo unde era cazul punctând şi arătând atenţia acordată de la înălţimea poziţiei sale de cancelar şi de către statul german. Mai întâi, firmele germane au dorit ca achiziţiile publice să fie transparente, pentru a se putea înfrupta deplin şi “copiii nemţi”. Indiferent în ce termeni au fost îmbrăcate aceste deziderate, în cele din urmă tot a apărut evident sensul. Bunăoară, după discuţiile cu preşedintele Băsescu, când a menţionat că “justiţia, transparenţa sunt importante pentru investitorii germani”. Şi nu care cumva să nu se menţină cota unică de impozitare de 16% ori să aibă loc impozitarea profitului reinvestit! Ca mamă bună ce este, s-a ocupat şi de datoriile în valoare de 143 milioane de euro ale statului român faţă de firmele germane. S-a bucurat când a primit un răspuns pozitiv din partea premierului Boc pe acest subiect. S-a interesat şi de domeniile industrial şi energetic, principalele sectoare către care se îndreaptă acum investiţiile germane din România, preţuită fiind, îndeosebi, munca bine instruită şi ieftină.

Chiar şi în problema deosebit de sensibilă a proiectului de securizare a frontierei, determinantă pentru admiterea în spaţiul Schengen, s-a gândit, evident, la EADS, aripa germană a concernului european, angajată în această lucrare, în primul rând foarte tehnică. Nu ar fi fost firesc ca firmele germane să nu aibă o porţie şi în acest subiect mănos, dar delicat pentru noi, deoarece de Germania depinde în mare măsură admiterea României în spaţiul Schengen.

Deci, doamna Merkel, mamă bună pentru nemţii şi nemţişorii săi din România (şi această afirmaţie o facem fără răutate, dimpotrivă, cu admiraţie) şi-a găsit timp să rostească şi cuvinte pentru românaşi, faţă de care s-a purtat cât se poate de onorabil. A încercat să ţină seama de subiectele aflate pe agenda discuţiilor avute cu autorităţile române de înalt nivel: strategia Dunării, Republica Moldova, Transnistria, Balcanii de Vest, criza economică, strategia pentru integrarea romilor şi strategia energetică a UE, cu referire la proiectul Nabucco şi la proiectul AGRI.

Nu putem decât să o felicităm pe doamna Merkel, care se îngrijeşte cu atâta dăruire şi atenţie pentru “tot ce mişcă” german în ţara noastră şi să dorim ca şi ai noştri să urmeze şi să manifeste, pe cât posibil, faţă de interesele conaţionalilor, acelaşi spirit… matern, precum modelul german.

Carol Roman