NUMARUL
207-208

Criza economică a afectat economiile ţărilor întregii Europe, implicit pe ale celor din zona Balcanilor. În multe state au fost luate măsuri menite să stăvilească efectele negative, inclusiv cele legate de colaborarea dintre ţări care fac parte din aceeaşi zonă. În acest context, revista noastră continuă ancheta printre “vecini”, începută în numărul trecut, prezentând modul în care decurg relaţiile economice dintre România, Turcia şi Bulgaria, realizări şi neîmpliniri, deopotrivă.

  • Ne răspunde E.S. d-na Ayşe Sinirlioglu, ambasadorul Turciei
  1. Cum apreciaţi stadiul actual al relaţiilor economice dintre ţările noastre?
  2. Care sunt, în opinia dvs., realizările, dar şi neîmplinirile în relaţiile economice dintre cele două ţări? Ne puteţi oferi şi câteva exemple?
  3. Luând în considerare faptul că cele două ţări sunt vecine şi au legături strânse de colaborare, cum vedeţi viitorul relaţiilor economice dintre ele?
  1. Relaţiile economice şi comerciale reprezintă o dimensiune foarte importantă a colaborării noastre cu România. Turcia este pentru România cel mai mare partener de afaceri în zona Balcanilor şi al Europei de Sud-Est. România, o poartă de ieşire a Turciei către Europa de Vest, este preferată de oamenii de afaceri turci şi din punct de vedere al investiţiilor. Din perspectiva invesţiilor efectuate în România, în valoare de 5,5 miliarde euro, inclusiv investiţiile prin intermediul terţelor ţări, Turcia ocupă locul trei. În România activează peste 5500 firme turceşti în domenii cum ar fi cel bancar, construcţiile, al materialelor de construcţii, textile, industrie alimentară şi producţie, ca şi în orice alte domenii.

  1. La sfârşitul anului 2008, volumul comerţului a depăşit cifra de 7,5 miliarde dolari, obiectivul de 10 miliarde dolari pentru 2009, pe care ni-l propusesem, rămânând, la sfârşitul anului 2009, la 4,5 miliarde dolari, cifra fiind afectată de criza economică globală. Însă considerăm că obiectivul volumului comerţului de 10 miliarde dolari încă poate fi atins în perioada următoare şi derulăm o muncă susţinută, împreună cu autorităţile române, pentru ca într-o perioadă scurtă să compensăm reducerea înregistrată în volumul comerţului. Am luat hotărârea ca în perioada următoare să continuăm relaţiile noastre la nivel de “parteneriat strategic”, să lărgim şi să aprofundăm domeniile de colaborare existente. Pe lângă alte aspecte, ne aşteptăm ca, prin procesul de colaborare strategică, ce se va axa în mod special pe colaborarea în domeniul relaţiilor economice şi în cel energetic, să obţinem un trend ascendent în relaţiile economice şi comerciale.

Pe de altă parte, România este o ţară importantă pentru continuarea investiţiilor oamenilor de afaceri turci. Pe lângă sectoarele de activitate tradiţionale, cum ar fi construcţia de locuinţe şi infrastructura, pentru firmele noastre se profilează ca alternativă oportunităţi importante în sectoarele de turism, sănătate şi agricultură organică. Şi pentru firmele româneşti există oportunităţi importante pentru investiţii în Turcia.

  1. În colaborarea cu România, acordăm o importanţă deosebită sectorului energetic şi de transporturi. Guvernul turc prevede, în domeniul energetic, până în anul 2020, investiţii de 120 miliarde dolari. Construcţia şi modernizarea centralelor de energie regenerabilă şi al hidrocentralelor, domeniu în care România deţine experienţă, sunt domenii care pot constitui oportunităţi importante pentru oamenii de afaceri români. Avem posibilităţi de a pune în practică proiecte comune pentru dezvoltarea capacităţii porturilor noastre la Marea Neagră şi intensificarea legăturilor dintre acestea. De asemenea, firmele turceşti cu experienţă au posibilitatea ca, împreună cu firmele româneşti, să realizeze investiţii comune în diverse domenii în terţe ţări şi în primul rând în ţările din Caucaz, Asia Centrală şi în ţările din Orientul Mijlociu.

Florea Ţuiu