NUMARUL
207-208

In exclusivitate

Menirea Academiei

Reporter: Adrian Paradovschi June - 12 - 2010

Interviu special acordat de preşedintele Academiei Române, acad. Ionel Haiduc

-D-le preşedinte, aţi menţionat, cu prilejul primei dumneavoastră învestituri, că Academia trebuie să se exprime ca un for de consacrare, ca o instituţie activă în domeniul cercetării şi ca un potenţial consilier al autorităţilor de stat. Menţineţi această triadă?

-Categoric! Rolul Academiei ca for de consacrare este tipic tuturor

instituţiilor de acest tip. Academia Română, cu cele 65 de institute ale

sale, care acoperă practic toate domeniile ştiinţei, este unul dintre cei

trei piloni importanţi ai cercetării ştiinţifice din România:

universităţile, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare şi

institutele Academiei Române. De asemenea, Academia îşi asumă şi rolul de

consultant al autorităţilor de stat, în măsura în care este solicitată

(ceeea ce se întâmplă adeseori) sau din proprie iniţiativă, în probleme de

importanţă naţională.

-Cum concepeţi rolul Academiei în viaţa cultural-socială a României?

-Academia are un rol important în viaţa cultural-socială a ţării, în

primul rând prin misiunea sa: promovarea limbii ş istoriei românilor (un

rol principal, stabilit încă de fondatorii Academiei, în urmă cu 144 ani)

şi prin cultivarea tuturor ştiinţelor şi artelor. Academia este

răspunzătoare de gramatica şi ortografia limbii române, publică operele

clasicilor şi ale contemporanilor, elaborează dicţionare, atlase

lingvistice, istorice şi geografice, a iniţiat recent o Enciclopedie a

României, analizează starea economiei naţionale, organizează manifestări

ştiinţifice şi dezbateri pe teme de actualitate.

-Care credeţi că ar trebui să fie direcţiile principale ale cercetării ştiinţifice româneşti şi ce proiecte aveţi în susţinerea acesteia?

– Direcţiile principale ale cercetării ştiinţifice româneşti trebuie să

fie corelate cu preocupările cercetării mondiale şi cu interesele

naţionale. Prin urmare, trebuie concentrate spre ştiinţele vieţii,

ştiinţa materialelor, protecţia mediului, conservarea biodiversităţii, dar

şi spre domeniile umaniste la care am făcut referire anterior. Institutele

Academiei au proiecte importante în acest sens. Competenţa membrilor şi

cercetătorilor săi stă la baza acestor preocupări.

-Consideraţi că oamenii de cultură sunt apreciaţi la adevărata lor valoare de către societate, de către clasa politică?

– Clasa politică nu trebuie contrapusă comunităţii oamenilor de ştiinţă

şi cultură. În fond, printre profesioniştii implicaţi în politică se numără

şi oameni de cultură şi slujitori ai ştiinţei. Trebuie să remarcăm faptul

că oamenii politici depind de ciclurile electorale, sunt preocupaţi şi

trebuie să rezolve mai ales probleme pe termen scurt, imperative imediate;

oamenii de ştiinţă nu sunt legati de termene, au o continuitate garantată

şi pot să aibă şi o viziune pe termen lung. De aceea, este necesară

colaborarea dintre cele două categorii, iar înterpătrunderea lor este

benefică. Asta nu înseamnă că toţi oamenii de cultură şi ştiinţă trebuie

să devina politicieni (dar ca cetăţeni, să participe la viaţa societăţii)

şi nici toţi politicienii nu trebuie să fie mari savanţi sau performeri în

domeniul culturii. Experienţa în domeniul economic este la fel de

importantă.

-Consideraţi că Academia Română va putea să desfăşoare activitatea pe care v-o propuneţi cu bugetul ce v-a fost alocat în anul 2010?

-Când este vorba de cercetare ştiinţifică, niciun buget nu este

suficient. Nevoile sunt uriaşe, iar posibiliatăţile sunt limitate, în orice

ţară. Bugetul disponibil trebuie folosit raţional şi inteligent, în

funcţie de priorităţi.

-Ce greutăţi aveţi de depăşit, ţinând seama de eperienţa pe care aţi dobândit-o în perioada de exercitare a primului mandat?

-Principala greutate este determinată de lipsa de timp, insuficient

pentru lectură, gândire, alte activităţi.