NUMARUL
207-208

declară dl. Niculae Idu, şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România, în cadrul interviului special acordat revistei noastre

– Consideraţi că sunt astăzi cetăţenii României mai avizaţi în legătură cu problematica Uniunii Europene decât în 2008, când aţi fost numit în funcţie?

– Construcţia instituţională europeană, cu tot ce implică ea (concepte, valori, politici, legislaţie, oameni), este deosebit de complexă. Este nevoie de colaborarea tuturor celor care sunt implicaţi în domeniul afacerilor europene pentru ca informarea şi comunicarea pe aceste teme să fie eficientă. Scopul nostru declarat este de a aduce informaţia europeană cât mai aproape de nevoile şi casele oamenilor. Pentru asta, conlucrăm cu autorităţile şi societatea civilă şi, în acelaşi timp, ne dezvoltăm propriile instrumente. Ideea principală este de a nu ne suprapune eforturile şi de a nu ne risipi resursele. România este o ţară mare, iar fiecare dintre cetăţenii ei are dreptul să fie informat, pentru a lua cele mai bune decizii în cunoştinţă de cauză.

Revenind la întrebarea dvs., cred că la ora actuală românii înţeleg că Europa are mai multe dimensiuni decât posibilitatea accesării programelor de finanţare nerambursabilă. Şi că ei pot avea o influenţă asupra modului în care aceste dimensiuni devin realitate. E drept, suntem încă la început de drum, ca stat membru, în crearea propriului demers în cadrul proiectului european, dar toate eforturile noastre de comunicare sunt îndreptate în direcţia facilitării accesului la informaţia europeană relevantă pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Altfel, cetăţeanul român este tot mai bine informat de la an la an, pentru că tematica europeană devine o constantă a vieţii de zi cu zi, de aceea el însuşi devine proactiv în căutarea şi utilizarea acestei informaţii.

– Ce măsuri aţi luat deja şi ce urmează să mai întreprindeţi pentru aducerea informaţiei europene cât mai aproape de cetăţenii români?

– Avem o reţea de centre de informare, reţeaua Europe Direct, răspândită în toată ţara. Sunt 30 de centre care oferă informaţie europeană tuturor celor interesaţi şi care organizează evenimente având ca scop promovarea dezbaterii pe tema procesului de integrare europeană. De asemenea, avem o reţea de centre de documentare în 14 universităţi din ţară şi un grup de experţi în politici europene (aşa-numitul „Team Europe”), gata să asigure lectori pentru orice subiect de interes din sfera afacerilor europene. Avem o pagină de internet (http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm), actualizată în timp real cu cele mai noi informaţii despre activităţile Uniunii Europene, un buletin de informare lunar distribuit gratuit în toată ţara şi un centru de informare în plin centrul Bucureştiului (la sediul Reprezentanţei). Organizăm dezbateri şi conferinţe pe teme de actualitate, cum ar fi criza economică, schimbările climatice şi securitatea energetică, Strategia Europa 2020, precum şi seminarii de informare adresate presei locale şi regionale. De ce? Pentru că presa locală este un partener esenţial în diseminarea informaţiei europene în comunităţile de care aparţine, precum şi în obţinerea de feed-back asupra subiectelor de interes pentru aceste comunităţi.

– Am dori să cunoaştem care sunt priorităţile anului 2010 în activitatea desfăşurată de Reprezentanţa pe care o conduceţi? Ne referim la evenimente şi acţiuni pe care le organizaţi în acest an şi pe care am dori să le aduceţi la cunoştinţa cititorilor revistei noastre.

– Anul acesta, comunicarea europeană se va concentra pe aspectele referitoare la relansarea economică, la energie şi schimbări climatice, precum şi pe cele referitoare la punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona. Un loc central îl ocupă promovarea principiilor şi acţiunilor reflectate în Strategia Europa 2020, adoptată recent de Consiliul European. Puteţi găsi calendarul acţiunilor noastre pe pagina de internet menţionată mai sus. Participarea tuturor celor interesaţi este binevenită, pentru că procesul de comunicare europeană nu este un monolog, ci reprezintă un dialog. Îmi exprim speranţa pentru o conlucrare cât mai diversificată cu partenerii noştri din România, în efortul de a satisface nevoile de informare şi de a deschide canalele pentru contribuţia cetăţenilor la actul de luare a deciziilor la nivel european.

Carol Roman