NUMARUL
207-208

În urmă cu 5 ani o nouă editură, “Balcanii şi Europa” din cadrul NIRO Investment Group debuta cu volumul “Oameni, umbre şi fantome”, semnat de scriitorul Carol Roman, directorul editurii. La festivitatea ce a avut loc la librăria bucureşteană “Mihail Sadoveanu” au luat cuvântul cunoscuţi ziarişti şi scriitori: Lucian Avramescu, Ştefan Cazimir, Nicolae Dragoş, Octavian Andronic, Radu Tudor, Victor Ionescu.

Datorită susţinerii de către NIRO au fost editate, an de an şi alte volume apreciate de critici şi cititori.

Istoria vie a comunităţilor româneşti de pretutindeni, în ştiri” aduce în atenţia opiniei publice existenţa şi problematica românilor de pretutindeni, atât a celor autohtoni din jurul frontierelor şi Balcani, cât şi a celor din emigraţie, prin intermediul agenţiei de presă “Romanian Global News”, canal media care face legătura între comunităţile româneşti globale. Pentru toţi aceştia editura “Balcanii şi Europa” a venit în întâmpinare realizând un volum de informare asupra activităţilor de păstrare a identităţii naţionale a celor peste 10 milioane de români răspândiţi în lume.

Elite Rome” Lucrarea aparţinând lui Mircea Bunea şi Dana Lascu, aduce în lumina tiparului pagini menite să scape de umbrele trecutului o populaţie vie, activă, din păcate adesea urgisită şi neînţeleasă. În ciuda vremurilor grele parcurse, cei mai buni şi-au arătat valoarea şi au fost apreciaţi. Deşi toată lumea cunoaşte şi apreciază şi azi o seamă de valoroşi oameni ai Cetăţii ce aparţin etniei rome, în unele cazuri, doar parţial, unii dintre aceştia – oameni publici, artişti şi chiar ziarişti – dând gir prejudecăţilor îşi neagă obârşiile.

Parteneriatul public privat şi valenţele sale sociale” Se prezintă şi se analizează parteneriatul public social în spaţiul mondial, conotaţii legislative, sociale şi economice. Este prezentată o structură ce-şi croieşte drum statornic în ţările Uniunii Europene şi nu numai. Deosebit de utile sunt notaţiile privind parteneriatele publice private sociale la nivelul municipiului Bucureşti şi ale primăriilor de sector, experienţe şi împliniri, idei pentru viitor.

Trăznăi brand 2006” şi “Mersul pe sârmă” sunt două cărţi de publicistică scrise de directorul editurii, în registrul utilizat în revista “Balcanii şi Europa”, publicaţie de consemnări şi atitudini.