NUMARUL
207-208

interviu acordat de dl. Valentin Mocanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale

La întoarcerea de la Paris, unde aţi avut discuţii cu autorităţile franceze, aţi afirmat că soluţia pentru rezolvarea problemei romilor o reprezintă coordonarea. Am dori să detaliaţi aceste afirmaţii.

– În ultimii ani, România a făcut eforturi considerabile în domeniul incluziunii sociale a cetăţenilor români de etnie romă. De exemplu, în prezent, în România se află în derulare 88 de proiecte Fondul Social European, având ca scop principal integrarea socială a cetăţenilor români de etnie romă, în cadrul cărora grupul ţintă este format din cetăţenii aparţinând acestei etnii şi grupurile defavorizate.

Cu toate acestea, valorificarea cooperării descentralizate, prin transfer de expertiză de la autorităţile locale franceze la autorităţile locale române, nu poate decât să îmbunătăţească acest proces de integrare, motiv pentru care cele două părţi au convenit să colaboreze în acest sens.

De asemenea, România şi Franţa conlucrează pentru a coagula un efort comunitar în direcţia incluziunii sociale a romilor.

Se cunoaşte că dl. Eric Besson, ministrul francez pentru Imigraţie, s-a declarat satisfăcut de discuţiile purtate, care au fost „constructive şi amicale”. Care este punctul dvs. de vedere?

– Între România şi Franţa există un Parteneriat strategic, semnat în 2008, la Bucureşti, de preşedinţii român şi francez, care structurează relaţiile bilaterale între cele două ţări. Parteneriatul strategic s-a materializat cu succes în multiple domenii – cooperare economică solidă, cooperare foarte bună la nivelul comunităţilor locale, cooperare descentralizată, schimburi culturale de excepţie. Avem interese reciproce şi interese comune, pe care dorim să le materializăm.

Discuţiile cu partenerul francez pe tema integrării cetăţenilor români de etnie romă au fost deschise, fiind îndreptate spre o abordare de cooperare şi coordonare a problematicii la nivel intern, bilateral şi tripartit, incluzând CE.

Ultimele întrevederi dintre reprezentanţii celor două guverne arată disponibilitatea de cooperare şi de identificare a unor soluţii realiste, prin acţiuni comune şi asumarea responsabilităţii de ambele părţi.

– Aţi afirmat, în ziarul „Le Parisien”, că romii sunt stigmatizaţi ca grup etnic şi aţi spus că doriţi ca fiecare caz de rom vizat de părăsirea teritoriului francez să fie examinat individual, cu respectarea drepturilor omului, incluse în principiile UE.

– Principiul liberei circulaţii constituie fundamentul construcţiei europene. Românii de origine romă sunt cetăţeni europeni care se bucură de libertate de circulaţie. Noi am susţinut şi continuăm să susţinem că orice măsuri promovate şi aplicate de autorităţile franceze trebuie să se desfăşoare în cadrul larg al respectării principiilor fundamentale ale drepturilor omului şi ale celor care stau la baza constituirii UE, în special principiul liberei circulaţii.

Conform prevederilor Directivei 2004/38/CE, măsurile care afectează libera circulaţie a cetăţenilor membri UE, precum şi dreptul la rezidenţă trebuie să se bazeze pe conduita proprie a persoanei în cauză. Un stat membru nu poate lua o decizie de îndepărtare de pe propriul teritoriu naţional a unui cetăţean european ca urmare a faptului că acesta face parte dintr-o anumită etnie. Statul membru gazdă este obligat, înainte de a lua o decizie de limitare a dreptului la libera circulaţie, să analizeze, pentru fiecare caz în parte, diverşi factori individuali, precum durata şederii individului respectiv pe teritoriul său, vârsta acestuia, starea sa de sănătate, situaţia familială şi economică, integrarea sa socială şi culturală în ţara gazdă şi legăturile sale cu ţara de origine.

Susţineţi ideea potrivit căreia, deşi situaţia romilor din România s-a îmbunătăţit, există o problemă de acces la educaţie pentru această etnie?

– Calitatea, eficienţa, echitatea, deschiderea sistemului de educaţie către alte sisteme reprezintă fundamentul politicilor în domeniul educaţiei din România, cu scopul declarat de a oferi tuturor cetăţenilor oportunităţi de a învăţa oricând, oriunde şi în ce mod alege fiecare.

Ministerul Educaţiei, pe lângă cadrul legislativ care garantează dreptul la educaţie, a dezvoltat un sistem de reglementări centrate pe aspecte specifice, a elaborat planuri naţionale şi strategii de incluziune socială şi a pus în aplicare programe de intervenţie destinate diferitelor grupuri ţintă.

În afară de acestea, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este partener cu ANR sau alte instituţii la nivel central sau organizaţii neguvernamentale în cadrul unor proiecte FSE care vizează educaţia grupurilor dezavantajate şi, implicit, a romilor, în scopul prevenirii şi corectării părăsirii timpurii a şcolii.

– Care sunt paşii pe care îi veţi parcurge, în calitate de secretar de stat pentru problemele romilor din Franţa, pentru rezolvarea, în condiţii optime, a problemelor legate de integrarea acestei etnii?

– În vederea integrării cetăţenilor români de etnie romă repatriaţi voluntar din Franţa, vom acţiona la nivel local, prin instituţiile existente. Astfel, s-au creat instituţional mecanisme prin care aceşti cetăţeni care se întorc în România să beneficieze de asistenţă pe piaţa muncii, în domeniul protecţiei copilului şi în privinţa soluţionării eventualelor probleme legate de documentele de identitate.

De asemenea, Guvernul Român a demarat acţiunea de organizare a unei unităţi de sprijin pentru elaborarea şi implementarea de către instituţiile locale a unor proiecte de incluziune socială şi pe piaţa muncii, finanţate din fonduri europene, având ca grup ţintă cetăţenii români de etnie romă. Atragerea de fonduri europene trebuie să fie accentuată pe nivelul local, în încercarea de implementare a unor măsuri de incluziune socială pentru persoanele defavorizate, inclusiv persoanele de etnie romă. Din cadrul acestor unităţi de sprijin vor face parte şi experţi francezi, ce vor fi detaşaţi în România special în acest sens.

Este esenţială o abordare europeană a integrării romilor şi identificarea de soluţii comune de către statele membre şi Comisia Europeană, complementar faţă de eforturile naţionale, în domenii precum educaţia, formarea profesională, sănătatea şi locuinţele. În acest sens, a fost deja avansat, la nivelul Comisiei Europene, un set de propuneri de acţiune, urmând ca în viitoarea perioadă să se realizeze o vizită la Bruxelles a reprezentanţilor celor două guverne, pentru susţinerea unor acţiuni comune.